Nieuwsbericht

Energiemonitoring: 5 voordelen van slim energiemanagement

Bespaar energie in uw bedrijf met een slim energiemonitoring systeem. Start met meten en stop met energie verspillen. Met behulp van de juiste data zorgt u tegelijkertijd ook voor een comfortabel binnenklimaat.
Energie
Netto nul
Gebouwbeheer
Gebouwmanagement
20 september 2022

Een energie monitoring systeem helpt bedrijven energie te besparen door slim energiebeheer. In de huidige turbulente energiemarkt loont het meer dan ooit om energie efficiënt te gebruiken. Met energiemanagement software bespaart u niet alleen flink op de energiekosten, u zorgt ook beter voor het milieu en het comfort van uw medewerkers.

Wat is een energie monitoring systeem?

Een energie monitoring systeem (EMS) geeft u inzicht in het energieverbruik van uw bedrijf. Het legt trends en pieken in het energiegebruik vast in overzichtelijke rapportages. Dat geeft u inzicht in de huidige energiestromen en in de kansen voor energiebesparing binnen uw bedrijf.

De eerste ‘quick wins’ zijn vaak het goed afstellen van systemen en gedragsmaatregelen om te voorkomen dat lichten of apparaten onnodig aan staan. De informatie uit uw EMS systeem kan ook gekoppeld worden aan uw gebouwautomatisering. Zo stemt u de systemen optimaal af op het gebruik van het gebouw. Dat bespaart energie en zorgt voor een comfortabel binnenklimaat.

5 voordelen van energiemanagement

1. Energiebesparing

Energiemanagement helpt bij verduurzamen van gebouwen en kantoren. Zo'n 70% van de gebouwen verbruikt te veel energie. Om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en tegelijkertijd een gezond binnenklimaat te realiseren, is het van belang uw klimaatinstallatie goed in te stellen. Daarmee kunt u in uw kantoor of bedrijf tot 30% energie besparen. De gemiddelde besparing ligt op zo’n 10 % per jaar.

2. Energiebewaking

Goede energiemonitoring maakt patronen en afwijkingen daarin zichtbaar. Denk aan lichten die branden op zondagmiddag. Door hierop te reageren bespaart u direct energie. Daarnaast ziet u waar winst te behalen is met energiebesparende maatregelen.

3. Comfort en welzijn

Op basis van de informatie uit een energie monitoring systeem, stelt u de klimaatinstallaties optimaal in én past u ze aan op het gebruik. Zo bespaart u energie en zorgt u tegelijkertijd voor een gezond binnenklimaat voor uw werknemers.

4. Strategische in- en verkoop energie

Met goed inzicht in het energieverbruik van uw bedrijf, kan de in- en verkoop van energie worden aangepast aan de bedrijfsstrategie. Met een doordachte energiestrategie speelt u in op de kansen én risico’s van de turbulente energiemarkt.

5. Voldoen aan erkende maatregel EBS en Informatieplicht energiebesparing

De energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht organisaties om energiebesparende maatregelen te nemen. Een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is daar één van. Het EBS staat in de erkende maatregelenlijsten voor: 

  • gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
  • kantoren
  • onderwijsinstellingen
  • sport en recreatie
  • hotels en restaurant
  • detailhandel


Naast de energiebesparingsplicht kent de Wet Milieubeheer ook een informatieplicht. Een energiemonitoringssysteem helpt u te voldoen aan deze energiebesparingsplicht met een rapportage over het functioneren van de klimaatinstallatie.

Slimme energiemonitoring tips voor bedrijven en gebouwen

De overheid stelt steeds hogere eisen aan de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen. Zo moeten kantoren vanaf 2023 verplicht een energielabel C hebben. Een energiemonitoring systeem helpt u energie te besparen in uw gebouw en bedrijf, vaak zonder ingrijpende maatregelen. Hieronder vindt u 4 tips om energie te besparen in uw gebouw en bedrijf:

1. Pas systemen aan aan het gebruik

’s Avonds, in het weekend en op feestdagen zijn veel bedrijven gesloten. Zorg dan dat de verlichting en apparaten uit zijn en verwarm, koel of ventileer minimaal. Het ligt misschien voor de hand, maar wist u dat zo’n driekwart van de kantoren in het weekend en tijdens vakanties ‘aan’ blijven staan?

2. Gebruik energie efficiënt 

Ook als het gebouw in gebruik is, kunt u energie besparen door systemen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Met sensoren voor gebouwen meet u bijvoorbeeld de aanwezigheid van mensen of de luchtkwaliteit. Door het gebouwbeheer hierop aan te passen, voorkomt u onnodig energieverbruik.

3. Zet opgewekte energie optimaal in en voorkom piekbelasting

Door het energiegebruik van uw bedrijf slim te verdelen over de dag en de verschillende systemen, wordt opgewekte energie optimaal ingezet en de piekbelasting verlaagt. Laad elektrische auto’s bijvoorbeeld op het moment dat het energiegebruik laag is. Bij minder piekbelasting volstaat een lager aansluitvermogen. U betaalt dus ook minder vast recht.

4. Laat systemen voorspellen in plaats van reageren 

Slimme software kan de data uit uw energiemanagement- en gebouwbeheersysteem analyseren en op basis daarvan het toekomstig gebruik voorspellen. Door uw gebouw aan te sturen op basis van de het verwachte gebruik en bijvoorbeeld de weersvoorspelling, bespaart u heel veel energie.

Priva’s visie op energiemonitoring in (kantoor)gebouwen

Het energiegebruik van uw bedrijf bewaken en beheren bespaart u dus energie en geld. Tegelijkertijd helpt energiemonitoring om uw milieudoelen te behalen en draagt het bij aan een gezond binnenklimaat. Met de Priva EBS tool heeft u altijd inzicht in uw energieverbruik en voorkomt u een energie onzuinig kantoor of bedrijf. Het monitoring systeem toont de data overzichtelijk in dashboards en rapportages. Bekijk het energieverbruik bijvoorbeeld per dag of per jaar en ontdek waar energiebesparing mogelijk is.

Lees meer over energiemanagement en energiemonitoring:

Officebuilding General Small
Energieneutraal betekenis en energieneutrale gebouwen
2022-07-11
Kantoorgebouw Blauwe Lucht
Het hoe en waarom van het verplichte energielabel C voor kantoren
2022-01-26
Office Building Istock 479842074 Crop
BREEAM Checklist
2019-10-28

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver