Nieuwsbericht

Energielabel C verplicht voor kantoren: Wat, waarom en hoe?

Gebouwbeheer
Energie
Slim gebouw
Priva Energy Insight
26 januari 2022

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Gebouwen met een slechter label mogen anders niet meer als kantoor worden gebruikt.

Naar schatting zijn bij de helft van de kantoren in Nederland maatregelen nodig om aan deze verplichting te voldoen. Er is dus nog een flinke slag te maken. In dit blog leggen we uit waarom het energielabel C verplicht is voor kantoorpanden en hoe u hieraan kunt voldoen.

Wat is energielabel C voor kantoren?

Met het energielabel voor gebouwen wil de overheid eigenaren informeren over de energiezuinigheid van een gebouw én hen stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Er zijn verschillende energielabelklassen, waarvan G het minste is en A++++ het beste. Voor een energielabel C mag een kantoor per jaar maximaal 225 kWh fossiele energie per m² gebruiken.

Het verplichte energielabel C voor kantoorgebouwen lijkt op de eerdere energiebesparingswet, maar is op punten ook anders. Volgens de energiebesparingswet moeten bedrijven en instellingen met een verbruik van 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verplicht energiebesparende maatregelen nemen. Het gebruik van hernieuwbare energie valt niet onder deze maatregelen. Om aan de plicht van energielabel C te voldoen, is het gebruik van hernieuwbare energie van bijvoorbeeld zonnepanelen wel toegestaan.

Waarom een verplicht energielabel?

Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waarin is vastgelegd dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Eén van manieren om dat te doen is door te investeren in de energieprestatie van gebouwen. Vooral in kantoorvastgoed liggen veel kansen voor energiebesparing, want:

  1. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het de CO2-uitstoot;
  2. Minder dan 200.000 kantoren en winkels in Nederland gebruiken bij elkaar net zoveel energie als de ruim 1,5 miljoen woningen.

Wanneer is het energielabel C voor kantoren niet verplicht?

Vanaf 1 januari 2023 moeten de meeste kantoorgebouwen een energielabel C hebben. Maar er zijn uitzonderingen. Het energielabel C voor kantoren is niet verplicht als:

  1. De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties minder dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  2. De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties in het gebouw minder dan 100 m² is;
  3. Het kantoorgebouw of een gedeelte daarvan een Rijks-, provinciaal, of gemeentelijk monument is;
  4. Het kantoorgebouw niet langer dan 2 jaar wordt gebruikt;
  5. Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt gesloopt of getransformeerd (binnen 2 jaar) of onteigend;
  6. Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  7. De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Het verplichte energielabel C geldt alleen voor kantoren. Bij andere utiliteitsgebouwen zoals winkels en bedrijfspanden, worden er (nog) geen eisen gesteld aan de hoogte van het energielabel.

Maak uw gebouw toekomstbestendig: Start met energiebesparing!

Wist u dat u met eenvoudige maatregelen tot 30% kunt besparen op energiekosten?

Download GRATIS whitepaper

Hoe kunt u een energielabel voor uw kantoor aanvragen?

Het energielabel voor uw kantoor laat u opstellen door een gecertificeerd EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteit) adviseur. De energieadviseur moet werkzaam zijn voor een organisatie met een Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-U-certificaat. Alleen energieadviseurs die aan deze eisen voldoen, mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven.

De energieadviseur brengt het huidige energiegebruik van uw kantoor in beeld en bepaalt op basis daarvan het huidige energielabel. Na uitgifte is het energielabel 10 jaar geldig. Het energielabel laat ook zien welke energiebesparende maatregelen u kan of moet nemen. Voor de bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) gebruiken, geldt namelijk een energiebesparingsplicht en een informatieplicht. U bent verplicht om alle energiebesparende maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijsten met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. U moet ook rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Uw kantoor verduurzamen

De rijksoverheid streeft naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050, met 95% minder uitstoot dan in 1990. De energiebesparingseisen voor gebouwen zullen de komende jaren dus ongetwijfeld verder toenemen, om uiteindelijk te komen tot energieneutrale gebouwen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken en deze toe te passen op het moment dat systemen vervangen moeten worden, om zo uw gebouw te verduurzamen.

Een duurzaam gebouw met optimale en flexibele gebouwautomatisering bespaart namelijk niet alleen energie, het heeft ook meer waarde en vergroot het comfort van de gebruikers. Daarnaast geeft u met een duurzaam en gezond kantoor, zeker gecerificeerd met een label als BREEAM, een strekt signaal af naar de markt en toekomstige medewerkers.

Uw kantoor verduurzamen met Priva

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om uw kantoor te verduurzamen, met optimaal gebouwbeheer en tegelijkertijd een optimaal binnenklimaat voor uw medewerkers? Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie:

Of neem contact met ons op. We geven u graag maatwerkadvies over de verduurzaming en optimalisatie van de prestaties van uw gebouw.

Wilt u meer weten over duurzame gebouwen? Lees verder

Officebuilding General Small
Energieneutraal betekenis en energieneutrale gebouwen
2022-07-11
Kantoorgebouw
Wat is digital twin? 3 praktische voorbeelden voor gebouwen
2022-04-20
Page Hero Market Healthy Learning Environment Small
Binnenklimaat scholen: optimale klimaatbeheersing op school
2022-01-10

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver