Nieuwsbericht

Energieneutraal betekenis en energieneutrale gebouwen

Bouw mee aan een duurzame toekomst door een beter begrip van energieneutrale gebouwen.
Nieuws
Netto nul
Energie
11 juli 2022

Om klimaatverandering tegen te gaan, stelt de overheid doelen om steeds meer energieneutraal te bouwen. In het energieakkoord is namelijk afgesproken dat alle woningen en kantoren in Nederland in 2050 energieneutraal moeten zijn. Internationaal wordt meestal gesproken over net zero, oftwel CO2-neutrale gebouwen. Maar wat betekent energieneutraal precies. Wat is het verschil met net zero? En aan welke eisen moet een klimaat- of energieneutraal gebouw voldoen?

Energieneutraal betekenis

Wat is energieneutraal? De term energieneutraal gaat over het energieverbruik van een gebouw. Een pand is energieneutraal als het energieverbruik op jaarbasis op nul uitkomt. Energieneutrale gebouwen gebruiken dus weinig energie. De energie die ze gebruiken, wekken ze zelf op met bijvoorbeeld zonnepanelen. Bij een energieneutraal gebouw speelt de energieprestatie dus een belangrijke rol.

Maak uw gebouw toekomstbestendig: Start met energiebesparing!

Wist u dat u met eenvoudige maatregelen tot 30% kunt besparen op energiekosten?

Download GRATIS whitepaper

Wat is net zero?

Het begrip net zero is breder dan energieneutraal. Net zero gaat niet alleen over het energieverbruik, maar over de totale uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. De term net zero emissie is belangrijk, omdat dit het moment is waarop de opwarming van de aarde stopt. Gebouwen, maar ook processen, producten en vervoersmiddelen zijn net zero oftewel klimaatneutraal als ze geen (negatief) effect hebben op het milieu. Dit wordt bereikt door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zo veel mogelijk te verlagen en de rest van de uitstoot te compenseren, bijvoorbeeld met het aanplanten van bomen.

Wat zijn energieneutrale gebouwen?

Natuurlijk moeten we onze gebouwen verduurzamen om ze energieneutraal of zelfs net zero te maken. Maar wat is een energieneutraal gebouw precies? De betekenis van ‘energieneutraal’ kan per gebouw verschillen:

  1. Het gebouw gebruikt alleen hernieuwbare energie, bijvoorbeeld uit zonnepanelen. Er wordt dus geen fossiele energie gebruikt.
  2. Het gebouw- en gebruikersgebonden energiegebruik is op jaarbasis precies nul, uitgaande van het gemiddelde klimaat in Nederland. Dit gaat om het totale energiegebruik min de opbrengst van lokale duurzame bronnen. Zo’n energieneutraal kantoor, bedrijfspand of woning noemen we ook wel ‘nul-op-de-meter’.
  3. Het gebouw heeft op jaarbasis een totaal gebouw-, gebruikers- én materiaalgebonden energiegebruik van precies nul. In deze definitie van energieneutraal is dus ook de energie meegenomen die nodig is voor de bouw, het onderhoud en de sloop. Het gebouw en het bouwproces zijn dan dus klimaatneutraal.

Alle bedrijfspanden net zero in 2050

Wereldwijd zetten bedrijven en regeringen in op een net zero economie in 2050. Op weg naar energieneutraal willen ze voor 2030 de CO2-uitstoot al halveren. Ook Nederland heeft het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken worden de eisen voor het energiegebruik van onze bestaande en nieuwe gebouwen stapsgewijs steeds strenger.

Zo moeten kantoren vanaf 2023 een energielabel C hebben. Andere bedrijfspanden, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, scholen en woningen zijn al verplicht om een energielabel te hebben bij verkoop, verhuur en oplevering. Er zijn nu nog geen eisen voor de hoogte van dit label, maar het is een kwestie van tijd voordat hier ook regels voor komen. Overheidgebouwen, gemeentelijk vastgoed en andere gebouwen met een publieke functie die groter zijn dan 250 m2 hebben een voorbeeldfunctie in de energietransitie en zijn verplicht om het energielabel zichtbaar op te hangen.

Bijna energieneutrale gebouwen

Alle nieuwbouw in Nederland moet vanaf 2021 voldoen aan de BENG-eisen. BENG staat voor ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ en vervangt de EPC-norm. Nieuwe woningen en kantoren zijn dus erg energiezuiniger. Bijna energieneutrale gebouwen zijn heel goed geïsoleerd, zodat het verwarmen en koelen minder energie kost. Ze worden aardgasvrij en dus energieneutraal verwarmd. Minstens de helft van alle energievoorziening van een bijna energieneutraal gebouw komt uit duurzame energiebronnen.

Buildings Green

Verminder het energiegebruik en de CO2-uitstoot van uw gebouw met Priva

Het mag duidelijk zijn: duurzame, energieneutrale gebouwen zijn de toekomst. Met de gebouwbeheer oplossingen van Priva investeert u vandaag al in de wereld van morgen. Duurzaam gebouwbeheer verlaagt het energiegebruik en de CO2-uitstoot van uw gebouw. Maar optimaal gebouwbeheer is niet alleen goed voor het milieu.

Slimme gebouwautomatisering zorgt ook voor een goed binnenklimaat en dus voor gezonde en productieve medewerkers. En u profiteert van lagere energiekosten doordat onze slimme hardware en software uw systemen zo efficient mogelijk aanstuurt. Bovendien maakt een slim gebouwbeheersysteem uw gebouw felxibeler, toekomstbestendiger en dus waardevaster.

 

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om uw gebouw te verduurzamen en tegelijkertijd een optimaal binnenklimaat te creëren voor uw medewerkers? Neem contact met ons op. We geven u graag persoonlijk advies.

 

Priva EBS tool

Energie besparen in uw gebouw? Een duurzamer gebouw begint bij inzicht in het energieverbruik

Ontdek meer

Wilt u meer weten over duurzame gebouwen? Lees verder

Officebuilding General Small
Klimaatbeheersing op kantoor: Regel uw kantoor binnenklimaat
2022-01-10
Page Hero Market Healthy Learning Environment Small
Binnenklimaat scholen: optimale klimaatbeheersing op school
2022-01-10
Office Building Istock 479842074 Crop
BREEAM Checklist
2019-10-28

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver