Nieuwsbericht

Duurzaam gebouw: 7 tips voor verduurzamen gebouwen en kantoor

Om aan de wet te blijven voldoen moeten veel vastgoedeigenaars hun gebouwen verduurzamen. Start met het verduurzamen van uw gebouw.
Nieuws
Energie
Netto nul
26 januari 2022

Het verduurzamen van gebouwen staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Deels komt dat door de steeds strengere overheidseisen rond energiezuinige gebouwen. Duurzame gebouwen en kantoren verminderen niet alleen het energiegebruik en de CO2-uitstoot, maar creëren ook een gezonde werkomgeving én verhogen de waarde van uw gebouw.

Een duurzaam kantoor of gebouw creëren? In dit blog leest u alles over de regelgeving en subsidies die er zijn voor verduurzaming van vastgoed in Nederland. En we geven u 7 tips voor het verduurzamen van uw gebouw.

Duurzame gebouwen: Op weg naar energieneutraal

Ons kabinet heeft de doelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Om dit te bereiken stelt de overheid steeds meer eisen aan de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen. Om aan de wet te blijven voldoen moeten veel vastgoedeigenaars hun gebouwen verduurzamen. Gemeentelijk vastgoed dient als voorbeeld duurzame gebouwen in andere sectoren. De overheid heeft de ambitie dat al het Nederlandse gemeentelijk kantoorvastgoed in 2050 maximaal 50 kWh per m² verbruikt.

Voor nieuwbouw gelden er in Nederland al geruime tijd strenge duurzaamheidseisen. Bovendien worden de eisen aan de energieprestatie regelmatig aangescherpt. Tot voor kort werd de energieprestatie uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2021 is de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen. BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Vooruitlopend op de toenemende eisen wordt veel nieuwbouw nu al energieneutraal gebouwd.

Maak uw gebouw toekomstbestendig: Start met energiebesparing!

Wist u dat u met eenvoudige maatregelen tot 30% kunt besparen op energiekosten?

Download GRATIS whitepaper

Waarom verduurzamen van uw gebouw of kantoor?

Voor bestaande bouw gelden deze strenge regels nog niet, hoewel ook daar de eisen steeds strenger worden. Zo moeten kantoren vanaf januari 2023 verplicht een energielabel C hebben. Voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) gebruiken, geldt een informatie- en een energiebesparingsplicht. Naar verwachting zullen de energiebesparingseisen in de komende jaren verder toenemen.

Maar met verduurzaming van uw gebouw voldoet u niet alleen aan de regelgeving. Duurzaam vastgoed heeft meer waarde en het behoudt zijn waarde langer. Uit marktonderzoek blijkt dat een duurzaam pand gemiddeld zo’n 10% meer marktwaarde en huuropbrengst heeft dan niet-duurzaam vastgoed. Het ligt voor de hand dat het verschil in waarde tussen ‘groen’ en ‘bruin’ vastgoed de komende jaren alleen maar groter wordt.

Bovendien bespaart een duurzaam kantoor of gebouw niet alleen energie. Het vergroot ook het comfort van de gebruikers. En verhoogd welzijn zorgt voor betere prestaties, minder stress, een lager ziekteverzuim en meer tevreden werknemers. Zo helpt de duurzaamheid van een gebouw u ook bij het vinden en behouden van goed personeel en het winnen van ‘the war for talent’.

De basis van een duurzaam gebouw: Trias Energetica

Het moge duidelijk zijn, het verduurzamen van uw kantoor of bedrijfspand is om verschillende redenen erg belangrijk. Maar hoe pakt u verduurzaming van uw vastgoed aan? Op basis van de Trias Energetica zijn er drie stappen in de verduurzaming van een gebouw:

  1. Beperk het energieverbruik door isolatie van de buitenschil en een zo compact mogelijke bouwvorm;
  2. Maak zo veel mogelijk gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, of zonne-energie;
  3. Maak, om in de resterende energiebehoefte te voorzien, zo efficiënt mogelijk gebruik van (fossiele) energiebronnen.

7 tips voor voor verduurzaming van uw kantoor of bedrijf

De eerste twee punten van de Trias Energetica zijn vrij helder. Isoleer uw gebouw zo goed mogelijk en gebruik zonnepanelen of een zonneboiler om in (een groot gedeelte van) de energiebehoefte van uw gebouw te voorzien. Maar vooral op het laatste punt, de besparing van energie, is vaak met simpele ingrepen  en goed gebouwbeheer een grote winst te behalen in de verduurzaming van een kantoor of bedrijfspand. Daarom geven we hieronder 7 tips om uw gebouw te verduurzamen en energie te besparen.

1. Inzicht in uw energiegebruik

Voor energiebesparing is goed inzicht in het energieverbruik een eerste vereiste, bijvoorbeeld met Priva Energy Insight van ErbisOne of de Priva EBS tool. Goede energiemonitoring maakt patronen en afwijkingen zichtbaar. Door hierop te reageren bespaart u direct energie. Daarnaast ziet u waar de grootste winst te behalen is met energiebesparende maatregelen.

2. Pas systemen aan aan het gebruik

Zet bijvoorbeeld verlichting uit als er niemand aanwezig is en verwarm, koel en ventileer minimaal. Wist u dat zo’n driekwart van de kantoren in het weekend en tijdens vakanties gewoon ‘aan’ staan? Zonde van het geld en de energie.

3. Maak efficiënt gebruik van ruimte

In het verlengde van het voorgaande kunt u ook als het gebouw wel in gebruik is, de ruimte en het klimaatsysteem zo efficiënt mogelijk inzetten. Sensoren meten bijvoorbeeld of een ruimte in gebruik is en passen het gebouwbeheer daarop aan.

4. Maak optimaal gebruik van zonlicht en zonnewarmte

De zon verlicht en verwarmd een gebouw zonder dat dit energie kost, maar kan op warme dagen een gebouw ook te veel opwarmen. Een slimme, automatische besturing van zonwering met sensoren voor bijvoorbeeld de temperatuur en de lichtintensiteit bespaart veel energie.

5. Optimaliseer het systeem met (historische) data

Gebruik de informatie die sensoren en systemen verzamelen om het gebouwbeheer te optimaliseren en koppel systemen aan deze data met API’s om ze beter op elkaar aan te laten sluiten.

6. Voorkom pieken in het energieverbruik

Door het energiegebruik slim te verdelen over de dag en de verschillende systemen met een slim microgrid, verlaagt u de piekbelasting. Het dagdeel met het laagste energieverbruik is bijvoorbeeld een goed moment om de elektrische auto’s op te laden. Zo haalt u de pieken eraf, volstaat een lager aansluitvermogen en betaalt u minder vast recht.

7. Laat uw systemen voorspellen in plaats van reageren

Slimme software kan de data uit uw gebouwautomatisering analyseren en op basis daarvan het toekomstig verbruik voorspellen. Door uw klimaatregeling aan te sturen op basis van de weersvoorspelling en het verwachte gebruik bespaart u veel energie.

Subsidies en financiële voordelen voor verduurzamen gebouwen

Wilt u uw bedrijfspand of kantoor verduurzamen? De overheid heeft verschillende subsidies en (belasting)voordelen die de kosten van verduurzaming van uw gebouw verminderen. De belangrijkste zijn:

1. De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Een subsidie voor ondernemers die investeren in hernieuwbare energie en CO2-reductie.

2. De Energie-investeringsaftrek (EIA)

Een belastingvoordeel voor investeringen in energiebesparing of vermindering van CO2-uitstoot die op de Energielijst staan.

3. De Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil)

Met deze regelingen kunt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken.

4. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Een subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

 

Naast deze landelijke regelingen zijn er ook Europese, provinciale, regionale en gemeentelijke regelingen en subsidies. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Subsidieadviesbureaus kunnen u helpen bij uw aanvraag, maar u kunt ook advies inwinnen bij subsidieverstrekkers en collega-ondernemers of in uw bedrijf een subsidiecoördinator benoemen die zich in het onderwerp verdiept.

Uw gebouw duurzaam met Priva

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om uw gebouw te verduurzamen en tegelijkertijd een optimaal binnenklimaat te creëren voor uw medewerkers door optimale klimaatbeheersing op kantoor? Of hoe u uw bedrijfspand altijd en overal kunt bedienen met de Priva Digital Services, zodat het nooit onnodig energie gebruikt en altijd optimaal presteert.

Neem contact met ons op. We geven u graag advies op maat over de verduurzaming uw gebouw.

Wilt u meer weten over duurzame gebouwen? Lees verder

Officebuilding General Small
Energieneutraal betekenis en energieneutrale gebouwen
2022-07-11
Office Building Istock 479842074 Crop
BREEAM Checklist
2019-10-28
Page Hero Market Healthy Learning Environment Small
Binnenklimaat scholen: optimale klimaatbeheersing op school
2022-01-10

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Anders Noren

Branch Office Manager Building Automation

Anders Noren