Nieuwsbericht

5 compliancevoordelen van een GACS-verplichting

Vastgoedbeheerders krijgen te maken met steeds strengere Europese milieureguleringen en -standaarden. Zo is onder andere wettelijk vastgelegd aan welke eisen technische installaties in bestaande gebouwen voortaan moeten voldoen.
Nieuws
Gebouwbeheer
Energie
20 maart 2024

In deze blog bespreken we hoe een zogeheten Gebouwautomatiserings- en Controlesysteem (GACS) gebouwbeheerders en facilitair managers helpt om aantoonbaar te voldoen aan Europese regelgeving rondom duurzaamheid.

Voor wie geldt de GACS-verplichting?

Vanaf 1 januari 2026 is een Gebouwautomatiserings- en Controlesysteem (GACS) verplicht in gebouwen met een verwarmings- of airconditioningssysteem van 290 kW of meer. Mogelijk gaat deze verplichting zelfs al vanaf 70 kW gelden. Een GACS is verplicht voor alle soorten utiliteitsgebouwen, inclusief:

  • kleine kantoorgebouwen van bedrijven en overheden
  • gemeentehuizen
  • fabrieken, magazijnen
  • hotels, restaurants en zwembaden
  • scholen en gymzalen
  • ziekenhuizen en zorginstellingen

Zorg dat uw kantoorgebouw klaar is voor GACS!

Vanaf 1 januari 2026 zijn GA- en CS-systemen verplicht voor installaties vanaf 290 kW. Hoe het werkt?

Download GRATIS whitepaper

5 compliancevoordelen van een GACS-verplichting

Naast het verbeteren van de operationele efficiëntie biedt een GACS aanzienlijke compliancevoordelen, vooral met betrekking tot de Europese regelgeving. Denk hierbij aan

Wat betekent het implementeren van een GACS in de praktijk voor uw utiliteitsgebouw? We zetten de voordelen hieronder op een rijtje.

GACS-voordeel 1: voldoen aan EPBD-eisen voor klimaatinstallaties

De EPBD stelt duidelijke eisen aan de energieprestaties van gebouwen binnen de EU, inclusief de systemen die het binnenklimaat regelen. Een GACS-implementatie helpt bij het aantoonbaar voldoen aan deze eisen. Het systeem zorgt er niet alleen voor dat u verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen automatisch kunt reguleren, maar biedt ook beter inzicht in het verbruik. Zo kunt u waar nodig op tijd bijsturen om de energie-efficiëntie van het gebouw te optimaliseren.

GACS-voordeel 2: keuringsplicht vervalt

Ook op het administratieve vlak is er aanzienlijk voordeel te behalen uit de implementatie van een gebouwautomatiserings- en controlesysteem. Door het implementeren van een GACS vervalt namelijk de keuringsplicht voor verwarmings- en airconditioningsinstallaties, zoals omschreven in de EPBD-richtlijn. Daarmee vallen de administratieve lasten én kosten voor gebouweigenaren en -beheerders aanzienlijk lager uit.

GACS-voordeel 3: erkend Energiebeheer- en Registratiesysteem (EBS)

Een GACS wordt erkend als een Energiebeheer- en Registratiesysteem (EBS), een essentieel onderdeel van de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat een gebouwautomatiserings- en controlesysteem niet alleen helpt bij het beheren en verminderen van het energieverbruik, maar ook bij het systematisch registreren van de energieprestaties van uw gebouw. Deze gegevens zijn cruciaal voor het aantonen van compliance met de Europese regelgeving.

GACS-voordeel 4: rapportages en audits voor de EED en CSRD

Onder de EED en CSRD zijn organisaties nu verplicht om hun energieverbruik en impact op duurzaamheid te rapporteren. De slimme technologie achter een GACS levert nauwkeurige en gedetailleerde informatie op, wat het een stuk makkelijker maakt om aan deze rapportageverplichting te voldoen.

GACS-voordeel 5: directe ondersteuning voor naleving van de nieuwe EU Taxonomie voor duurzame activiteiten

De invoering van een GACS kan kantoorgebouwen helpen bij het direct voldoen aan de strenge criteria van de nieuwe EU Taxonomie voor duurzame activiteiten. De data die een GACS oplevert is essentieel voor organisaties om aan te tonen dat hun activiteiten bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en andere milieudoelstellingen. Dit draagt bij aan een positief bedrijfsimago en kan toegang tot groene financiering verbeteren.

Investeren in milieuverantwoord gebouwbeheer: het stappenplan

Een GACS is een keuze voor slim, adaptief en duurzaam gebouwbeheer dat klaar is voor de toekomst. En hoewel de verplichte ingangsdatum van 2026 wellicht nog best ver weg klinkt, zijn er een aantal acties die uw organisatie nu al moet ondernemen om straks een functionerend GACS te hebben dat aan alle eisen voldoet. Benieuwd welke dat zijn? Download ons stappenplan >

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver