Nieuwsbericht

Actie ondernemen om de invoering van de EPBD te versnellen

Nieuws
Gebouwbeheer
27 juli 2021

Waarom landen en bedrijven het heft in handen moeten nemen om de invoering van de EPBD te versnellen

Aangezien gebouwen en de bouwsector verantwoordelijk zijn voor 39% van alle koolstofemissies ter wereld (1), is het niet verrassend dat de gebouwde omgeving centraal staat in de decarbonisatiestrategie van de Europese Unie. Een van de belangrijkste resultaten van deze focus is de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD), die tot doel heeft de energie-efficiëntie en de energieprestaties van alle gebouwen - zowel commerciële als residentiële - in de EU te verbeteren.

De EPBD, die voor het eerst werd ingevoerd in 2002, is in de loop der jaren verbeterd en bestrijkt talrijke aspecten die van vitaal belang zijn voor het creëren van efficiëntere gebouwen. Het belangrijkste doel is een duidelijk pad uit te stippelen naar een "lage- en nulemissie gebouwenvoorraad" in de EU tegen het midden van deze eeuw. Ook de rol van nieuwe technologieën - waaronder intelligente bouwsystemen - wordt onderstreept, zodat het gebruik van energie nauwgezet kan worden gevolgd en gecontroleerd.

De afgelopen jaren heeft de REPG een nieuwe impuls gekregen dankzij andere EU-initiatieven. In een amendement dat werd goedgekeurd als onderdeel van het pakket 'Schone energie voor alle Europeanen', werden alle lidstaten opgeroepen om tegen 10 maart 2020 langetermijnstrategieën voor de renovatie van gebouwen op te zetten. In elk land moeten deze strategieën de weg uitstippelen, beleidsmaatregelen vaststellen en de financiering mobiliseren die nodig is om het bestaande gebouwenpark tegen 2050 koolstofvrij te maken (2).

En dan nu het slechte nieuws. Een jaar na die deadline zou meer dan een derde van de lidstaten deze strategieën nog niet ten uitvoer hebben gelegd. Dit is vooral verontrustend omdat de EPBD de komende jaren opnieuw moet worden herzien om de doelstellingen van de European Green Deal van de Europese Commissie te helpen verwezenlijken. Deze omvatten onder meer de doelstelling om het jaarlijkse energierenovatiepercentage van gebouwen tegen 2030 minstens te verdubbelen.

Renovatiegolf

Hoewel dit geen geringe opgave is, biedt de Renovation Wave-strategie - ook een onderdeel van de Europese Green Deal - veel praktische actiepunten om de renovatie van gebouwen te stimuleren. Opnieuw wordt de nadruk gelegd op nieuwe technologieën als de aanjagers van verandering - onder meer via de lancering van een Smart Readiness Indicator die "digitaal vriendelijke renovaties wil bevorderen, hernieuwbare energie wil integreren en metingen van het werkelijke energieverbruik mogelijk wil maken." (3)

Dit alles betekent dat het pleidooi om krachtige besturingsoplossingen centraal te stellen bij renovaties nog nooit zo sterk is geweest. Regelaars voor individuele systemen, zoals verlichting en verwarming, kunnen een verschil maken. Maar het is door het installeren van een overkoepelend gebouwbeheersysteem (GBS) - zoals Priva's eigen Priva Blue ID - dat de grootste impact kan worden gemaakt. Deze oplossingen geven gebruikers de middelen om het energieverbruik te monitoren en te controleren en kunnen een enorme impact hebben op het verbruik. Er wordt zelfs geschat dat slimme automatiserings- en controletechnologieën voor gebouwen in de hele EU een netto-energiebesparing van 15-22% kunnen opleveren (4).

Aangezien de terugverdientijd nu vaak onder de vijf jaar ligt, is een goed GBS een zeer verstandige investering - zowel uit milieu- als uit financieel oogpunt. Het koolstofarm maken van gebouwen is een gigantische taak, maar door de nadruk te leggen op controle- en monitoringtechnologieën kunnen allerlei organisaties er zeker van zijn dat zij hun steentje bijdragen.

Bronnen:
(1) https://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-embodied-carbon-report-published 
(2) https://ec.europa.eu/info/news/new-energy-performance-buildings-directive-kicks-2020-mar-09_en 
(3) https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en 
(4) https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/1aff0783-fce8-4217-be69-581295f57fab/details 
(5) https://www.priva.com/nl/blog/gebouwen/gebouwautomatisering

Whitepaper: Net Zero

Digitalisering ter ondersteuning van uw Net Zero doelstellingen en strategieën

Gratis download

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver