Nieuwsbericht

CO2-neutraal bouwen? Op weg naar klimaatneutrale gebouwen

In deze nieuwste blog over klimaatneutraal bouwen ontdekt u alles over CO2-neutraal bouwen en hoe dit bijdraagt aan het realiseren van klimaatneutrale gebouwen.
Nieuws
Gebouwbeheer
Netto nul
26 maart 2024

In 2024 is het onvermijdelijk dat gebouwbeheerders, vastgoedeigenaren en investeerders hun gebouwen zo duurzaam mogelijk bouwen of renoveren. In deze blog leest u hoe u een CO2-neutraal gebouw kunt realiseren.

Wat is CO2-neutraal bouwen?

CO2-neutraal bouwen draait om het minimaliseren van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met zowel het bouwproces als de levensduur van een gebouw. Het omvat het gebruik van duurzame materialen, energie-efficiënte ontwerpen, zoals die met goede gebouw isolatie en ventilatie, de implementatie van duurzame HVAC-systemen, en het minimaliseren van afval tijdens en na de bouw. Op die manier draagt een CO2-neutraal gebouw bij aan het verminderen van de klimaatimpact en zorgt het voor een gezondere leefomgeving voor de gebruikers en de omgeving. Echter, niet alleen de term CO2-neutraal wordt veel gebruikt, ook de term "klimaatneutraal" is gangbaar. Maar wat is het verschil?

Klimaatneutraal versus CO2-neutraal

Klimaatneutraal betekent streven naar een balans tussen de uitstoot van schadelijke broeikasgassen en de opname ervan door natuurlijke of technologische processen. CO2-neutraal bouwen is een onderdeel van dit streven en richt zich specifiek op het minimaliseren van CO2-uitstoot binnen de bouwsector. Het uiteindelijke doel is om de netto uitstoot tot nul te reduceren. Klimaatneutraal is een overkoepelende pijler waar CO2-neutraal bouwen onderdeel van uitmaakt. CO2 neutraal bouwen bestaat naast vele andere klimaatinitiatieven en wetgeving die door de Nederlandse overheid zijn vastgelegd in het klimaatplan.

White Concrete Building During Daytime

In 5 stappen naar een CO2-neutraal gebouw

Nu we de betekenis en de verschillen tussen CO2- en klimaatneutraal kennen, gaan we in op de vraag die veel ondernemers en beheerders in onze sector bezighoudt: “Hoe maak ik mijn gebouw CO2 neutraal?”. Deze vraag is nu extra relevant omdat vanaf 1 januari 2026 een Gebouw Automatiserings- en Controlesysteem (GACS) verplicht wordt voor gebouwen met een verwarmings- of airconditioningssysteem van 290 kW of meer. Meer hierover kunt u lezen in onze GACS blog over dit onderwerp. 

Het CO2-neutraal maken van uw gebouw omvat (onder andere) de volgende stappen:  

1. Energie-efficiënt ontwerp

Start een nieuw project met een goed doordacht ontwerp dat gericht is op energie-efficiëntie. Denk aan isolatie, natuurlijke ventilatie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

2. Gebruik van duurzame materialen

Gebruik materialen met een lage CO2-voetafdruk en die recyclebaar zijn. Kies bijvoorbeeld voor hout uit duurzaam beheerde bossen en gerecyclede materialen.

3. Energiezuinige installaties

Investeer in energiezuinige HVAC-systemen, verlichting en apparatuur om het energieverbruik te minimaliseren.

4. Monitoring en optimalisatie

Implementeer systemen voor monitoring en optimalisatie van energieverbruik, zoals slimme meters en gebouwbeheersystemen.

5. Onderhoud en renovatie

Zorg voor regelmatig onderhoud en overweeg renovaties om de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren en de levensduur te verlengen.

Klaar voor een revolutie op weg naar Net Zero?

Ontdek de transformatiekracht van digitalisering voor het behalen van uw Net Zero-doelen in onze exclusieve whitepaper.

Download GRATIS whitepaper

Nederland klimaatneutraal in 2050

Nederland heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. CO2-neutraal bouwen speelt een cruciale rol in het bereiken van deze ambitie. In het “Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat” van de overheid kunnen we andere andere lezen dat schoon en emissieloos bouwen al in 2030 zorgt voor een reductie van 0,4 Mton CO2 en voor 75% gezondheidswinst. Via de Subsidieregeling “Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel” (SSEB) helpt het kabinet de bouw met het verduurzamen van hun werktuigen, vaartuigen en voertuigen. Door als sector te investeren in duurzame gebouwen kunnen we bijdragen aan de overheidsinitiatieven voor een schonere en groenere toekomst voor volgende generaties.

Priva’s visie op CO2-neutrale gebouwen

Bij Priva streven we naar innovatieve oplossingen voor CO2-neutraal bouwen. Onze expertise op het gebied van gebouwautomatisering en klimaatbeheersing maakt het mogelijk om duurzame gebouwen te realiseren die voldoen aan de hoogste normen van energie-efficiëntie en comfort. In sommige gevallen voldoet u daarmee zelfs automatisch aan de geldende Europese klimaateisen.

Neem contact met ons op voor advies en meer informatie over hoe we samen kunnen werken aan CO2-neutrale gebouwen!

Contact

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver