Nieuwsbericht

Energie-efficiënte gebouwen: Een gids voor bedrijven in de EU

De EU scherpt de minimale energienormen voor bestaande gebouwen aan, met voorschriften die al in 2027 van kracht worden. Dit maakt het verbeteren van het energieverbruik tot een hoge prioriteit voor eigenaars van gebouwen.
Nieuws
Energie
Netto nul
02 mei 2024

In dit artikel beschrijven we wat gebouweigenaren moeten weten en welke praktische stappen ze moeten nemen om een energie-efficiënt gebouw te realiseren.

Wat zijn energie-efficiënte gebouwen?

Energie-efficiënte gebouwen optimaliseren hun werking en beperken tegelijkertijd het verbruik en de CO2-uitstoot, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. Belangrijke systemen zoals gebouwbeheersystemen (GBS), verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), samen met warmtepompen, spelen een centrale rol in energiebesparing door middel van terugwinnings- en hergebruikmechanismen. Daarnaast versterken factoren als isolatie en verlichting de inspanningen om de energiekosten te verlagen.

Richtlijnen voor energie-efficiënte gebouwen worden voortdurend bijgewerkt. In maart 2024 publiceerde het Institute of Workplace and Facilities Management (IWFM), in samenwerking met energiebeheerspecialist Carbon Numbers, een herziene editie van de Good Practice Guide (GPG) voor energiebeheer. In de leidraad worden werkplek- en facilitair management benadrukt als belangrijke mogelijkheden om duurzaamheidsdoelen te bevorderen via een raamwerk voor structurele betrokkenheid. Het kader biedt praktische richtlijnen voor het formuleren van energiebeleid, het stellen van doelen en langetermijnbeheer.

Maak uw gebouw toekomstbestendig: Start met energiebesparing!

Wist u dat u met eenvoudige maatregelen tot 30% kunt besparen op energiekosten?

Download GRATIS whitepaper

Inzicht in EU-wet- en regelgeving voor energie-efficiëntie in gebouwen

De EU heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een energieneutraliteit te bereiken en het energieverbruik met ten minste 11,7% te verminderen in 2030. Aangezien de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 40% van de wereldwijde uitstoot, schept dit een sterk precedent voor energie-efficiënte gebouwen. Dit zijn de belangrijkste regels voor energie-efficiëntie in de EU:

1. Minimale energieprestatienormen

De minimale energieprestatienormen (MEPS) van de EU is een systeem dat de renovatie van de slechtst presterende gebouwen wil afdwingen via energieprestatiecertificaten (EPC). Alle gebouwen krijgen een schaal van A tot G op basis van hun energie-efficiëntie, waarbij A het efficiëntst is en G het slechtst. De classificatie G omvat de slechtste 16% van de gebouwen in een land, terwijl de rest evenredig verdeeld is tussen de klassen A en F.

De MEPS van de EU, die in 2023 wordt geactualiseerd, geeft aan dat bestaande gebouwen in EU-landen wettelijk verplicht zijn om aan minimale energienormen te voldoen. Openbare en niet-residentiële gebouwen moeten tegen 2027 voldoen aan een EPC-rating van ten minste F om verkocht of verhuurd te kunnen worden, en tegen 2030 aan ten minste EPC E. Woongebouwen moeten een EPC-rating van ten minste F behalen om verkocht of verhuurd te kunnen worden. Woongebouwen moeten in 2030 een EPC van F hebben en in 2033 ten minste E.

MEPS maakt deel uit van de Richtlijn Energieprestatie Gebouwen, die als doel heeft om in 2050 een volledig koolstofvrij gebouwenbestand te hebben. De richtlijn werd voor het laatst bijgewerkt in maart 2024 en bevat oproepen om ketels op fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen tegen 2040, zonnepanelen op huizen te plaatsen waar dat economisch haalbaar is en ervoor te zorgen dat nieuwe gebouwen vanaf 2030 geen emissies meer uitstoten. De bijgewerkte richtlijn moet nu formeel worden goedgekeurd door de Raad van Ministers om wet te worden.

2. Richtlijn energie-efficiëntie

De richtlijn energie-efficiëntie is een bestuursregeling die EU-landen verplicht verslag uit te brengen over energie-efficiëntie maatregelen, waaronder energieprestatiecontracten. Het doel van deze richtlijn is te zorgen voor transparantie en verantwoording in organisaties in de hele EU.

Na een herziening in 2023 stelt de richtlijn indicatieve nationale bijdragen vast op basis van criteria zoals BBP per hoofd van de bevolking en energie-intensiteit. Op deze manier is elk EU-land verantwoordelijk voor het handhaven van zijn eigen segment van energie-efficiëntieverbeteringen in de komende jaren.

Verwarming en koeling in de bebouwde omgeving komen ook aan bod in de richtlijn, die tot doel heeft de minimumvereisten geleidelijk te wijzigen en hernieuwbare energie en afvalwarmte in het systeem te integreren. Vanaf 2030 zal de installatie van nieuwe verwarmings- en koelsystemen op basis van fossiele brandstoffen verboden zijn. Klimaatverandering heeft een drastische invloed op het belang van efficiënte verwarmings- en koelsystemen in de EU, met hittegolven die verantwoordelijk zijn voor 129.000 doden in Europa in de afgelopen 40 jaar. Dit is ongeveer 90% van alle klimaatgerelateerde sterfgevallen.

Subsidies beschikbaar voor energie-efficiënte verbeteringen

Subsidies en subsidies verschillen van regio tot regio, wat betekent dat de beschikbare financiering voor het koolstofarm maken van gebouwen afhankelijk is van uw locatie. In de Europese Unie zijn bijvoorbeeld  verschillende financieringsstromen beschikbaar voor de financiële renovatie van gebouwen. Deze omvatten de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Zelfs binnen de EU verschillen de nationale maatregelen voor de financiering van energie-efficiëntie van land tot land, zoals vastgelegd in de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Hoe kunt u de energie-efficiëntie in gebouwen verbeteren?

Het is aannemelijk dat commerciële verhuurders een zeer proactieve benadering willen hanteren als ze de waarde van hun vastgoed willen beschermen. Voor degenen die kantoorruimtes verhuren, hebben de pandemie en de 'thuiswerk'-trend de vraag aanzienlijk beïnvloed. Het lijdt geen twijfel dat toekomstige huurders op zoek zullen gaan naar ruimtes die zeer kosten- en energie-efficiënt zijn.

De business case voor energie-efficiëntie gaat verder dan de vraag van huurders. Verhuurders die niet in staat zijn om aan de eisen te voldoen, kunnen met grote complicaties te maken krijgen. Dit betekent in het ergste geval dat ze hun gebouwen niet meer kunnen verhuren als ze de minimale energieprestatieniveaus niet halen.

De volgende stappen voor bedrijven bestaan uit het implementeren van deze energie-efficiënte maatregelen - maar waar moet u beginnen? Van verlichting tot oplossingen voor gebouwautomatisering, er zijn verschillende manieren om de quick-wins aan te pakken als het gaat om het koolstofvrij maken van uw gebouw. Gebruik deze checklist met 7 stappen om aan de slag te gaan met energiebesparende oplossingen die u direct kunt implementeren.

Energie-efficiënte oplossingen voor gebouwen

Gelukkig betekent de opkomst van energie-efficiënte oplossingen die kunnen worden toegepast op bestaande gebouwen dat het bereiken van enorme verbeteringen veel eenvoudiger is dan zelfs vijf jaar geleden. Priva is zelf een belangrijke speler en heeft in de loop der tijd een reeks oplossingen voor gebouwautomatisering en energiebeheer ontwikkeld, waar digitale cloudgebaseerde diensten een recente toevoeging aan zijn.

Het Priva Blue ID gebouwbeheersysteem kan het energieverbruik van gebouwen (en dus de impact op het milieu) aanzienlijk verminderen. Onze intelligente gebouwtechnologieën ondersteunen verhuurders en eigenaren/exploitanten van gebouwen die moeten voldoen aan de EU-regelgeving. Dit systeem stroomlijnt de installatie doordat het onafhankelijk is van veldapparatuur, waardoor bestaande apparatuur en bekabeling hergebruikt kunnen worden, waardoor het ideaal is voor renovaties. Dankzij de IP-gebaseerde berichtgeving hebben gebruikers altijd en overal toegang tot Priva Blue ID, waardoor uitgebreide energiemonitoring en rapportage voor flexibele aanpassingen mogelijk zijn. Dit resulteert in aanzienlijke energiebesparingen met dubbele cijfers, waarvan een breed scala aan klanten kan profiteren, van grotere organisaties tot basisscholen en kleinere kantoorgebouwen, met opties zoals de S-line voor bedrijfskritische omgevingen en de compacte C-line HVAC-regelaars.

Terwijl gebouwen evolueren om aan de eisen van de toekomst te voldoen, bieden Priva Digital Services de toegankelijkheid, schaalbaarheid en veerkracht die nodig zijn voor optimale prestaties. Priva Energy Insight, mogelijk gemaakt door ErbisOne, is een cloud-gebaseerde tool waarmee gebouw-, energie- en facility managers hun energie kunnen monitoren, kosten kunnen besparen en comfort en welzijn kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van slimme technologie stelt Priva gebruikers in staat om het verbruik te verminderen, de efficiëntie te verbeteren en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

Het is tijd om uw gebouw toekomstbestendig te maken tegen klimaatverandering en energie-efficiëntie maatregelen van de EU - en wij helpen u graag. Als u meer wilt weten over de rol die Priva's technologieën spelen bij het energie-efficiënter maken van gebouwen, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten over duurzame gebouwen? Lees verder

Kantoorgebouw Blauwe Lucht
Het hoe en waarom van het verplichte energielabel C voor kantoren
2022-01-26
Officebuilding General Small
Energieneutraal betekenis en energieneutrale gebouwen
2022-07-11
Buildings Green
Duurzaam gebouw: 7 tips voor verduurzamen gebouwen en kantoor
2022-01-26

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver