Nieuwsbericht

Drie maanden na COP26... Wat gebeurt er al in de bouwsector?

Nieuws
Gebouwbeheer
17 februari 2022

De gebouwde omgeving en de bouwsector zijn verantwoordelijk voor 38% van de wereldwijde koolstofuitstoot. Na de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering vorige maand, is er een gevoel van hernieuwd enthousiasme om de gebouwde omgeving koolstofvrij te maken.

In onze laatste blog over de cruciale klimaattop kijken we naar enkele van de initiatieven die in de nasleep van COP26 zijn gelanceerd om het doel van een netto nul gebouwde omgeving te bereiken.

Prestaties van gebouwen

Sinds het einde van COP26 is de Europese Unie onder grotere druk komen te staan om de energienormen voor gebouwen te verbeteren. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36% van de broeikasgasemissies van de EU en om dit te verminderen, heeft de EU verbeterde inspanningen op gang gebracht om haar wettelijk bindende doelstelling te bereiken om tegen 2050 tot een netto nuluitstoot te komen.

Als onderdeel hiervan zal een ontwerprichtlijn van de EU - de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) - vereisen dat alle nieuwe structuren die vanaf 2030 worden gebouwd, net-nul zijn. Bovendien zullen de EU-landen ervoor moeten zorgen dat voor bestaande gebouwen minimumnormen inzake energieprestaties worden toegepast wanneer zij een ingrijpende renovatie ondergaan. Dit geldt zowel voor residentiële als voor niet-residentiële gebouwen.

Om dit te bereiken zullen de lidstaten een actieplan moeten opstellen om de renovatie van het nationale gebouwenbestand tot zeer energie-efficiënte en koolstofarme gebouwen tegen 2050 te bevorderen. De plannen zullen een overzicht moeten bevatten van het nationale gebouwenbestand van elk land, de jaarlijkse energierenovatiegraad en het energieverbruik en de broeikasgasemissies van gebouwen. Ook moeten de slechtst presterende gebouwen en de belemmeringen voor renovatie in kaart worden gebracht.

Een ander voorstel van de EU zou de eis zijn om de koolstofuitstoot van bouwmaterialen gedurende hun hele levenscyclus te meten, maar het is onwaarschijnlijk dat dit wet wordt.

Wereldwijde uitdaging voor de bouw

Ter gelegenheid van de COP26-dag "Steden, regio's en gebouwde omgeving" heeft C40 Cities een nieuwe coalitie van steden en bedrijven uit de bouwsector gelanceerd om de dringende uitdaging van de emissies van de mondiale bouwsector aan te pakken.

De nieuwe actiecoalitie voor schone bouw richt zich op een vitale sector die 23% van de wereldwijde broeikasgasemissies voor zijn rekening neemt en meer dan de helft van alle wereldwijd gewonnen hulpbronnen verbruikt. Het doel van het initiatief is om de overgang naar net-nul te versnellen en de emissies van de mondiale bouwsector tegen 2030 te halveren. Dit zal worden bereikt door een heroverweging van de manier waarop gebouwen en infrastructuur worden gepland, ontworpen en gebouwd.

De decarbonisatie versnellen

In het besef dat de koolstofemissies van de hele vastgoedsector moeten worden verbeterd, hebben belangrijke belanghebbenden hun krachten gebundeld met het Urban Land Institute (ULI) om de decarbonisatie op te voeren en te versnellen.

Het project - Fast-track to Decarbonisation: An Integrated Roadmap for the Built Environment - is het resultaat van een partnerschap tussen de ULI en organisaties als Allianz Real Estate, Catella, Hines, Redevco en Schroders Capital, om de gebouwde omgeving in Europa te ondersteunen op haar weg naar koolstofneutraliteit.

Dit zal worden bereikt door het analyseren en consolideren van de benadering van de vastgoedsector van netto nul, het beoordelen van de vooruitgang en de impact van de industriële kaders, evenals het identificeren van lacunes en barrières die moeten worden overbrugd. Het verwachte resultaat zal een routekaart zijn om de sector in staat te stellen de vooruitgang te versnellen en een effectief en efficiënt verenigd front te vormen om het koolstofarm maken te ondersteunen in samenwerking met andere belanghebbenden, zoals huurders, de verzekeringssector en leveranciers van energie en infrastructuur/mobiliteit.

De kracht van retrofit

Een nieuw renovatiekader - het 'Build Upon2 Framework' - werd gelanceerd door de World Green Building Council, verschillende Europese Green Building Councils - waaronder die van het VK, Hongarije, Kroatië en Polen, het Klimaatverbond en het Buildings Performance Institute Europe.

Het Build Upon2 Framework-project stelt steden in heel Europa in staat hun krachten te bundelen met de nationale regeringen en de industrie om hun bestaande gebouwenbestand tegen 2050 koolstofvrij te maken.

Build Upon2 werkt samen met acht proefsteden om strategieën en oplossingen te ontwikkelen om de renovatiegolf van de Europese Commissie te realiseren.

De volgende acht proefsteden nemen momenteel deel aan het project, naast een breder netwerk van 24 steden die profiteren als "volgsteden":

Velika Gorica, Kroatië
Budaörs, Hongarije
Dublin, Ierland
Padova, Italië
Rybnik, Polen
Valladolid, Spanje
Eskişehir, Turkije
Leeds, Verenigd Koninkrijk

De belangrijkste focus van dit kaderproject is het ontwikkelen en testen van een 'multi-level renovatie impact framework'. Dit kader wordt gebruikt om de diverse voordelen van gebouwrenovatie op te sporen en te rapporteren. Het bevat een unieke reeks mijlpalen en meetbare voortgangsindicatoren voor stadsrenovatiestrategieën, waaronder: emissiereducties, toegenomen werkgelegenheid en verbeterde gezondheid.

Whitepaper: Net Zero

Digitalisering ter ondersteuning van uw Net Zero doelstellingen en strategieën

Gratis download

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver