Nieuwsbericht

COP26: Wat doet de wereld tegen klimaatverandering?

Nieuws
Gebouwbeheer
12 februari 2021

Meer dan 100 landen hebben toegezegd hun emissies tot nul terug te brengen. In het tweede deel van onze blogreeks over de VN-conferentie over klimaatverandering 2021 (COP26), kijken we naar de klimaatverbintenissen van 's werelds belangrijkste en meest vervuilende landen.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk was de eerste grote economie die zich er bij wet toe verbond de uitstoot tegen 2050 te stoppen. Een week voor COP26 kondigde de Britse regering haar langverwachte net-nul strategie aan. Hierin wordt een uitgebreid plan uiteengezet om bedrijven en consumenten in het VK te steunen bij de overgang naar schone energie en groene technologie - om de afhankelijkheid van het VK van fossiele brandstoffen te verminderen door te investeren in duurzame schone energie. De gedane toezeggingen zullen tegen 2030 tot 90 miljard pond aan particuliere investeringen vrijmaken en 440 000 goedbetaalde banen in de groene industrie opleveren.

Verenigde Staten van Amerika

De Verenigde Staten van Amerika zijn in 2021 toegetreden tot de Overeenkomst van Parijs. Zij hebben zich ertoe verbonden tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken en tegen 2030 de koolstofuitstoot met 50-52% te verminderen. De doelstelling is meer dan het dubbele van de verbintenis die het land is aangegaan in het kader van de Overeenkomst van Parijs van 2015.

Zweden

De doelstelling van Zweden om tegen 2045 een netto-emissie neutrale situatie te bereiken, is de vroegste verbintenis die in de wet is vastgelegd. Op basis van de huidige bevolkingsprognoses voor Zweden betekent dit dat de emissies in Zweden in 2045 minder dan één ton per persoon zullen bedragen. Het land heeft zich tot doel gesteld zijn vervoersector tegen 2030 vrij te maken van fossiele brandstoffen. Met een onderzoeksproject dat erop gericht is staal te produceren zonder fossiele brandstoffen, is Zweden ook een pionier in het koolstofvrij maken van de industrie.

China

China is verantwoordelijk voor naar schatting 25% van de wereldwijde uitstoot en heeft toegezegd tegen 2060 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Zij heeft toegezegd dat fossiele brandstoffen tegen die tijd minder dan 20% van haar energiemix zullen uitmaken en dat schone energie tegen 2025 20% van de energie zal uitmaken.

Saoedi-Arabië

's Werelds grootste olie-exporteur heeft toegezegd zijn koolstofuitstoot tegen 2060 tot nul te reduceren. De Golfstaat zal meer dan 130 miljard pond investeren om dit doel te bereiken en heeft toegezegd de methaanuitstoot tegen 2030 met 30% te verlagen. Het doel zal worden bereikt door middel van een "circulaire koolstofeconomie" die berust op "verminderen, hergebruiken, recyclen en verwijderen".

Koolstof-afvang-technologieën zullen een centrale plaats innemen in de strategie. Kroonprins Mohammed bin Salman deed deze aankondiging bij de start van het eerste Saudi Green Initiative Forum. Andere initiatieven zijn het planten van 450 miljoen bomen, het verminderen van de koolstofuitstoot met meer dan 270 miljoen ton per jaar en het streven om van Riyadh een duurzamere hoofdstad te maken.

Australië

Als leider op het gebied van steenkool en gas heeft Australië zich ertoe verbonden tegen 2050 een netto-emissieneutrale situatie te bereiken. Een routekaart voor technologische investeringen vormt de hoeksteen van het plan en is toegespitst op technologieën die Australië zullen helpen zijn emissies te verminderen en tegelijk zijn traditionele markten te bedienen. Het land zal meer dan 11 miljard pond investeren om de koolstofuitstoot te verminderen, maar heeft geen ambitieuze doelstellingen voor 2030 vastgesteld. De uitstoot per hoofd van de bevolking in Australië behoort tot de hoogste ter wereld. Er zijn geen modellen gepubliceerd om het nul-nul-plan te onderbouwen en de regering houdt de details van het pakket geheim. Net als in Saoedi-Arabië vereist het plan echter niet dat het land geleidelijk stopt met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Nederland

Om de klimaatverandering tegen te gaan, wil de Nederlandse regering de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% hebben verminderd ten opzichte van 1990 en met 95% in 2050. Volgens de laatste gegevens van de Energy & Climate Intelligence Unit staat deze doelstelling echter nog steeds ter discussie.

Twee landen hebben al koolstofnegativiteit bereikt - ze nemen meer broeikasgassen op dan ze uitstoten: Bhutan en Suriname.

Whitepaper: Net Zero

Digitalisering ter ondersteuning van uw Net Zero doelstellingen en strategieën

Gratis download

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver