Nieuwsbericht

COP26 terugblik: de belangrijkste onderwerpen van de klimaattop

Nieuws
Gebouwbeheer
Netto nul
29 november 2021

November is een energieke tijd geweest voor klimaatactie. Tijdens COP26 zijn bijna 200 landen overeengekomen om het pad naar 1,5°C open te houden. In de laatste van onze blogs over de historische Klimaattop, dachten we dat het een goed moment was om een round-up te maken van de belangrijkste gesprekspunten en wat dit betekent voor de klimaatverandering.

Toen COP26 op 15 november werd afgesloten, kwam er een einde aan twee weken van moeilijke klimaatonderhandelingen tussen bijna 200 landen. Onder het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk was het doel van de Klimaattop om de 1,5°C te handhaven.

Laten we eens kijken naar een paar van de belangrijkste resultaten.

Net-zero gebouwen

Zoals u zich kunt voorstellen, waren we bij Priva benieuwd naar de ambities en doelstellingen voor de bouwsector die tijdens COP26 zijn overeengekomen.

Tijdens de laatste dagen van COP26 kondigde de World Green Building Council (WorldGBC) aan dat nog eens 44 bedrijven zich hadden aangesloten bij de koolstofeisen voor de gehele levensduur van de Net Zero Carbon Buildings Commitment. De ondertekenaars hebben zich er niet alleen toe verbonden meer actie te ondernemen om de gebouwde omgeving koolstofvrij te maken in hun portefeuilles en bedrijfsactiviteiten, maar hebben zich er ook toe verbonden alle operationele emissies van nieuwe en bestaande gebouwen te verminderen, te pleiten voor bredere emissiereducties via hun bedrijfsactiviteiten en verslag uit te brengen over hun impact, om de sectorbrede overgang naar net-nul mogelijk te maken en te versnellen.

De UK Green Building Council (UKGBC) greep COP26 aan om zijn 'Net Zero Whole Life Carbon Roadmap for the UK Built Environment' te lanceren. De routekaart, die mede door de industrie is opgesteld, biedt een gedeelde visie en een reeks acties om tegen 2050 een netto nul-uitstoot in de gebouwde omgeving van het VK te bereiken, met betrekking tot de bouw, exploitatie en sloop van gebouwen en infrastructuur. De routekaart geeft ook in detail aan welke acties de overheid moet ondernemen om in de hele sector tot een netto nul situatie te komen.

De Green Building Council Finland (GBC Finland) kondigde ook aan dat 24 Finse organisaties hun steun hebben toegezegd aan het #BuildingLife-programma voor koolstofneutraliteit in de gebouwde omgeving. Met het doel om de gebouwde omgeving tegen 2035 koolstofneutraal te maken, hebben de supporters ook toegezegd hun eigen programma's voor koolstofneutraliteit te ontwikkelen.

Nieuwe klimaatambities

Het resultaat van alle discussies was het Klimaatpact van Glasgow, en een wereldwijde overeenkomst om sneller actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Het pact stelt: "beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C vereist een snelle, diepgaande en aanhoudende vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen."

Het grote nieuws is: dit pact is het allereerste internationale klimaatpact waarin expliciet wordt verwezen naar fossiele brandstoffen, met name steenkool, een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen. In het slotdocument staat dat "onverminderde" kolenenergie met voorrang moet worden afgebouwd en dat "inefficiënte subsidies" voor alle fossiele brandstoffen moeten worden afgeschaft. Er was echter enige frustratie en teleurstelling over het feit dat de formulering was afgezwakt van de oorspronkelijke eis om steenkool volledig "uit te faseren".

De richtsnoeren voor de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs werden ook voltooid. Deze richtsnoeren, die bekend staan als het "Paris Rulebook", zullen de volledige uitvoering van het baanbrekende akkoord mogelijk maken nadat een akkoord was bereikt over het transparantieproces waarbij landen verantwoording moeten afleggen over de verwezenlijking van hun klimaatdoelstellingen.

De ontwikkelde landen hebben zich er ook toe verbonden de financiële steun voor het Aanpassingsfonds tegen 2025 te verhogen om de ontwikkelingslanden te helpen hun klimaatambities waar te maken.

Verandering versnellen

Om de klimaatmaatregelen te versnellen, moeten de landen geactualiseerde Nationally Determined Contributions (NDC's) aan de Overeenkomst van Parijs voor 2030 bekendmaken. Deze moeten worden ingediend vóór de volgende conferentie van de partijen in 2022 in Egypte. In een volgende stap werd overeengekomen dat landen ook NDC's tot 2039 moeten beginnen te ontwikkelen. Nu organisaties als het Internationaal Energieagentschap en Climate Action Tracker laten zien dat de wereld op weg is naar een temperatuurstijging van 1,8 tot 2,4°C, kunnen de NDC's van cruciaal belang zijn om een pad uit te stippelen dat in de buurt komt van 1,5°C.

Slotwoorden

Ter afsluiting van de top zei COP26-voorzitter Alok Sharma het volgende: "Het is aan ons allen om vast te houden aan ons hoofddoel om 1,5°C binnen bereik te houden en onze inspanningen voort te zetten om de financiële middelen te laten stromen en de aanpassing te stimuleren. Na de collectieve toewijding die het Klimaatpact van Glasgow heeft opgeleverd, mag ons werk hier niet voor niets zijn geweest.

Whitepaper: Net Zero

Digitalisering ter ondersteuning van uw Net Zero doelstellingen en strategieën

Gratis download

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver