Over Priva sponsoring Aandachtspunten sponsoring

Aandachtspunten sponsoring

Voor het toekennen van een sponsorverzoek zijn de volgende punten van belang:

  • Sponsoraanvragen dienen voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project start, via sponsoring@priva.nl ingediend te worden door de aanvragende vereniging of instantie.
  • De hoogte van de toezegging hoeft niet gelijk te zijn aan de hoogte van de aanvraag.
  • Aanvragen door adviseurs/tussenpersonen worden niet in behandeling genomen.
  • Aanvragen van particulieren komen in beginsel niet voor sponsoring in aanmerking: aanvrager dient te beschikken over een rechtspersoon in de vorm van bijvoorbeeld een vereniging of stichting.
  • Priva sponsort bij voorkeur verenigingen en stichtingen in de eigen vestigingslocaties.
  • Priva sponsort geen activiteiten van commerciële partijen met het doel hier omzet mee te genereren of op andere wijze commercieel gewin uit te halen.
  • Over de toezeggingen en afwijzingen en de hoogte van de toegezegde bedragen gaan we niet in discussie.

Let op: sponsoraanvragen voor 2023 dienen dus vóór 1 november 2022 bij ons ingediend te zijn. Aanvragen die later dan 1 november ingediend worden, worden niet in behandeling genomen. Ook sponsoraanvragen voor 2022 worden niet meer in behandeling genomen.

In sommige gevallen is het mogelijk af te wijken van deze regel; dit is uitsluitend aan Priva ter beoordeling.