Over Priva sponsoring

Sponsoring

Priva Campus Hub 3 HR

Vanuit onze corporate gedachte 'Creating a climate for growth' dragen we graag ons steentje bij aan activiteiten van organisaties en verenigingen in onze vestigingsplaatsen. Met name activiteiten die gericht zijn op jeugd en ontplooiing kunnen op onze bescheiden ondersteuning rekenen.

Waarom sponsort Priva?

Bij Priva geloven we in het belang van een bloeiende gemeenschap waar het goed wonen en werken is; een leefbare samenleving waarin mensen respect voor elkaar hebben, voor elkaars spullen en voor de wereld om zich heen. Maar ook een samenleving waarin jonge mensen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Talent voor sport, voor cultuur, voor organiseren en uitvoeren. Een samenleving met een hoge organisatiegraad door een sterk verenigingsleven draagt bij aan sociale cohesie, een prima basis voor een betere wereld waarin betrokkenheid de norm is.

Wij geloven dat we die betrokkenheid kunnen stimuleren, door activiteiten die erop gericht zijn het cement van de samenleving te versterken, te ondersteunen. Vanuit onze corporate gedachte 'Creating a climate for growth' dragen we graag ons steentje bij aan activiteiten van organisaties en verenigingen in onze vestigingsplaatsen. Met name activiteiten die gericht zijn op jeugd en ontplooiing kunnen op onze bescheiden ondersteuning rekenen.

Hebt u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen? Mail uw vraag naar sponsoring@priva.com en u hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Wat we sponsoren

Priva sponsort ver weg en dichtbij. We ondersteunen The Hunger Project, een project dat mensen in Afrika, Zuid-Azië en Latijns-Amerika helpt om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger door het geven van onder andere landbouwtrainingen, alfabetiseringslessen, HIV/AIDS voorlichting, microkredieten en het stimuleren van vrouwelijk leiderschap.

Dichtbij richten we ons met ons sponsorbeleid primair op activiteiten van het lokale verenigingsleven op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid die deelname en ontwikkeling van jeugd bevorderen. Ook lokale projecten ter bevordering van deelname aan techniekonderwijs dragen we een warm hart toe.

Hoe we sponsoren

Om in aanmerking te komen voor een sponsorbijdrage van Priva, kunt u een sponsoraanvraag indienen via sponsoring@priva.com. Een belangrijke voorwaarde is dat uw aanvraag ondersteund wordt door een (beknopt) projectplan waarin u duidelijk maakt wat de doelgroep en de doelstelling van uw activiteit is. Dit projectplan beslaat in de regel niet meer dan een à twee A4-tjes.

In deze aanvraag beschrijft u in het kort de volgende punten: korte beschrijving van de aanvragende organisatie en de algemene doelstelling en doelgroep, de specifieke doelgroep van de te sponsoren activiteit, de geografische reikwijdte van het project, een beknopte project-omschrijving, het gewenst eindresultaat, een begroting en de looptijd.

Daarnaast kunt u aangeven of het project eenmalig of doorlopend is. Uiteraard bevat de aanvraag eenduidige contactgegevens van de aanvrager, de functie van de aanvrager binnen de vereniging /organisatie en het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel. De contactgegevens worden als correspondentiegegevens voor de aanvraag gebruikt. Tot slot kunt u een voorstel doen voor een tegenprestatie die u levert als ontvangende instantie. Dit is meestal een vorm van publiciteit/naamsvermelding.

Voor het toekennen van een sponsorbijdrage is een aantal punten van belang. Wij vragen u deze eerst door te nemen voordat u een aanvraag doet.