• Nauwkeurige en betrouwbare metingen voor de beste teeltomstandigheden

Neem contact met ons op!

Priva Sensoren voor tuinbouw

Voor een optimale ontwikkeling van uw gewas moeten temperatuur, licht, luchtvochtigheid en CO2-gehalte perfect in balans zijn. Dit vereist nauwkeurige metingen en aansturing. Priva levert hiervoor een breed assortiment sensoren, van weer- en klimaatsensoren tot PAR-sensoren en watersensoren. De waarden die de sensoren meten, worden geïntegreerd in uw Priva procescomputer. Zo kunt u uw gewas de ideale teeltomstandigheden bieden.

Priva Sensors | Measuring Box
 • Grip op uw teeltproces

  Met snelle, nauwkeurige metingen voor optimale procesbeheersing

 • Inzicht in de groeifactoren voor uw gewassen

  Dankzij meetwaarden voor temperatuur, licht, luchtvochtigheid en CO2-gehalte per afdeling

 • Betere gewaskwaliteit en hogere opbrengst

  Door licht en CO2 te meten voor een optimaal fotosyntheseproces

 • Automatisch de EC en pH waarden van uw water meten en regelen

  Dankzij dubbele EC en pH sensoren en een debietsensor

Weersensoren

Het meten van de windsnelheid en -richting, neerslag, temperatuur, luchtvochtigheid buiten de kas en de hoeveelheid zonlicht is van cruciaal belang om een stabiel klimaat in de kas te realiseren. Aan de hand van data van onze Neerslagsensor worden de luchtramen automatisch aangestuurd om een optimaal binnenklimaat te garanderen. Met de RV-buitensensor meet u de relatieve luchtvochtigheid buiten de kas. Dit is belangrijk om te weten, omdat deze sterk kan afwijken van de luchtvochtigheid binnen Met onze Stralingssensoren meet u de warmte-emissie vanuit de kas naar buiten. Als warmteverlies optreedt, zorgt deze sensor ervoor dat het scherm eerder wordt gesloten als het onbewolkt is. Dit voorkomt schade aan uw gewas en helpt energie te besparen. Met ons Weerstation worden alle meetwaarden doorgezet naar uw Priva procescomputer. De computer verwerkt deze gegevens in berekeningen waarmee de processen automatisch worden aangestuurd..

Priva Meteo Mast

Klimaatsensoren

De traditionele Priva-meetbox (T+RV) meet de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur per afdeling, per kas. De Priva E-meetbox (elektronische meetbox) gaat nog een stapje verder: met dit zeer geavanceerde instrument meet u elektronisch de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en – in een aparte module – het CO2-gehalte. De E-meetbox met optionele CO2-module levert snelle, nauwkeurige metingen op.

CO2 is van vitaal belang voor de groei van planten. Daarom is het essentieel dat u het CO2-gehalte in de kas kunt meten. Onze CO2-monitor is een digitale meter die niet alleen de concentratie kooldioxide meet, maar het gehalte ervan ook bewaakt. De monitor maakt hiervoor gebruik van lucht die wordt aangezogen; met een CO2-selector is dit zelfs mogelijk voor meerdere locaties.

Priva PAR sensor

PAR-sensor

Photosynthese is het uitgangspunt voor elk gewas. Met de PAR-sensor (Photosynthetic Active Radiation) meet u het licht, zodat u de juiste balans kunt realiseren in uw fotosyntheseprocess. Dit levert een betere gewaskwaliteit en hogere opbrengst op.

Met de Priva PAR-sensor meet u continu dat specifieke deel van het lichtspectrum dat voor fotosynthese van belang is. Aan de hand van de meetwaarden van de PAR-sensor berekent uw procescomputer hoe u schermdoeken, CO2 en groeilicht moet inzetten voor het beste resultaat.

Met de Priva Planttemperatuurcamera krijgt u nauwkeurig inzicht in de temperatuur van het gewas. Dit levert weer belangrijke kennis op over de verdamping van het gewas en de celdelingssnelheid. Zo kunt u uw automatiseringsprocessen nóg beter bijsturen en het hoogste rendement behalen voor uw teelt.

Watersensoren

Voor een gezonde groei van uw gewas moeten de EC- en pH-waarden precies goed zijn. Door de Priva procescomputer en dubbele EC en pH sensoren kunt u deze waarden automatisch meten en regelen. Samen met de meetwaarden van een debietsensor bepaalt de unieke Priva voorberekening de gewenste EC- en pH-dosering. Op basis van de waarden van die EC/pH sensoren corrigeert de procescomputer vervolgens eventuele afwijkingen ten opzichte van het gewenste recept. Voor optimaal waterbeheer in bijvoorbeeld uw water- en mesttanks kunt u ook nog een druksensor toevoegen.

Wanneer u in substraat teelt, kunt u de exacte hoeveelheid en de EC-waarde van het drainwater nauwkeurig meten met de Priva Drainsensor. In combinatie met de Priva Groscale (weegschaal) wordt de watergift automatisch ingesteld op de teeltomstandigheden, de staat van de plant en de staat van het substraat. Nu kunt u watergeven op basis van wat uw planten op dat moment nodig hebben.

Fresh Farms California strawberries tunnel | Priva
alt="">

Om het ideale klimaat te realiseren, moet je de juiste sensoren hebben en de juiste metingen uitvoeren. Priva helpt ons onze kas zo goed mogelijk aan te sturen op basis van betrouwbare metingen. Dat bespaart tijd.

Eigenaar Mans Flowers - Marinus Mans

25 tips voor een beter bedrijfsresultaat

Deze whitepaper inspireert u verschillende maatregelen te treffen die een positieve bijdrage leveren aan uw bedrijfsresultaat

Whitepaper downloaden
 • Totale integratie

  Naadloze integratie van onze sensoren met uw Priva procescomputer

 • Flexibel en toekomstbestendig

  Kies de sensoren die het beste bij uw bedrijf passen

 • Minimaal onderhoud

  Ontworpen voor zo weinig mogelijk onderhoud

 • Stevig en duurzaam

  Zeer stevig ontwerp: bestand tegen water, stof en vallen

Wilt u nauwkeurige meetapparatuur voor in uw kas?

Laat het ons weten!

Neem contact op