Cliëntverhaal

Lugt Lisianthus teelt zuiniger dankzij combinatie Priva software en consultancy

Priva Connext
Priva Operator
Kassenautomatisering
Lugt Lisianthus
2023

Lugt Lisianthus nam in 2020 een nieuwe kas in gebruik van bijna 6 ha. Komende zomer schakelt het bedrijf over op full LED. De teelt wordt dan nog efficiënter. Teeltman Wesley van der Lugt schrijft dat mede toe aan de software en dienstverlening van Priva. Hij vertelt hoe Priva Connext met modulerende lichtregelingen, Operator en Priva Consultancy het bedrijf helpen om superefficiënt te telen. “Daar plukken we nu al de vruchten van.”

Op het moment dat dit gesprek plaatsvindt, is het tijdelijk extra druk bij Lugt Lisianthus. Op de beide locaties in Honselersdijk en Monster wordt al enkele dagen iets meer geoogst dan gebruikelijk. Over een week (8 maart) is het Internationale Vrouwendag en dat zorgt nu al voor grotere vraag en prettige prijzen. “We hebben toegewerkt naar deze piek en hopen ruim 20% meer te snijden dan normaal”, zegt Wesley van der Lugt, die verantwoordelijk is voor de teelt op de Monsterse vestiging.

Hoge energie-efficiëntie

Ondanks de hoge energieprijzen heeft het bedrijf geen concessies gedaan aan het teeltregime. “Natuurlijk is de kostprijs hier ook gestegen. Toch hebben we er bewust voor gekozen om de etmaaltemperatuur hetzelfde te houden. Daarmee houden we de teeltsnelheid hoog en is de kwaliteit zoals ie moet zijn. Veel collega’s zitten altijd een paar graden lager, maar dan moet je ook een langere teeltduur en een lagere jaarproductie voor lief willen nemen.”

Volgens de ondernemer is de hoge energie-efficiëntie op de nieuwe locatie te danken aan toepassing van Het Nieuwe Telen, in combinatie met hoogwaardige bedrijfsuitrusting (goed geïsoleerde kas, 2 wkk’s van 1.600 en 2.700 MW, drie scherminstallaties, actieve ventilatie met behulp van Technokas LBU’s, hybride lichtinstallatie) en slimme scherm- en (modulerende) lichtregelingen, die worden aangestuurd via  Priva Connext.

 

De hybride lichtinstallatie met SON-T en LED
De hybride lichtinstallatie met SON-T en LED

 

Veel lichtregelingen, afgestemd op de plant

De hybride lichtinstallatie van SON-T en LED. De lampen zijn verdeeld over vier groepen (1 SON-T, 3 LED (dimbaar)), waarmee het lichtniveau flexibel is op- en af te schakelen. Van der Lugt: “We gebruiken een modulerende lichtregeling om het daglicht maximaal te benutten en het lichtniveau naar behoefte aan te vullen tot de dagelijks gewenste PAR-som. Ook qua licht willen wij de planten maatwerk bieden, afhankelijk van de ontwikkelingsfase en raseigenschappen. Als gevolg daarvan gebruiken wij wel zestien verschillende regelingen. Op de andere vestiging zijn dat er nog meer. Die moeten allemaal vooraf gedefinieerd worden in Connext.”

Prettig sparren met Priva

Al voordat de nieuwe kas in 2020 in gebruik werd genomen, was duidelijk dat de klimaat- en lichtregelingen complex waren en zowel een goede voorbereiding als nazorg vereisten. Voor Lugt Lisianthus was het vanzelfsprekend om daarvoor opnieuw aan te kloppen bij Priva en partner Stolze installatietechniek. “Ons familiebedrijf werkt al tientallen jaren samen met Priva”, zegt Wesley. “Het op maat maken van onze systemen is een ideale samenwerking geweest tussen teler, installatiepartner en Priva. Wat ons altijd heeft aangesproken in de samenwerking met Priva, is dat je daar mensen te spreken krijgt die werkelijk snappen waar wij behoefte aan hebben. Dat geldt zowel voor onze vaste consultant Wilbert Lammers als zijn collega Kevin de Kok, waarmee we het traject ‘Energiebewust telen’ hebben doorlopen. Daar kunnen wij heel goed mee sparren. Zij vertalen onze teelttechnische wensen naar de techneuten die de meet- en regelsoftware tailormade maken. Bovendien kunnen zij in voor mij begrijpelijke taal uitleggen waarom iets wel of niet mogelijk is. Priva heeft het op dat gebied goed voor elkaar en dat is minder vanzelfsprekend dan het misschien lijkt.”

Priva Operator brengt overzicht en rust

Er is van beide kanten veel werk verzet om alle regelingen te optimaliseren en in een overzichtelijk schema toegankelijk te maken. Dat gold vooral in het eerste operationele jaar. “Iedere kas is anders en het kost tijd om de ins en outs goed te leren kennen. Dat je dan af en toe wat moet aanpassen, is niet meer dan logisch”, merkt de teeltspecialist op. “Wij hebben bewust tijd uitgetrokken om de installaties en regelingen te optimaliseren. Dat heeft geresulteerd in een stabiel klimaat met rustige, energie-efficiënte regelingen. Met de Priva Operator app op mijn telefoon kan ik alles op hoofdlijnen volgen, waar en wanneer ik daar behoefte aan heb. Als ik zou willen kan ik daarmee ook bijsturen, maar echt nodig is dat nog niet geweest.”

 

Priva consultant Wilbert Lammers en teler Wesley van der Lugt bekijken de klimaat- en lichtregelingen in Priva Office direct en Priva Operator

 

Binnenkort naar full LED

In enkele vakken wordt er al proefgedraaid met een full LED lichtinstallatie. Van er Lugt is content met de resultaten. “In de zomer gaat de hele locatie over op full LED”, vult hij aan. “Dan gaat het energiegebruik weer een stapje omlaag. Door het wegvallen van SON-T zullen de energie- en vochtbalans van de kas dan ook veranderen. De regelingen zullen we dan uiteraard opnieuw tegen het licht moeten houden. Daar kunnen we de hulp van Wilbert en zijn collega’s goed bij gebruiken.”

Priva Connected & Consultancy

Wist u dat u met Priva Connected jaarlijks recht hebt op 2 uur persoonlijk online advies van onze Priva-consultants?

Meer over Priva Connected