Blog Tuinbouw Priva viert 65-jarig jubileum en presenteert baanbrekende producten tijdens GreenTech 2024

Priva viert 65-jarig jubileum en presenteert baanbrekende producten tijdens GreenTech 2024

10 juni 2024
Priva, wereldleider in innovatieve oplossingen voor duurzame klimaatbeheersing en procesmanagement in de tuinbouw, gebouwbeheer en indoor growing faciliteiten, viert zijn 65-jarige jubileum. Sinds 1959 is Priva's missie het creëren van een klimaat voor groei. Een klimaat waarin mens en plant zich optimaal kunnen ontplooien, om zo bij te dragen aan duurzaam leven voor een groeiende en steeds meer verstedelijkte wereldbevolking.

Priva wil belangrijke momenten vieren die bepalend zijn voor de geschiedenis van het bedrijf; een geschiedenis die begon met de eerste procescomputer in de tuinbouw. Deze reis werd 40 jaar geleden voortgezet met de baanbrekende introductie van klimaatbeheersingsoplossingen voor de gebouwautomatisering en daarna met de expansie naar de markt voor indoor growing, 10 jaar geleden. Zo verwierven we erkenning als de Experts' Choice onder telers, ketenpartners, facility managers, toeleveranciers en ontwikkelaars.

Van 11 tot en met 13 juni is Priva aanwezig op de GreenTech 2024 in Amsterdam, waar de nieuwste innovaties worden onthuld.

Priva ECO: Substantiële besparing op energiekosten in de kas.

Energie is een van de hoogste kostenposten in de glastuinbouw. Telers hebben voortdurend te maken met prijsfluctuaties, onzekere weersomstandigheden en duurzaamheidseisen.

Priva ECO (Energy Cost Optimizer) is een baanbrekende oplossing op basis van Digital Twin-technologie en Machine Learning, ter optimalisering van de energiekosten van kassen.

De Digital Twin, de kern van Priva ECO, is een virtuele kopie van de kas die alle installaties en energiebronnen in kaart brengt. Het registreert ook de gegevens van de energiecontracten die van toepassing zijn op de kas, inclusief de fluctuerende energieprijzen.

Priva ECO verzamelt alle data en houdt daarbij rekening met de locatie en eigenschappen van de kas, de lichtstrategie en het energieverbruik, als ook de actuele weersomstandigheden en voorspellingen. Energiescenario's worden gesimuleerd en optimale scenario’s worden doorgestuurd naar de Priva Connext klimaatcomputer die ze volgens de vooraf vastgestelde klimaat- en teeltstrategieën uitvoert.

Zijn de energieprijzen laag, dan koopt Priva ECO automatisch energie in van de voordeligste bron, zoals van het elektriciteitsnet, gasnet, aardwarmte of restwarmte en slaat deze energie op in een warmtebuffer. Als de energieprijzen hoog zijn, gebruikt Priva ECO de eerder opgeslagen energie uit de buffer.

Priva ECO garandeert een zo kostenefficient mogelijk energieverbruik gedurende de gehele dag, hetgeen vanaf dag één besparingen oplevert. Dit maakt Priva ECO de Experts' Choice voor besparing op energiekosten.

Priva One: De ultieme geïntegreerde oplossing voor voorspellend en schaalbaar telen.

De tuinbouwsector ontwikkelt zich continu. Tuinbouwbedrijven veranderenvan reactief naar voorspellend telen en breiden zich uit naar het telen van meerdere gewassen en op verschillende locaties. Het vraagt van telers wereldwijd steeds meer inspanningen om een ideaal klimaat te creëren voor optimale groei.

Priva's ultieme geïntegreerde platform Priva One geeft telers controle over hun gewassen, biedt relevante inzichten in de haalbaarheid van teeltdoelen en geeft aan waar extra aandacht vereist is.

Het volledig benutten van de voordelen van Priva One komt het beste tot zijn recht bij grootschalige groente- en aardbeienproductie, omdat telers direct zien welke gewassen op welke locaties aandacht vereisen, wat aanzienlijk bijdraagt aan verbeterde gewasprestaties.

Telers met diverse locaties met verschillende teelten, kunnen profiteren van de realtime-inzichten en voorspellende mogelijkheden. Denk hierbij aan het op de meest efficiënte manier regelen van het energieverbruik voor de komende 24 uur, het inplannen van personeel voor de komende week en/of het opzetten voor een teeltstrategie voor het komende jaar.

Priva One integreert de oplossingen van partners die bepalend zijn voor de toekomst van voorspellend telen op grote schaal, zoals Blue Radix, IUNU en Source.ag. In combinatie met directe inzichten in gewasprestaties, het 24/7 regelen van het klimaat in de kas én personeelsmanagement, heeft Priva One als doel om alles samen te brengen wat telers voor hun kas nodig hebben en dit vanuit één oplossing te beheren, te plannen en uit te voeren. Daarmee is het de Experts' Choice voor voorspellend en schaalbaar telen.

Priva PIM: Gewasgroei optimaliseren via precisie-irrigatie.

Optimale aansturing van de watergift en toediening van voedingsstoffen leidt tot betere groeiresultaten. Het gewas kan zo voldoende water verdampen en het geven van te veel water - wat niet noodzakelijkerwijs leidt tot betere groei en zelfs schadelijk kan zijn voor de plantenwortels - wordt voorkomen. Het is daarom essentieel om precies te weten wanneer en hoeveel water nodig is om optimale gewasgroei en vruchtzetting te garanderen.  

Priva PIM (Precision Irrigation Management) is een innovatief systeem dat realtime data geeft over wateropname, drainwater, voedingsstoffengehalte (EC) en zuurgraad (pH). Het maakt de meest nauwkeurige, geautomatiseerde watergift mogelijk voor de optimale groei van het gewas, gebaseerd op realtime inzicht in de wateropname door de plant en de verdamping. Het matgewicht, de hoeveelheid retourwater, de EC- en de pH-waarde worden continu gemeten. 

Met de verzamelde inzichten bepaalt de Priva klimaatcomputer automatisch en 24/7 de watergift voor het gewas tot op de laatste druppel. Dat bespaart tijd en kosten voor de teler. Met Priva PIM minimaliseert de teler onnodige verdamping van drainwater hetgeen traditioneel gezien de irrigatiemeting minder nauwkeurig maakt.

De voordelen van Priva PIM zijn talrijk: besparing op de waterrekening, lager verbruik van voedingsstoffen en de zekerheid van voldoende en schoon irrigatiewater. Door het nauwkeurige en betrouwbare watermanagement, garandeert Priva PIM het meest efficiënte verbruik van water. Nauwkeurig gebruik van water en voedingsstoffen in combinatie met hergebruik van drainwater in de kas, draagt bij aan het behalen van optimale gewasprestaties, wat Priva PIM tot de Experts' Choice voor precisie-irrigatie maakt.