We are Priva

Onze visie op de wereld

Wij creëren een klimaat voor groei. Wij zijn leidend in de ontwikkeling en productie van technologie voor de optimalisering van omgevingscondities en procesbeheer. Wij bieden oplossingen voor tuinbouw, gebouwautomatisering en alles daartussenin met een unieke combinatie van software, hardware en diensten.

Wij zijn Priva. Wij maken producten en leveren diensten voor procesbeheer en klimaatbeheersing in de utiliteit, in de tuinbouw en in de industrie. Een internationaal familiebedrijf met zijn wortels in de Westlandse klei. Vruchtbare grond kennelijk, want we zijn uitgegroeid tot een wereldbedrijf. Een bedrijf met vestigingen en trainingscentra op alle continenten, van China tot Canada en van Mexico tot Scandinavië. En met ons dealer- en partnernetwerk zijn we vertegenwoordigd in meer dan honderd landen. Zo staan we dichtbij onze klanten, in dezelfde tijdzone: we weten de weg en spreken de taal. En dat werkt natuurlijk wel zo makkelijk!

Ons hoofdkwartier is de Priva Campus in De Lier (Nederland). Hier bedenken en produceren we innovatieve oplossingen voor duurzame klimaatbeheersing en procesbeheer in de tuinbouw en in de gebouwde omgeving. Met een R&D afdeling van wel 120 superslimme collega’s zijn we continu bezig om bestaande producten te verbeteren en nieuwe ideeën te bedenken voor onze klanten.

Wat we doen

Priva is daar waar mensen wonen en werken en waar voedsel en bloemen worden verbouwd. Onze producten en diensten worden toegepast in allerlei sectoren zoals kassen, kantoren, openbare gebouwen, stedelijke landbouw, groeicellen, retail, hotels, gezondheidszorg, musea en tuinbouw in de open grond. Voor deze sectoren ontwikkelen wij specifieke oplossingen, die gemakkelijk kunnen worden opgeschaald naar andere klanten en aangrenzende sectoren. Onze oplossingen helpen onze klanten winstgevender zaken te doen met een lager gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals energie en water. Dat noemen wij een klimaat creëren voor groei.

In de tuinbouw helpen we ondernemers-met-ambitie een stapje verder in hun ontwikkeling. Of dat nu een teler in Mexico is met een kunststof multispan kas, een Chinese kweker met een eenvoudige, maar doeltreffende solar greenhouse of een tuinbouwondernemer met een high tech gesloten-kas-systeem in Nederland, Priva heeft altijd de juiste oplossing voor ieders ambitie. Bij elke stap die we samen met onze klanten zetten, is het uitgangspunt: meer rendement per m2 met minder gebruik van energie en maximaal hergebruik van water. Zowel voor de teelt van siergewassen (bloemen, potplanten) als voor de teelt van gezond, kwalitatief hoogwaardig voedsel. Priva levert hiervoor oplossingen die bijdragen aan de optimalisering van binnenklimaat, waterhergebruik, energiebesparing en arbeidsregistratie. En dat doen we met producten zoals procescomputers, luchtbehandelingssystemen, kunstmestdoseerinstallaties, werkplekautomatisering en managementinformatiesystemen.

In de gebouwde omgeving zorgen we met onze systemen voor een aangename werkomgeving waarin mensen (en dieren) betere prestaties leveren. Ziekteverzuim omlaag, arbeidsproductiviteit omhoog, minder energiegebruik en een lagere CO2 footprint. Moeten we nog uitleggen waarom veel gebouwen met Priva gebouwbeheersystemen zijn uitgerust?

We richten ons trouwens niet alleen op de bouwfase van een gebouw, maar ook op de ontwerp- en de exploitatiefase, de complete ‘building life cycle’. Van concept tot daadwerkelijk gebruik dus, waarbij duurzaamheid, welzijn en rendement centraal staan. Op ons platform van hardware en software ontwikkelen we specifieke oplossingen voor onze klanten in bijvoorbeeld retail, hotels, zorg, onderwijs, musea en kantoren.

Waarom we doen wat we doen

Minder gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen, zoals water en energie en meer opbrengst per m². Wij geloven dat we daarmee echt een bijdrage kunnen leveren aan een aantal grote thema’s die hoog op de politieke wereldagenda staan: water, voedsel, klimaat, energie. Wij willen graag een beetje bij kunnen dragen aan een betere wereld door in te spelen op voedselproductie en verstedelijking in de toekomst. Urbanisatie, bodemvervuiling, energieverspilling, gebrek aan schoon (drink-)water: als we er niets tegen doen, verwoesten we onze eigen toekomst. En die van onze kinderen. Als we slimmer omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen is er genoeg voor iedereen, zonder dat we daarbij Moeder Aarde uitputten. En dat is onze drijfveer.

Wij hebben een belangrijke missie te vervullen: een klimaat creëren voor groei. De mensheid groeit per dag met 200.000 mensen naar 9 miljard in 2050. Tegen die tijd woont circa twee derde van de wereldbevolking in steden – meestal in stedelijke delta's. Onder hen zal een grote middenklasse zijn, die een gezonde omgeving en toegang tot veilig en gezond voedsel wil.

Met onze unieke combinatie van hardware, software en diensten zijn wij perfect in staat om in te spelen op deze ontwikkeling. Minder verbruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen (water, energie) en een hogere opbrengst per m². Wij zijn van mening dat wij op deze manier een werkelijke bijdrage kunnen leveren aan een aantal van de grote thema's die momenteel hoog op de wereldwijde politieke agenda staan: water, voedsel, klimaat, energie.

 

 “Als wij slimmer omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen, is er genoeg voor iedereen, zonder dat wij moeder aarde uitputten.”

 

 

Voorbeeld: verhoogde efficiëntie

In de Nuevo Leon woestijn in het Noordoosten van Mexico vind je Agroparque Galeana. Hier wordt, samen met Priva dealer Metaliser, een coöperatie opgezet voor en door arme Mexicaanse families. Met een beetje overheidssteun kunnen ruim vijftig gezinnen hier beschikken over 2500 m2 kunststof multispan kas per gezin. Door gezamenlijk te investeren in automatisering, irrigatie, logistiek en management, is binnen één jaar het rendement van deze bedrijfjes vertienvoudigd!

Priva is overal

Priva is echt overal. Niet alleen onze internationale vestigingen en ons fijnmazige partnernetwerk, maar ook onze producten en diensten vind je over heel de wereld. In de gebouwde omgeving kom je onze gebouwbeheersystemen tegen in musea, ministeries, scholen, winkelcentra, kantoren, dierentuinen en ziekenhuizen. Overal waar hoge eisen aan het binnenklimaat gesteld worden, biedt ons Priva Blue ID platform een ‘speed and ease’ oplossing. In de gebouwenwereld is Priva Blue ID nu al een begrip door de eenvoudige bediening en de snelle inbedrijfstelling.

Ook in de tuinbouw worden natuurlijk hoge eisen gesteld aan het binnenklimaat. Eén graad temperatuurverschil of een kleine verandering in luchtvochtigheid kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit en de hoeveelheid producten die geoogst wordt. Daarom luistert het binnenklimaat in een kas extra nauw. Ook in de open grond kan Priva in veel behoeften voorzien. Voor wat betreft zacht fruit leiden de Priva-oplossingen bijvoorbeeld tot 10% meer arbeidsefficiëntie, 20% meer kwaliteit en productie en 30% meer efficiency op het gebied van water en kunstmest. En dat is mooi, want zo valt er met de procescomputers van Priva heel veel te winnen voor een tuinbouwondernemer!

En waar tuinbouw en gebouwde omgeving elkaar raken, vind je ons ook. Stadslandbouw, duurzame delta’s, urban farming, met ons revolutionaire Priva Blue ID platform kunnen we de meest complexe situaties eenvoudig beheer(s)baar maken. We zijn dan ook betrokken bij veel initiatieven op dit gebied.