Meiny Prins

Meiny Prins en haar Sustainable Urban Delta verhaal

Meiny Prins is de CEO van Priva. Samen met Thomas Lundell (CFO) vormt zij de directie.

Ontdek Meiny's visie op de Sustainable Urban Delta.

Over Meiny Prins

Meiny zet zich in voor duurzaamheid binnen bedrijven en voor internationale ontwikkeling van duurzame oplossingen binnen de tuinbouw en de bebouwde omgeving. Zij is een veelgevraagde autoriteit op dit gebied. Met haar heldere en inspirerende verhaal over duurzaamheid bouwt zij bruggen tussen bedrijven, overheden en sectoren.

Delta

De Sustainable Urban Delta

In 2014 is Meiny Prins gestart met het initiatief ‘Sustainable Urban Delta’. De Sustainable Urban Delta, oftewel de duurzame stedelijke delta, draait om de intrinsieke eigenschap van de mens om op een integrale manier met problemen om te gaan. Met een geïntegreerde aanpak wordt het duidelijk dat nauwe verbanden tussen de stad en de groene zone zorgen voor nieuwe verbindingen op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Hiermee creëren we sociale cohesie, een groene omgeving, werkgelegenheid en economische groei.

Meer weten?

Lees verder over Meiny's visie over Sustainable Urban Delta’s op www.sustainableurbandelta.com.

Let's connect!

Door deze visie te delen, zoekt Meiny naar bondgenoten om het ideologische kader met betrekking tot de Sustainable Urban Delta verder te ontwikkelen. Nu er megasteden ontstaan, hebben we dringend behoefte aan duurzame oplossingen. Er zijn vele creatieve ideeën en geweldige oplossingen die door de burgers zelf zijn ontwikkeld. Meiny's ambitie is om ideeën binnen grootstedelijke gebieden te blijven verbinden, delen en ontwikkelen, en zo de creatie van Sustainable Urban Deltas te stimuleren.

Meer weten?

Lees meer over Meiny's visie op de Sustainable Urban Delta op www.sustainableurbandelta.com.