Forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum voor de behandeling en re-integratie van geïnterneerden. Ons doel is het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van delictgedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. Behandelen en beveiligen gaan er hand in hand.