Cliëntverhaal

Forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen

Gebouwbeheer
Gezondheidszorg
FPC Antwerp
2017

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum voor de behandeling en re-integratie van geïnterneerden. Ons doel is het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van delictgedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. Behandelen en beveiligen gaan er hand in hand.

Fpcantwerpencopyrightvkgroup22 Small

Op 29 juni 2017 werd het FPC Antwerpen officieel geopend door Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en de Regie der Gebouwen, Koen Geens, minister van Justitie en Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Duurzaam gebouw

Het centrum is een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen en duurzaam energiegebruik. De gevels zijn opgetrokken in architectonisch beton met reliëfstructuur in verschillende grijsbruine tinten. Het schrijnwerk is gemaakt in antraciet staal.

Het gebouw haalt een K-peil 20 à 25 voor de 3 gebouwen. Dankzij de doorgedreven isolatie van de gevels en daken kan het energieverbruik beperkt worden.  Er is super-isolerend en zonwerend glas gebruikt. Zonneboilers zorgen via zonnepanelen voor de productie van warm water en het regenwater wordt hergebruikt.  Met de installatie van vloerverwarming (lage temperatuurverwarming) en het beperken van de lengte van de leidingen van de verwarming- en ventilatiesystemen wordt zo efficiënt mogelijk gebruik  gemaakt van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.Voor de verlichting worden energiezuinige spaarlampen gebruikt.  

Het gebruik van leidingwater wordt beperkt door een intelligent waterbeheersysteem. Het regenwater wordt gerecupereerd, gefilterd en opgeslagen voor gebruik in de toiletspoeling, het onderhoud van de gebouwen en het besproeien van de tuin. Het overtollige water wordt afgevoerd naar een wadi waarbij het water infiltreert in de grond. 

Er worden waterbesparende toestellen gebruikt en groendaken zorgen voor de buffering van het dakwater.De technische installaties worden optimaal geregeld en aangestuurd in functie van het gewenste comfort en van het gewenste gebruiksprofiel dankzij het gebruik van een performant gebouwenbeheersysteem. 

Lees het volledige persbericht hier

Foto: ©VK Group

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver