Cliëntverhaal

‘De Klimaatdoelen van 2050 zijn enkel haalbaar als we samenwerken’

Energie
Commercieel
Green Energy Park
2023

Sinds 2018 is Green Energy Park (GEP) de proeftuin in Vlaanderen voor innovatie en samenwerking met de focus de transitiedomeinen Energie & Mobiliteit, Ziekenhuis van de Toekomst, Slimme Regio en Biotechnologie. Bedrijven komen naar Green Energy Park om hun ideeën te valideren en hun producten te testen in een ‘echte’ omgeving. Zo slaat Green Energy Park de brug tussen theorie en praktijk. Ook Priva is regelmatig in Zellik te vinden.

Onlangs spraken we met Algemeen Directeur Jimmy Van Moer over GEP en de uitdagingen die de energietransitie biedt voor bedrijven in Vlaanderen en Nederland.

Hoe is Green Energy Park ontstaan?

‘Green Energy Park is opgericht in een samenwerking tussen het Universitair Ziekenhuis Brussel en de Vrije Universiteit Brussel. Het is ontstaan in 2018 vanuit een behoefte aan een extra parkeerterrein en een nieuw datacenter. Na lang zoeken vonden we de geschikte ruimte op het nabijgelegen Researchpark van Zellik.’

‘Hierbij ontstond de opportuniteit om ook een aantal innovatieprojecten rond energie op dit wetenschapspark te huisvesten. We hebben hiervoor samen met twee onderzoekers van de universiteit (Thierry Coosemans en Maarten Messagie) een zestal haalbaarheidsstudies ingediend. Op twee van die projecten had Priva de lead.’

‘Die projecten bleken zo'n enorm succes dat men binnen een jaar het onderzoeksteam “EVERGi” heeft kunnen oprichten. Binnen dit team werken vandaag ongeveer 35 personen op het thema “Energie en Mobiliteit”. Wij hebben met GEP al verschillende van hun onderzoeksprojecten kunnen ondersteunen waarin ze samenwerken met bedrijven als Priva.’

Wat is de meerwaarde van GEP bij onderzoeksprojecten?

‘Je kunt ons vergelijken met de ‘Green Village’ van de TU Delft. Net als het Green Village hebben wij een unieke aanpak. We hebben hier samen met onze partners unieke technische mogelijkheden kunnen creëren die aan bedrijven en kennisinstellingen de mogelijkheid biedt om hun ideeën en innovaties in de praktijk te valideren.’

‘Onze aanpak focust vooral op systeemoplossingen waarbij we bedrijven laten samenwerken. Een voorbeeld hiervan is een operatiezaal in een ziekenhuis. Deze wordt niet door één partij gebouwd, maar door veel verschillende bedrijven samen. Een vlotte samenwerking is dan ook key, en dat is nu net een mindset die nog niet bij alle bedrijven leeft. Wij faciliteren en stimuleren bedrijven om die samenwerking proactief aan te gaan.’

‘De vier transitiedomeinen waar GEP de focus op legt, worden bij bedrijven en bij kennisinstellingen meestal los van elkaar behandeld. Bij ons vindt de kruisbestuiving tussen de vier domeinen plaats. Om terug te grijpen naar het voorbeeld van de operatiezaal: die heeft energie nodig, maar tegelijkertijd kan biotechnologie een rol spelen, of de integratie van die operatiezaal binnen het ziekenhuis van de toekomst, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van een smart city of slimme regio.’

Systeemdenken en investeringen

‘Omdat wij vanuit het systeem als een geheel denken, zijn we in staat om grote investeerders aan te trekken. Zij zien immers ook de meerwaarde van integratie en samenwerking en zijn dus bereid te investeren in projecten die anders wellicht niet mogelijk zouden zijn.’

‘Een voorbeeld van zo'n investeringsproject is de herontwikkeling van het Researchpark waar wij gevestigd zijn. Tegen 2030 moet dit een CO2-neutraal wetenschap- en innovatiepark worden dat een aantrekkingspool moet vormen voor mensen die willen samenwerken aan de duurzame en gezonde samenleving van morgen.’

In hoeverre is een klimaatneutraal Europa in 2050 haalbaar met de stand van de techniek van vandaag?

'Een klimaatneutraal Europa in 2050 is heel goed haalbaar; de technieken om CO2 terug te dringen bestaan. Maar het zal enkel mogelijk zijn als we vanuit een gezamenlijk Europees perspectief de energietransitie aanpakken waarbinnen ieder land de eigen mogelijkheden en schaalvoordelen op het gebied van energie inzet ten behoeve van het algemeen Europese belang.’

‘We moeten samenwerken en de energiebronnen en de technische mogelijkheden die we hebben samen leren gebruiken. Enkel door samen te werken over regiogrenzen heen zullen we uitdagingen als de klimaatcrisis kunnen oplossen. De uitdagingen die we vandaag hebben stoppen immers niet aan de regiogrenzen die op een kaart staan.’

Juiste informatie is belangrijk

“Er zal in de toekomst niet één oplossing zijn voor de energietransitie”. Er zullen verschillende technische mogelijkheden zijn die voor elke situatie bekeken moeten worden. Wat hierbij cruciaal is, is dat mensen en overheden toegang hebben tot de juiste informatie.’

‘Zowel de overheid, het bedrijfsleven als de burgers zelf moeten goed geïnformeerd worden over de (on)mogelijkheden van de technologie. Bijvoorbeeld als het gaat om waar en wanneer je best warmtepompen, zonnepanelen of energieopslag voorziet.’

‘De pers en de media spelen een grote rol in die informatievoorziening. Alleen met de juiste informatie kunnen de juiste beslissingen genomen worden. Ik ben blij dat we onze proeftuin vanuit Green Energy Park hieraan kunnen bijdragen.’

 

Whitepaper: Net Zero

Meer lezen over digitalisering ter ondersteuning van Net Zero doelstellingen & strategieën

Free Download
Contact

Vragen? Neem contact op.

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver