Slimmere aanpak ESG doelen behalen

Hoe gebouwtechnologie u helpt om ESG-doelstellingen te halen

Environmental, Social and Governance (ESG) is een cruciaal concept geworden in de gebouwde omgeving dankzij een groeiende nadruk op duurzaamheid, ethiek en verantwoord ondernemen. Ooit beschouwd als een luxe, of een 'nice to have', is een solide en transparante ESG-strategie nu cruciaal voor waardecreatie en groei op de lange termijn.

ESG betekenis: Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en bestuur) en is een reeks factoren die beoordelen en meten hoe een organisatie invloed heeft op het milieu en de samenleving. ESG is op te delen in drie pijlers:

1. Environmental

Milieu is de eerste pijler van ESG en richt zich op de effecten op de fysieke en natuurlijke omgeving.

2. Social

Maatschappij houdt rekening met de impact op werknemers, lokale gemeenschappen en de bredere samenleving.

3. Governance

Governance heeft te maken met het waarborgen van systemen om verantwoording en transparantie binnen een bedrijf te garanderen, met inbegrip van zaken als corporate governance structuren, ethische normen, en de bescherming van aandeelhoudersrechten.

Integratie van deze factoren in bedrijfsbeslissingen en ESG rapportage draagt bij aan duurzame groei en waardecreatie op lange termijn.

ESG beleid en doelen

Klanten, investeerders en andere invloedrijke zakelijke belanghebbenden baseren hun beslissingen steeds vaker op de ESG beleid van een organisatie die de impact van een bedrijf op de maatschappij en het milieu onthullen, evenals de verantwoordingsplicht van het bestuur.

Slimme gebouwtechnologie kan u helpen om meerdere ESG doelen te behalen en zo een veerkrachtige en duurzame organisatie te vormen waar mensen voor willen werken en andere bedrijven zaken mee willen doen.

Download het whitepaper voor meer informatie over:  

  1. Wat ESG betekent en waarom het tegenwoordig zo belangrijk is  
  2. Hoe een verbeterde energie-efficiëntie van gebouwen ESG-doelstellingen kan bereiken  
  3. Hoe beter gebouwbeheer en -optimalisatie ESG-doelstellingen bereiken 

Vul het formulier in om uw gratis whitepaper te ontvangen:

ESG WP Cover En 2

ESG rapportage en wetgeving

ESG-rapportage en wetgeving spelen een steeds belangrijkere rol in Europa, waarbij bedrijven worden aangemoedigd om transparanter te zijn over hun milieuprestaties, sociale verantwoordelijkheid en bestuurspraktijken. Door middel van ESG-rapportage worden investeerders voorzien van waardevolle informatie om duurzame investeringsbeslissingen te nemen en worden bedrijven gestimuleerd om duurzaamheid centraal te stellen in hun bedrijfsstrategieën. 

Europese wetgeving, zoals de EU Taxonomie Verordening en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), legt striktere normen op voor ESG-rapportage en -transparantie, wat bijdraagt aan een meer uniforme aanpak en vergemakkelijkt het vergelijken van ESG-prestaties tussen bedrijven. Deze ontwikkelingen tonen het groeiende belang aan van ESG in de Europese zakelijke en financiële wereld, en benadrukken de noodzaak van een meer duurzame en verantwoorde benadering van investeringen en bedrijfsvoering.ESG-rapportage en wetgeving spelen een steeds belangrijkere rol in Europa, waarbij bedrijven worden aangemoedigd om transparanter te zijn over hun milieuprestaties, sociale verantwoordelijkheid en bestuurspraktijken. 

Door middel van ESG-rapportage worden investeerders voorzien van waardevolle informatie om duurzame investeringsbeslissingen te nemen en worden bedrijven gestimuleerd om duurzaamheid centraal te stellen in hun bedrijfsstrategieën. Europese wetgeving, zoals de EU Taxonomie Verordening en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), legt striktere normen op voor ESG-rapportage en -transparantie, wat bijdraagt aan een meer uniforme aanpak en vergemakkelijkt het vergelijken van ESG-prestaties tussen bedrijven. 

Deze ontwikkelingen tonen het groeiende belang aan van ESG-factoren in de Europese zakelijke en financiële wereld, en benadrukken de noodzaak van een meer duurzame en verantwoorde benadering van investeringen en bedrijfsvoering. Hierbij speelt ook gebouwautomatisering een cruciale rol, waarbij technologische innovaties worden ingezet om de energie-efficiëntie te verbeteren, het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren en de algemene duurzaamheid van gebouwen te verhogen.