Onze expertise op het gebied van tuinbouw

Priva weet wat er nodig is om een zo goed mogelijk gewas te telen. Voor de tuinbouw bieden oplossingen voor kasbeheer, klimaatbeheersing, waterbehandeling en bemesting, en voor arbeids- en gewasregistratie.

De uitdagingen waarvoor de verstedelijkende wereld staat, dwingen ons onze methoden voor het duurzaam produceren van vers, veilig en gezond voedsel te verbeteren. Er is steeds meer tuinbouw in een gereguleerde omgeving nodig om de voedselproductie veilig te stellen.

Dit staat bij Priva voorop: wij maken het ondernemers makkelijk op een duurzame manier een winstgevend gewas te telen en tegelijkertijd de wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden. Dat doen we door een geïntegreerde totaaloplossing te bieden, bestaande uit hardware, software en services voor het regelen en beheren van welke tuinbouwactiviteit dan ook, waar ook ter wereld. Zo worden ondernemers in staat gesteld bewuste en gegronde beslissingen te nemen over hun belangrijkste hulpbronnen: water, arbeid en energie.
Neem contact op

Nauwkeurige kasregeling

Met minder inspanning een winstgevend gewas telen

Telers een optimale gewasgroei laten behalen is waar we bij Priva naar streven. We begrijpen dat hoe beter de processen worden uitgevoerd, hoe meer voordelen er zijn voor het gewas, de kas en het bedrijf. Dat inzicht, in combinatie met 60 jaar ervaring, heeft geleid tot onze automatiseringssystemen. Wij bieden een totaaloplossing waarmee alle processen en systemen in de tuinbouw daadwerkelijk met elkaar worden verbonden, waardoor telers hun kassen nauwkeurig kunnen aansturen.

Lees meer over onze totaaloplossing voor een nauwkeurige kasregeling >

Slim (her)gebruik van water

Slimmer omgaan met zoetwaterbronnen

Zoetwater is de belangrijkste vereiste voor voedselproductie, maar ook een van de schaarste natuurlijke hulpbronnen die we hebben. Naar verwachting zullen de meeste landen in Afrika en West-Azië tegen 2025 te maken krijgen met ernstige watertekorten vanwege de groeiende bevolking en toenemende vraag naar water. De oplossing voor deze uitdaging is slim (her)gebruik van water: veilig gebruik van water en verminderen en recyclen van afvalwater. We stellen onze klanten in staat hun waterstromen optimaal te regelen en die op een veilige manier te hercirculeren.

Meer over onze oplossingen voor waterbeheer >


Efficiënte arbeid

Streven naar efficiëntere inzet van arbeid

Arbeid is voor tuinbouwbedrijven een grote kostenpost, maar ook een belangrijk bedrijfsmiddel. Er zijn steeds minder arbeidskrachten beschikbaar, wat voor uitdagingen zorgt. Het is vandaag de dag al moeilijk genoeg om voldoende vakkundige mensen te vinden voor de tuinbouw en in een aantal delen van de wereld stijgen de lonen gestaag. Bij Priva helpen we tuinbouwbedrijven arbeid efficiënter in te zetten. Dat doen we door oplossingen te bieden die de hoeveelheid benodigde arbeid per hectare verlaagt en door de processen in de tuinbouw waar mogelijk te automatiseren. We hebben zelfs een bladsnijrobot, Kompano, ontwikkeld.

Lees over onze oplossingen voor gewas- en arbeidsbeheer >

Priva Kompano

Duurzaam gebruik van energie

Manieren vinden om energieverbruik verminderen

Een van de grootste uitdagingen waar we momenteel voor staan, is energie. Energie is een van de grootste kostenposten voor beschermde gewasteelt. Verkopers en overheden stellen nieuwe eisen aan duurzame productie. De technologie op het gebied van efficiƫnt gebruik van energie is veel verbeterd, maar de belangen van het oude economische systeem staan nieuwe bedrijfsmodellen in de weg. Als gevolg daarvan zijn we te sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen en vervuilen we het milieu en putten we natuurlijke hulpbronnen uit. Nu de energietransitie vaart krijgt, kunnen we al slimme technologie aanleveren om de energiebronnen van telers efficiƫnter te beheren, waaronder duurzame energiebronnen als geothermische energie, zonne-energie en biomassa.