Nieuwsbericht

Succesvolle pilot met Priva ECO bij Sigg-Plant, Finland

Nieuws
Tuinbouw
12 maart 2024

Onlangs brachten Priva’s vertegenwoordigers José Haaring en Marcel Beekenkamp een bezoek aan Sigg-Plant in Finland. Het bedrijf is al lange tijd Priva klant en heeft recent deelgenomen aan een pilot met Priva ECO (Energy Cost Optimizer). Die pilot blijkt een groot succes te zijn.

Besparing op energiekosten

Sigg-Plant wilde de volgende stap zetten in het besparen van energiekosten door op elk moment van de dag de meest efficiënte bron te benutten. Priva heeft hiervoor de Priva ECO oplossing geïmplementeerd, die al vele jaren een bewezen track record heeft op het gebied van energiekostenbesparing in de gebouwautomatiseringsmarkt. In Finland kan het produceren van warmte met elektriciteit een rendabelere optie zijn dan het gebruik van gas. De elektriciteitsprijzen kunnen echter de hele dag door variëren.

Hoe werkt Priva ECO?

Priva ECO gebruikt ECO Digital Twin technologie om de meest kosteneffeciënte manier te berekenen om de benodigde warmte-energie voor de komende 24 uur te produceren. De benodigde thermische energie wordt berekend op basis van de locatie van de kas, de eigenschappen van de kas, het toepassen van verlichting, de inzet van het energiescherm en de weersvoorspelling. Priva ECO houdt rekening met de capaciteiten van de bestaande installaties zoals gasketels, E-boilers, warmtewisselaars, warmtepompen, warmtebuffers en de vaste en flexibele energieprijzen. Dit resulteert in besparing op energiekosten en verminderde CO2-uitstoot.

Sigg-Plant organiseerde onlangs een open dag en nodigde Priva en Bosman Van Zaal uit voor het evenement. Tijdens de open dag presenteerde Priva de Priva ECO oplossing aan andere telers in Finland. Daarnaast organiseerde Priva in samenwerking met hun lokale partner Schetelig een seminar over de nieuwste software in Priva Connext 915 voor het aansturen van LED. Het seminar werd goed bezocht door veel telers.