Nieuwsbericht

De 9 belangrijkste principes van gezonde gebouwen

Een gezond gebouw is niet zo veeleisend als we soms denken. Met een duidelijk actieplan kan bijna elk gebouw gezonder worden gemaakt.
Gebouwbeheer
26 augustus 2021

Van verbeterde verwarming en verlichting tot gebouwbeheersystemen: in de nieuwste whitepaper van Priva wordt onderstreept waarom nieuwe technologieën van vitaal belang zijn voor gezondere werkplekken.

Voor elke organisatie die verbeteringen wil aanbrengen, moet het herzieningsproces beginnen met te kijken naar de essentiële kenmerken van een gezond gebouw. In de afgelopen jaren zijn deze door het team van Dr. Joseph Allen aan de Harvard Universiteit geconsolideerd in de 9 fundamenten van een gezond gebouw: Luchtkwaliteit, Stof en ongedierte, Verlichting en uitzicht, Vochtigheid, Geluid, Veiligheid en beveiliging, Thermische gezondheid, Ventilatie en Waterkwaliteit.

Actie ondernemen op al deze gebieden kan ontmoedigend lijken. Gelukkig is het, zoals uit het witboek blijkt, dankzij nieuwe technologieën nu gemakkelijker dan ooit om een werkomgeving te creëren - en te handhaven - die het welzijn van werknemers en bezoekers bevordert.

In de nasleep van een verwoestend virus aan de luchtwegen is het te verwachten dat er een trend zal zijn naar het upgraden van airconditioning- en filtratiesystemen. Meer dan ooit verwachten mensen een robuuste en betrouwbare toevoer van frisse lucht. Maar er zijn tal van andere voorbeelden van wellness-gerelateerde technologieën die een echt verschil kunnen maken: van afstembare LED-systemen die de concentratie bevorderen en het circadiane ritme aanvullen, tot programmeerbare verwarmingssystemen die het hele jaar door voor aangename temperaturen zorgen.

Een gezonde, gelukkige én productieve ruimte?

Zet de eerste stap naar een werkplek waar de gezondheid en het welzijn van mensen centraal staan bij het ontwerp.

Download GRATIS whitepaper
Het realiseren van gezondere en productievere werkplekken hoeft niet zo veeleisend te zijn als we ons soms voorstellen. Met een duidelijk plan van aanpak kan vrijwel elk gebouw beduidend gezonder worden gemaakt.

Jerry Vermaas

Kantoor met bureau en stoel

‘De 9 principes van een gezond gebouw’

Hoewel het altijd de voorkeur heeft om een nieuw gezond gebouw ‘van de grond af’ te ontwerpen, kunnen deze principes ook gemakkelijk achteraf worden toegepast op bestaande gebouwen. In het licht van de huidige gebeurtenissen – die toevoer van verse lucht en schonere werkomgevingen van een nóg groter belang maken – willen wij iedereen stimuleren om zich vertrouwd te maken met de 9 principes, die tot in detail worden besproken in het nieuwe geprezen boek Healthy Buildings: How Indoor Spaces Drive Performance and Productivity (2) van Dr. Allen.

1) Luchtkwaliteit

Dit ‘principe’ vraagt om bouwmaterialen met een lage emissie en handhaving van een vochtigheidsniveau tussen 30 en 60 procent.

2) Stof en ongedierte

Gebruik stofzuigers met hoogefficiënte filters en reinig oppervlakken regelmatig.

3) Verlichting en uitzichten

Zorg voor zoveel mogelijk daglicht en/of blauw verrijkte verlichting met hoge intensiteit.

4) Vocht

Vermijd opbouw van vocht of schimmels door daken, leidingen, plafonds en verwarmings-, ventilatie- en airconditioningapparatuur regelmatig te inspecteren.

5) Lawaai

Bied bescherming tegen lawaai van buiten en breng lawaai binnen zoals van mechanische apparatuur onder controle.

6) Veiligheid en security

Zorg ervoor dat wordt voldaan aan normen op het gebied van veiligheid en koolmonoxide, en stel een actieplan voor noodgevallen op.

7) Thermische gezondheid

Voldoe aan de normen op het gebied van thermisch comfort voor temperatuur en vochtigheid.

8) Ventilatie

Dit is in het licht van de huidige gebeurtenissen iets wat voor veel mensen speelt en vereist dat plaatselijke richtlijnen voor de binnenluchtkwaliteit door gebruikers van gebouwen moeten worden nageleefd of overtroffen.

9) Waterkwaliteit

Zorg ervoor dat wordt voldaan aan relevante nationale normen, wat mogelijk de installatie van een zuiveringssysteem vereist.

Het rapport geeft meer gewicht aan deze principes met uitgebreide achtergrondinformatie over de interactie tussen werkomgeving en prestatie. Meerdere onderzoeken, waaronder een onderzoek door Harvard, “hebben bijvoorbeeld aangetoond dat een niet-toereikende ventilatie van negatieve invloed is op cognitieve functies”.

9 Foundations Of A Healthy Building

Signalering van absenteïsme

Lang voordat de pandemie toesloeg, was het aantal werkdagen dat verloren ging aan lichamelijke en geestelijke ziekten al enige tijd een bron van zorg. In veel landen was het ziekteverzuim hoog, onder meer in Nederland, waar maar liefst 47% van de werknemers ziek was en de werkgevers 11,5 miljard euro per jaar kostten (bron: Dutch Green Building Council).

Statistieken als deze hebben het debat over welzijn op de werkplek een impuls gegeven. Van voorkeuren voor de luchtkwaliteit tot lichtniveaus die de concentratie bevorderen, er is veel onderzoek gedaan naar de elementen die samen een gezonde werkruimte vormen. Ook wordt steeds meer erkend dat nieuwe technologieën - van LED-verlichting tot gebouwbeheersystemen - van cruciaal belang zijn om deze verbeteringen te realiseren.

Het is een veilige gok dat in de wereld na de pandemie de aandacht voor deze kwesties nog sterker zal zijn. Hybride werken betekent dat werkplekken de veiligheidsniveaus moeten handhaven en tegelijkertijd flexibeler moeten worden. Werkgevers die hun personeel graag weer op kantoor hebben, zullen moeten aantonen dat zij maatregelen hebben genomen om het interne klimaat en comfort te verbeteren. Op de langere termijn zullen de werkgevers die dit onderwerp serieus blijven nemen, in het voordeel zijn bij het aantrekken van toptalent.

Kantoor met bureaus en stoelen

De zaak voor een BMS

Hoewel de voordelen van deze nieuwere kerntechnologieën voor gebouwen buiten kijf staan, kunnen zij ook uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van complexiteit. Zij luiden met name het vooruitzicht in van meer uitgebreide controlefuncties en meer systeemgegevens - in theorie zeer nuttig, maar potentieel overweldigend indien zij niet in een bredere controleopzet worden geïntegreerd.

In deze context is de waarde van een centraal Building Management System (BMS) steeds duidelijker geworden. Een goed GBS biedt een overkoepelende regelfunctie en zorgt voor de coördinatie en optimalisatie van afzonderlijke systemen voor lucht, verwarming, verlichting enzovoort. Dit helpt niet alleen de tijd te verminderen die nodig is voor interactie met afzonderlijke regelsystemen, het zorgt ook voor een snellere opsporing van potentiële problemen.

Een GBS kan een bedrijf ook helpen om een koers uit te stippelen naar een voortdurende vermindering van de energie-uitgaven en de koolstofemissies. Dat komt door de mogelijkheid om gegevens van afzonderlijke kernsystemen samen te voegen en facilitair managers in staat te stellen gemakkelijk de kerncijfers te identificeren. Op een dagelijks niveau helpt dit bij het optimaliseren van systemen in relatie tot bezettingspatronen en voorkeuren van werknemers. Maar op langere termijn kan het voor een bedrijf van groot belang zijn om zijn milieudoelstellingen te bereiken.

Recente oproepen van verschillende onderzoeksgroepen voor een meer officiële validatie van de luchtkwaliteit onderstrepen de verwachting dat een GBS op termijn bedrijven in staat zal stellen aan te tonen dat zij een gezonde werkruimte bieden. Dit soort gegevens zal waarschijnlijk ook een rol gaan spelen in het denken van sollicitanten en helpen bepalen welke bedrijven de beste talenten aantrekken.

Nu de nieuwste generatie GBS-systemen eenvoudiger te installeren is in zowel nieuwbouw als renovatie, blijkt uit onze whitepaper dat deze systemen een enorme bijdrage kunnen leveren aan de gezondere werkplekken die we allemaal gewend zijn.

Bronnen:
(1) ‘The 9 Foundations of a Healthy Buildings’, volledig beschikbaar via: https://forhealth.org/9_Foundations_of_a_Healthy_Building.February_2017.pdf

(2) Gepubliceerd door Harvard University Press, April 2020: www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674237971

Wilt u meer weten over duurzame gebouwen? Lees verder

Man op balkon
Gebouwautomatisering: Voor een gezond binnenklimaat
2022-01-10
The Dawn Of Data
Wat is een gebouwbeheersysteem?
2022-05-16
Remote Management Man With Laptop Crop
Intelligent gebouwbeheer en building management
2022-01-10

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver