Nieuwsbericht

Energie-efficiënte gebouwen: Klaar voor nieuwe regelgeving?

Gebouwbeheer
Energie
Nieuws
Netto nul
23 februari 2022

Nu naar verwachting in 2027 in de hele EU nieuwe minimumenergienormen voor bestaande gebouwen van kracht zullen worden, is het dringender dan ooit om het energieverbruik te verbeteren.

Wat is energie efficiëntie? 

Bij energie-efficiënte gebouwen wordt idealiter niet meer energie verbruikt dan strikt noodzakelijk om het gebouw ‘draaiende’ te houden. Dit betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan systemen (zoals een GBS, HVAC of warmtepomp) die energie kunnen besparen door terugwinning of hergebruik. Ook de isolatie van een gebouw speelt een grote rol bij energiebesparing. We spreken van een energie-efficiënt gebouw als het gebouw minder energie (CO2) uitstoot dan noodzakelijk om haar gebruiksfunctie te vervullen.  

Richtlijn energie-efficiënte gebouwen

De afgelopen jaren zijn er verschillende deadlines opgelegd voor de invoering van nieuwe maatregelen om gebouwen koolstofarmer te maken. Maar met de meest in het oog springende daarvan - Netto Nul tegen 2050 - nog tientallen jaren weg, is het moeilijk om de bezorgdheid weg te nemen dat sommige te ver weg zijn om snelle transformationele veranderingen teweeg te brengen.

De recente aankondiging van de EU van een tijdschema van vijf jaar voor nieuwe maatregelen die van invloed zijn op bestaande gebouwen is dan ook zeer welkom. Volgens de in december gedetailleerd uitgewerkte voorstellen zullen bestaande gebouwen in EU-landen tegen 2027 voor het eerst wettelijk moeten voldoen aan minimumenergienormen om te kunnen worden verkocht of verhuurd.

Op dat moment zullen gebouwen moeten voldoen aan de eisen van categorie E in de energie-efficiëntieclassificatie van de EU, die loopt van A tot G. Om dit in perspectief te plaatsen: een woning in de minst efficiënte categorie, G, zal naar verwachting ongeveer tien keer meer energie verbruiken dan een "bijna nul"- of "nulemissie"-gebouw. Momenteel wordt geschat dat de 15% slechtst presterende gebouwen in Europa een G-classificatie zouden rechtvaardigen (1).

Hoewel het niet meer dan terecht is dat de meest inefficiënte gebouwen prioritaire aandacht krijgen, heeft de regelgeving gevolgen voor het grootste deel van het huidige gebouwenbestand in de EU. Dit wordt grif toegegeven door de Europese Commissie, die in 2020 verklaarde dat ongeveer 75% van de bestaande gebouwen in de EU energie-inefficiënt zijn - gedefinieerd als "een groot deel van de gebruikte energie gaat naar verspilling" (2).

Hoewel de oorspronkelijke wijziging een overgang naar categorie E vereist, bepaalt de ontwerprichtlijn bovendien dat bestaande gebouwen tegen januari 2033 aan de eisen van categorie C moeten voldoen. Het wetsvoorstel wordt nu ter raadpleging voorgelegd voor wat vermoedelijk de herzienings- en stemmingsfasen later in 2022 zullen zijn.

Sommige leden van het Europees Parlement en groene ngo's hebben te kennen gegeven dat de nieuwe maatregelen niet ver genoeg gaan (3). Maar zelfs als ze in hun huidige vorm worden uitgevoerd, maken ze zeker de weg vrij voor een belangrijke nieuwe "oproep tot actie" om de energie-efficiëntie in bestaande gebouwen te verbeteren, bijvoorbeeld door het optimaliseren van de energiemonitoring. Dit is ook toe te juichen, omdat het betekent dat het milieuaspect kan worden versterkt door een dringend financieel aspect.

Zo is het bijvoorbeeld waarschijnlijk dat commerciële verhuurders een zeer proactieve aanpak zullen willen volgen als zij de waarde van hun eigendommen willen beschermen. Voor degenen die kantoorruimte verhuren, hebben de pandemie en de trend van "thuiswerken" de vraag al aanzienlijk beïnvloed. Het lijdt geen twijfel dat toekomstige huurders op zoek zullen gaan naar ruimtes die zeer kosten- en energie-efficiënt zijn. Het zal veel gemakkelijker zijn om een bedrijf op te zetten als u weet dat uw gebouw nog tientallen jaren aan de energievoorschriften zal voldoen. Een verhuurder die niet snel werk maakt van energie-efficiëntieverbeteringen kan dus een grimmige toekomst tegemoet zien.

Gelukkig betekent de opkomst van energie-efficiënte oplossingen die op bestaande gebouwen kunnen worden toegepast, dat het veel gemakkelijker is om enorme verbeteringen te realiseren dan zelfs vijf jaar geleden nog het geval was. In het tweede deel van deze blog bekijken we enkele van deze technologieën en ontdekken we hoe ze gebouweigenaars overal kunnen helpen om aan de nieuwe energievereisten te voldoen.

Bronnen:
(1) https://www.eceee.org/all-news/news/news-2021/eus-new-buildings-law-aims-to-renovate-15-least-efficient-homes/
(2) https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_en
(3) https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/14/eu-urged-to-rachet-up-green-energy-standards-for-buildings

Checklist: 7 stappen om energie te besparen in uw gebouw

In onze 7-stappen-checklist vindt u zeven 'quick wins' die u onmiddellijk kunt implementeren om te beginnen met energie besparen en uw gebouw koolstofvrij te maken.

Download checklist

Wilt u meer weten over duurzame gebouwen? Lees verder

Kantoorgebouw Blauwe Lucht
Het hoe en waarom van het verplichte energielabel C voor kantoren
2022-01-26
Officebuilding General Small
Energieneutraal betekenis en energieneutrale gebouwen
2022-07-11
Buildings Green
Duurzaam gebouw: 7 tips voor verduurzamen gebouwen en kantoor
2022-01-26

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Anders Noren

Branch Office Manager Building Automation

Anders Noren