Nieuwsbericht

Met 3e ronde DUMAVA subsidie 2024 naar een smart building

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen
Nieuws
Gebouwbeheer
Netto nul
10 juni 2024

Sinds maandag 3 juni 2024 kunt u zich inschrijven voor de derde subsidieronde. Kiest u voor een kleine aanpassing of hebt u grotere duurzaamheidsambities?

Vastgoedbeheerders kunnen een glansrol op zich nemen in de energietransitie. Immers, 28% van alle CO2-uitstoot in de wereld is te wijten aan operationele uitstoot van energie die wordt gebruikt voor het verwarmen, koelen en verlichten van gebouwen. Met name binnen het maatschappelijk vastgoed zien we dat eigenaren en beheerders hun steentje willen bijdragen aan een groenere planeet.

Wat is DUMAVA?

Het slimmer en zuiniger inrichten van bestaand vastgoed draagt bij aan een duurzamere toekomst. Om dit te kunnen realiseren, zijn investeringen nodig. Daarom biedt de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) maatschappijgerichte organisaties — van scholen en overheidsgebouwen tot ziekenhuizen en kerken — de kans om aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun gebouwen.

Let op: er zijn dit jaar een paar spelregels veranderd! Met de informatie uit dit artikel bereidt u zich optimaal voor op de subsidieaanvraag.

DUMAVA 2024: wat is er veranderd?

In de derde DUMAVA-ronde, die maandag 3 juni is gestart, is er extra geld beschikbaar. Het aanvankelijke subsidieplafond van €237,5 miljoen is verhoogd met €167,8 miljoen. Daarnaast is er nog eens €47 miljoen beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs.

Dit jaar zijn er enkele wijzigingen in de regeling, waarvan de volgende de belangrijkste zijn:

 1. Focus op de lange termijn: Maatregelen met een korte terugverdientijd zijn geschrapt en 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties. Integrale verduurzamingsprojecten worden financieel aantrekkelijker, met een subsidie van 30% tot 40% van de projectkosten, inclusief het energieadvies en het energielabel. Voor één, twee of drie losse verduurzamingsmaatregelen gaat het om 20% van de projectkosten, inclusief het energieadvies en het energielabel.
 2. Maximale subsidiebedrag verlaagd: Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is verlaagd naar €1,5 miljoen, zodat meer organisaties kans maken op deze gewilde subsidie.
 3. Aangepaste maatregelenlijst: De officiële maatregelenlijst is aangepast. Er is nu een aparte paragraaf met aangepaste isolatiewaarden voor monumenten, en ledverlichting is alleen nog subsidiabel voor podia en theaters.

Energieadvies als voorwaarde voor DUMAVA

Helaas is het aanvragen van DUMAVA geen eenvoudige taak. Zo is de eis dat er een energieadvies bij de aanvraag wordt gevoegd. In het rapport dat u van uw energieadviseur ontvangt, wordt beschreven welke verduurzamingsmaatregelen u kunt uitvoeren om uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Dit rapport is verplicht bij uw subsidieaanvraag en mag op dat moment maximaal 48 maanden oud zijn.

Het energierapport moet ten minste de volgende informatie bevatten:

 1. Technische en functionele beschrijving van uw maatschappelijk vastgoed.
 2. Overzicht van de energiehuishouding van uw maatschappelijk vastgoed van de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
 3. Overzicht van mogelijke verduurzamingsmaatregelen.
 4. Overzicht van verwachte energiebesparing en/of vermindering van de CO2-uitstoot, in getallen uitgedrukt.
 5. Inschatting van investeringskosten en verwachte besparingen, in euro’s uitgedrukt.

Als uw energieverbruik meer is dan 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, moet het energierapport ook de volgende informatie bevatten:

 1. Overzicht van alle verduurzamingsmaatregelen die in uw vastgoed kunnen worden gerealiseerd met een terugverdientijd tot en met 5 jaar.
 2. Duidelijk en eenvoudig plan waarin wordt omschreven hoe u de verduurzamingsmaatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren.

Naar een duurzaam gebouw: de basis

Kortom, voordat u DUMAVA aanvraagt, moet u een beeld hebben hoe u de verduurzaming van uw vastgoed aanpakt. Op basis van de Trias Energetica vormen de volgende drie stappen de basis van de verduurzaming van een gebouw:

 1. Beperk het energieverbruik door isolatie van de buitenschil en een zo compact mogelijke bouwvorm (DUMAVA biedt subsidie voor isolatiematerialen op het dak of voor de vloer of wand);
 2. Maak zo veel mogelijk gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, of zonne-energie (DUMAVA subsidieert zonnepanelen);
 3. Maak, om in de resterende energiebehoefte te voorzien, zo efficiënt mogelijk gebruik van (fossiele) energiebronnen. (DUMAVA subsidieert een meet- en regelsysteem voor een intelligent lokaal energienetwerk, waarmee vraag en aanbod van diverse energiegebruikers en -bronnen op elkaar kunnen worden afgestemd.)

Uw gebouw duurzaam met Priva

Wilt u de subsidie op een werkelijk ambitieuze manier inzetten, overweeg dan niet slechts één of enkele maatregelen te nemen, maar start een integraal project waarin de gehele Trias Energetica wordt meegenomen. Op deze manier komt u in aanmerking voor de hoogste subsidiebedragen. Ons advies: transformeer uw vastgoed tot een smart building.

Priva heeft alle hardware en software in huis om dit optimaal en geïntegreerd in te richten. Priva & bGrid is bijvoorbeeld een totaaloplossing voor gebouwbeheer waarmee gebruikers niet alleen een persoonlijk binnenklimaat kunnen creëren, maar dat de beheerder ook inzicht geeft in de prestaties. De mogelijkheden om ook snel een parkeerplek, flexplek, vergaderzaal en collega’s te vinden, is stof voor een ander artikel.

Daarnaast hebben we een uitgebreide suite van Priva Digital Services: cloud-based en eenvoudig te bedienen in één suite, vanaf elke plaats en op elk moment. Met API’s kunt u de historische en real-time data van uw gebouw ook eenvoudig verbinden aan andere applicaties. Of u nu software van derden wilt gebruiken of uw eigen app wilt aansluiten.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om uw gebouw te verduurzamen en tegelijkertijd een optimaal binnenklimaat te creëren? Of hoe u uw bedrijfspand altijd en overal kunt bedienen met de Priva Digital Services, zodat het nooit onnodig energie gebruikt en altijd optimaal presteert? Neem dan vooral contact met ons op. We geven u graag advies op maat over de verduurzaming van uw gebouw.

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver