Nieuwsbericht

Dag van de Aarde 2021: focus op innovatieve groene technologie

Nieuws
21 april 2021

Met het thema 'Restore Our Earth' biedt de Dag van de Aarde dit jaar een ideaal moment voor organisaties overal ter wereld om na te denken over hoe ze nieuwe technologieën kunnen inzetten en duurzamer kunnen werken.

We kunnen wel stellen dat de Dag van de Aarde dit jaar op een ongebruikelijk moment in de recente milieugeschiedenis valt. Grotendeels als gevolg van pandemieën zou de wereldwijde uitstoot van kooldioxide door fossiele brandstoffen en de industrie in 2020 met 7% zijn gedaald. Dit zou wel eens de grootste daling sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 kunnen zijn.(bron: Global Carbon Project, 1).

Met een groot deel van de wereld die werkt aan ambitieuze decarbonisatiedoelstellingen in 2030 en 2050, is het niet verrassend dat deze ontwikkelingen voor veel opschudding hebben gezorgd. Het was misschien voorspelbaar dat deze winsten snel weer teniet zouden worden gedaan naarmate de omstandigheden zich terugtrokken en regeringen begonnen te praten over een terugkeer naar "business as usual".

Ontkiemen in de hand

In deze context komt deze Dag van de Aarde (donderdag 22 april) precies op het juiste moment, omdat het belang van multilaterale actie wordt versterkt als we - in het thema van het evenement van 2021 - "Onze aarde herstellen".

Het initiatief voor de Dag van de Aarde legt de nadruk op drie kerngebieden om de ecosystemen van de wereld te herstellen: (2)

  • natuurlijke processen
  • opkomende groene technologieën
  • innovatief denken

Actie op deze gebieden is essentieel voor zowel ons beroeps- als ons gezinsleven, aangezien een gezonde aarde de enige manier is "om onze banen, bestaansmiddelen, gezondheid en overleving, en ons geluk te ondersteunen".

De Earth Day-website biedt een schat aan praktische informatie voor particulieren en bedrijven die actie willen ondernemen. Hier bij Priva doen we dit echter al vele jaren door duurzaamheid en innovatie centraal te stellen bij alles wat we doen.

Innovatie biedt het antwoord

Wij geloven dat technologie antwoord biedt op veel van de grote klimaatuitdagingen waar onze generatie voor staat. In ons hele portfolio - van gebouwen tot tuinbouw - geloven wij dat innovatie het antwoord is.

In onze oplossingen voor gebouwautomatisering bijvoorbeeld, maken slimme technologieën, zoals de Priva Blue ID, het voor klanten gemakkelijker om over te schakelen op een duurzamer gebruik van energie. Nu de belangrijkste gebouwsystemen, zoals verwarming, airconditioning en verlichting, beter onder controle zijn, zijn er volop mogelijkheden om het verbruik te verminderen en de efficiëntie te verbeteren.

Ondertussen ontwikkelen en implementeren we in het Priva Lab for Innovation (Lin) een reeks technologieën die zullen helpen om tot een slimmere aanpak van energiegebruik te komen. Het Lab is van mening dat gegevens de volgende grote horde vormen in groene technologieën, waarbij kunstmatige intelligentie en Machine Learning een grote rol zullen spelen. Wij verwachten dat deze geavanceerde technologieën in de toekomst deel zullen uitmaken van onze systemen, aangezien wij ernaar streven om deze nog meer te laten bijdragen aan milieustrategieën. Daarnaast leggen we de focus ook op het koolstofvrij maken van onze systemen.

In onze tuinbouwsector is ons streven naar duurzaamheid inherent aan alles wat we doen. Bij iedere stap die we samen met onze klanten zetten, is ons uitgangspunt het leveren van een grotere efficiëntie in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen met minder energieverbruik en een maximaal hergebruik van water. Het is dan ook duidelijk dat de doelstelling van Earth Day om mensen bewust te maken van en aan te zetten tot positieve verandering op het gebied van natuurlijke processen, opkomende groene technologieën en innovatief denken, volledig aansluit bij onze 'dagtaak'. Dat is wat we doen.

De cloud

In het hele portfolio van Priva is er ook een beweging gaande om onze systemen en oplossingen zoveel mogelijk om te zetten naar digitale, cloud-gebaseerde diensten (Priva Digitale Diensten). Dit maakt een veel grotere flexibiliteit mogelijk, waardoor systemen van afstand kunnen worden bijgewerkt en beheerd - een enorm voordeel nu personeel meer tijd thuis doorbrengt en bedrijven onnodig reizen proberen uit te bannen. Wanneer een extern bedrijf de energiesystemen van een organisatie beheert, hoeven zij misschien helemaal niet meer te reizen om ter plaatse te zijn.

Dit alles betekent dat, meer dan ooit, de innovatieve technologieën en processen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven overal kunnen helpen om 'Onze Aarde te herstellen'.

--

Sources:
(1) https://www.carbonbrief.org/global-carbon-project-coronavirus-causes-record-fall-in-fossil-fuel-emissions-in-2020
(2) https://www.earthday.org/toolkit-earth-day-2021-restore-our-earth/

Whitepaper: Net Zero

Digitalisering ter ondersteuning van uw Net Zero doelstellingen en strategieën

Gratis download