Algemene Voorwaarden EBS Tool

Algemene Voorwaarden Abonnement EBS Tool

In deze algemene voorwaarden staat informatie over het abonnement van de EBS Tool. Deze zijn van toepassing op de producten en diensten die bij Van Beek, gevestigd aan de Utrechtsestraat 59 te Arnhem (hierna Van Beek) afgenomen worden.

Abonnement

1. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 2 jaar, vanwege de verplichting om 2 jaar data met elkaar te kunnen vergelijken.
2. Aansluitend wordt het abonnement jaarlijks stilzwijgend verlengd met een jaar.
3. De opzegtermijn voor het abonnement bedraagt 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode.
4. Van Beek heeft het recht om het abonnement of onderdelen daarvan eenzijdig te wijzigen.
Vooraf aan de verlenging van het abonnement zullen we u informeren over de mogelijkheden.
5. Het abonnement bestaat uit twee varianten:
a. Basis EBS
b. EBS+ (inclusief analyse)
6. Inbegrepen bij het abonnement:
a. Basis EBS
i. Datacontrole & validatie voor slimme meter data
ii. Portal beheer
b. EBS+ (inclusief analyse)
i. Datacontrole & validatie voor slimme meter data
ii. Portal beheer
iii. Jaarlijkse besparingsanalyse

Factuur en betaling

7. Vermelde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief administratiekosten.
8. De jaarlijkse kosten voor aanleveren van de meetdata door het meetbedrijf zijn inbegrepen voor 2 aansluitingen per gebouw.
9. Bij meer aansluitingen per gebouw, neem contact op met Van Beek.
10. Ingangstermijn van het abonnement is op de 1e van de maand, twee maanden na opdrachtverstrekking.
11. Het abonnement wordt vooraf in rekening gebracht.
12. Uiterlijk 10 werkdagen na moment van betaling is de tool volledig toegankelijk. Tot die periode wordt het startscherm met benodigde informatie getoond.
13. Indien het abonnement bij verlenging niet betaald is, zal de toegang tot de tool op datum van aflopen van het abonnement automatisch stopgezet worden.

Implementatie EBS Tool

14. De EBS tool wordt ingericht op basis van de door de klant ingevulde gegevens. Van Beek is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.
15. Uitgangspunt van het abonnement is maximaal twee aansluitingen per gebouw, voorzien van slimme meters:
a. 1 gas of warmte aansluiting
b. 1 elektriciteit aansluiting
16. Na opdrachtverlening worden inloggegevens verstrekt aan de opdrachtgever. Bij de eerste aanmelding moeten diverse gegevens per gebouw ingevoerd worden. Pas na invullen van alle gegevens wordt toegang tot de EBS tool verleend.
17. Eenmalige implementatiewerkzaamheden door Van Beek bestaan uit:
a. Begeleiding slimme meter aanvraag (gas of elektriciteit).
b. Opzetten datacollectie (aanvraag en verwerking van slimme meter data)
c. EBS tool inrichting (toegang verlening).
18. Historische data inlezen op aanvraag (niet bij het abonnement inbegrepen)
a. Handmatige data is niet bruikbaar.
b. Historie alleen bij reeds bestaande telemetrie GV aansluitingen mogelijk (neem contact met Van Beek op).
c. Historie van KV aansluitingen is niet mogelijk.

Machtiging meetdata & slimme meter

19. Voor de EBS tool is een slimme meter nodig. Indien de slimme meter nog niet geplaatst is, geeft de klant akkoord voor het plaatsen van een slimme meter.
20. Indien de slimme meter gas of elektra niet aanwezig is, vraagt Van Beek de slimme meter voor de klant aan. Kosten voor de aanvraag zijn bij het abonnement inbegrepen.
21. Indien de slimme meter warmte niet aanwezig is, moet dit worden aangevraagd bij de leverancier. Kosten voor de aanvraag zijn niet inbegrepen bij het abonnement. Indien gewenst kan Van Beek ondersteunen bij de aanvraag.
22. Data vanuit de slimme meter is pas beschikbaar na plaatsing van de meter.
23. Bij een kleinverbruik slimme meter, is het afhankelijk van de netbeheerder of prio-plaatsing van de slimme meter mogelijk is. Van Beek is niet verantwoordelijk indien blijkt dat plaatsing slimme meter niet mogelijk is.
24. Om de EBS tool te gebruiken, is meetdata van het meetbedrijf nodig. De klant geeft een machtiging af, zodat Van Beek op naam van de klant de meetdata kan opvragen en inlezen in de EBS tool. Zonder meetdata van het meetbedrijf is de tool niet bruikbaar.

Rapportages

25. In de EBS tool wordt een stooklijn grafiek gemaakt. Deze meetgegevens zijn veelal afkomstig uit een gebouwbeheerssysteem (GBS). Er zal geen koppeling met het GBS gemaakt worden; data kan handmatig door de opdrachtgever geïmporteerd worden. Voor een goede analyse is minimaal 1 jaar data noodzakelijk.

EBS + Analyse

26. Indien u gekozen heeft voor het abonnement EBS+ (inclusief analyse), is er minimaal 1 jaar aan uurdata noodzakelijk
c. De jaarlijkse besparingsanalyse houdt in dat u op basis van uw aansluitingen en meetdata één maal per jaar een analyserapportage ontvangt, met analyse van uw gebouw  en advies over (extra) mogelijke besparingen.

Aansprakelijkheid

27. Meetdata is afkomstig van het meetbedrijf. Van Beek is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze data.

Algemeen

28. Op het abonnement zijn de voorwaarden uit De Nieuwe Regeling “DNR 2011” van toepassing;
29. De opdrachtgever mag de offerte van Van Beek Ingenieurs B.V. niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen.
30. De verrichte werkzaamheden en resultaten kunnen in verschillende media als referentie worden gebruikt.