Cliëntverhaal

Growing Together with … CombiVliet

Tuinbouw
Kassenautomatisering
Priva Connext
CombiVliet
2021

Een grootschalig project van tomatenbedrijf CombiVliet in Middenmeer. Een project dat gefaseerd tot stand komt in een tijdsbestek van acht jaar.

De drone van de videograaf heeft bijna zijn gehele accuvermogen nodig om het totale complex NoordVliet van bovenaf in beeld te brengen. Dat zegt alles over de omvang van dit grootschalige project van tomatenbedrijf CombiVliet in Middenmeer. Een project dat gefaseerd tot stand komt in een tijdsbestek van acht jaar. Het feit dat in elke bouwfase wordt samengewerkt met dezelfde groep partners en toeleveranciers, maakt NoordVliet bij uitstek geschikt voor de eerste editie van Priva’s nieuwe videoserie ‘Growing Together with ...’.

Samenwerking is het sleutelwoord bij de projecten die middels aansprekende videoreportages in beeld worden gebracht. ‘Growing Together with ...’ laat vooraanstaande tuinbouwondernemers aan het woord over hun visie op en invulling van optimale samenwerking in de keten.

De eerste hoofdrolspeler is tomatenbedrijf CombiVliet, opgericht in 1955 en met een teeltoppervlakte van in totaal 97 ha momenteel een van de grootste en meest vooruitstrevende tomatenbedrijven ter wereld. In die tussenliggende periode is het bedrijf groot geworden in het telen van diverse soorten tomaten: rond, vlees, cherry en - sinds de locatie in Zeeland met belichting in 2004 - ook trostomaten. De naam van het teeltbedrijf is in de afgelopen zestig jaar een aantal keren veranderd of aangepast. Vanwege de specialisatie droeg het jarenlang de naam Van Vliet Cherrytomaten, bij de start van project NoordVliet in Middenmeer werd gekozen voor de huidige naam CombiVliet. Het achtervoegsel ‘Vliet’ komt terug in de locatienamen van de verschillende vestigingen.

Uniek project

“Sinds 1997 hebben we een gestructureerde uitbreiding gerealiseerd”, opent Roy van Vliet, verantwoordelijk voor de locatie NoordVliet. “De voorkeur ging echter uit naar verdere groei op één locatie.” De keuze voor Middenmeer is al in 2006 genomen. “Met diverse collega’s hebben we destijds de mogelijkheden bekeken om Middenmeer te ontwikkelen tot moderne, grootschalige glastuinbouwlocatie”, zo kijkt vader en algemeen directeur Theo van Vliet terug. In 2011 werd de eerste fase van NoordVliet gerealiseerd, in de jaren daarna volgde elk jaar een volgende fase. Met de meest recente uitbreiding – fase 5 – komt de totale omvang van het project uit op 60 ha. “We doen het omdat we het leuk vinden, dat is onze drijfveer. Passie en gedrevenheid zijn daarbij de kernwoorden”, aldus Theo, die daar een aantal ambities voor de komende jaren aan toevoegt: “We willen verder gaan waar we mee bezig zijn, dus de locatie NoordVliet uitbreiden tot 100 ha. Daarnaast kijken we ook naar een locatie in het buitenland.” Als voorzitter van Harvest House heeft hij ook een visie op marketing en afzet. “De verkooporganisatie die we met alle andere telers hebben neergezet, willen we steeds blijven verbeteren, samen groeien! Het is voor de toekomst belangrijk mee te veranderen met de behoeften van de afnemers en hun klanten.”

Natuurlijk proces

“Uniek”, zo omschrijft Justin Schoemaker namens Priva de totstandkoming van NoordVliet. “We zijn wereldwijd bij meer grootschalige glastuinbouwprojecten betrokken, maar een spreiding van de realisatie over een periode van acht jaar, is heel bijzonder.”

Het bijzondere voor Roy van Vliet is vooral zijn directe betrokkenheid van tekentafel tot realisatie. “Dat het deels jouw idee is dat op tekening staat en uiteindelijk in delen wordt gerealiseerd, geeft uiteraard veel voldoening.” Aansluitend benoemt Theo de ultieme samenwerking die de basis vormt van de locatie in Middenmeer: het overleg en het brainstormen tussen vader en zoon. “Samen denk je veel en vaak na over ontwikkelingen. In 2004, na de nieuwbouw in Zeeland, zijn we gaan denken, dromen en praten over hoe je de optimale nieuwbouw kunt realiseren. Zodoende is NoordVliet een natuurlijk proces geworden. Roy is daarbij meegegroeid in het proces om tot een grootschalig glastuinbouwbedrijf te komen.”

Een complexe factor daarbij was dat je al in de eerste fase zaken moet realiseren, die je pas in de laatste fase nodig hebt, zo heeft Roy ervaren. Faseren over een periode van meerdere jaren vereist ver vooruit denken en voortdurend anticiperen op de laatste innovaties en ontwikkelingen binnen de glastuinbouw. Zo werd er bij de start vanuit gegaan dat het gehele complex zou worden verwarmd met wkk-warmte. “De realiteit is echter dat er nu geen wkk’s meer geplaatst hoeven te worden, omdat alle toekomstige uitbreidingen worden verwarmd met aardwarmte”, noemt Roy als voorbeeld van voortschrijdend inzicht. NoordVliet beschikt over een groot laagwaardige temperatuurnet, een voorwaarde voor het gebruik van aardwarmte.

Weddenschap

Bij een gefaseerd project moet je het eindplaatje voortdurend in beeld hebben, zo concludeert Roy. “Dat is het grootste verschil met andere projecten die we hebben gerealiseerd.” Dat niet alles loopt zoals op voorhand gepland, neemt hij op de koop toe, al heeft hij dat wel moeten leren. “Ook wij hebben weleens zorgen, uiteraard. Feitelijk komen die gedachten elke dag wel een keer op, maar dat hoort bij het traject dat we in zijn gegaan.” Zeker gezien de tijdspanne pakken zaken in de praktijk met zeker regelmaat anders uit dan op voorhand gedacht. “Dat hoeft geen probleem te zijn, maar ik vond dat zeker in het begin best weleens lastig. Inmiddels heb ik ervaren dat een andere uitwerking ook een prima oplossing kan zijn.”

Tegenover de werkdruk en de grote verantwoordelijkheid staan vanzelfsprekend ook veel memorabele momenten van plezier en ontspanning. Roy memoreert aan een weddenschap die hij afsloot met collega Arjan Flikweert. “We hadden net een nog droge waterberging aangelegd, waarna Arjan beweerde dat hij die met zijn auto wel kon oversteken. Die weddenschap heb ik gewonnen, want halverwege zat hij al helemaal vast”, zegt hij met een grote glimlach.

Teamwork

Gevraagd naar wat hij het meest bijzondere vindt aan de bouw van NoordVliet, antwoordt Justin Schoemaker: “Dat is zonder twijfel het projectmanagement, dat naast Roy bestaat uit Arjan Flikweert. Zij zijn erin geslaagd om elke gestelde plantdatum in de praktijk ook daadwerkelijk te realiseren. Dat heb ik niet eerder gezien of meegemaakt.”

Roy verwijst voor een deel van de credits ook naar de betrokken partijen binnen het project. “Dat zijn er ongeveer tien en ondanks dat we kritisch zijn op de bedrijven waarmee we samenwerken, hebben we in elke fase steeds met dezelfde toeleveranciers gewerkt. Zo ontstaat er een ingespeeld team dat heel goed functioneert.” De gewenste en noodzakelijke structuur in het project is aangebracht door te werken met een bouwteam, waarbinnen gezamenlijke projectgroepjes zijn gemaakt. “Belangrijk daarbij is dat iedereen zijn eigen activiteiten documenteert in de gezamenlijke projectmap”, legt Roy uit.

Een belangrijke, bijkomende activiteit die Priva bij NoordVliet heeft uitgevoerd, is het trainen van de technische staf. “Daardoor is het teeltbedrijf zelf in staat zijn primaire technische ondersteuning uit te voeren”, verduidelijkt Justin Schoemaker.

Erg trots

De realisatie van fase 5 is een mooi moment om even terug te kijken op hetgeen tot dusver is verwezenlijkt. “Daar heb ik maar één woord voor nodig”, reageert Roy. “Ik ben vooral heel erg trots. Als ik op een zondag rustig door de kas loop, dan denk ik weleens: ‘Yes, we did it! Dan is er even dat gevoel van voldoening, want in de rest van de week is het te druk om daar bij stil te staan.”

Trots is Theo van Vliet eveneens, met name ook op zijn zoon. “Hij lijkt wel op mij en heeft sowieso dezelfde belangstelling. Dat zag je al als kleine jongen, toen hij op zondagochtend mee ging tuinen op de verschillende locaties. Voor hem en voor mij is CombiVliet zowel werk als hobby.”

Als Justin Schoemaker denkt aan NoordVliet, denkt hij in de eerste plaats aan ‘heel groot’. “Maar daarnaast vooral ook aan de goede samenwerking tussen CombiVliet, Priva en de andere partijen gedurende het hele traject.” Ook hij gebruikt het woord trots. “Omdat wij als Priva een mooie bijdrage kunnen en mogen leveren aan het allergrootste tomatenproject van Nederland.” Projectgerichte samenwerking is een vorm van professionaliteit die onlosmakelijk is verbonden aan de hedendaagse glastuinbouw, zo is zijn overtuiging. “De kennisdeling en samenwerking door de betrokken partners hebben het mogelijk gemaakt dit project efficiënt te realiseren. Innoveren en groeien doe je dus samen, dat loont.”

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Peter Könemann

Manager Sales Horticulture Europe

Peter Könemann