Cliëntverhaal

Optimale binnentemperatuur voor Westminster Abbey

Priva retrofit biedt Westminster Abbey prestatie- en kostenvoordeel.
Gebouwbeheer
Gebouwmanagement
Priva Blue ID S-line
Priva Blue ID Touchpoint
Priva Touchpoint One
Cultureel erfgoed
Westminster Abbey
2022

Westminster Abbey, een van Londens belangrijkste religieuze en historische gebouwen, heeft een BMS retrofit ondergaan.

Het nieuwe BMS, dat gebruikmaakt van Priva Blue ID, verving een verouderd systeem en loodst de verwarming en ventilatie van het gebouw de 21e eeuw binnen. Het resultaat van het project is dat de temperatuurregeling binnen de abdij efficiënter is, en de uitgebreide en omslachtige controles die bij het vorige BMS nodig waren, tot het verleden behoren. Voor sommige taken is de benodigde tijd zelfs teruggebracht van uren naar slechts enkele seconden.

Probleem

Het BMS van Westminster Abbey had dringend een upgrade nodig. Regelingen communiceerden niet erg goed en bleven uitvallen.  

Oplossing

Het nieuwe BMS, dat gebruikmaakt van Priva Blue ID, verving een verouderd systeem en loodst de verwarming en ventilatie van het gebouw de 21e eeuw binnen.

Voordelen

Temperatuurregeling binnen de abdij is efficiënter en de uitgebreide en omslachtige controles die bij het vorige BMS nodig waren, behoren tot het verleden. Voor sommige taken is de benodigde tijd zelfs teruggebracht van uren naar slechts enkele seconden.

Maximale waarde halen uit gebouwinvesteringen?

Leer hoe u efficiënte gebouwtechnologieën kunt optimaliseren, retrofitten en introduceren met onze exclusieve whitepaper.

Download GRATIS whitepaper

Tijd voor verandering

Jim Vincent, opzichter, was het beu om ondersteuning van de systeemintegrator van de abdij te vragen voor storingen met het vorige BMS dat in de jaren 1990 was geïnstalleerd, en besloot dat het genoeg was geweest.

"Het was dringend aan een upgrade toe”, vertelt hij. "De regelingen communiceerde niet erg goed en bleven uitvallen, wat betekende dat ik onze systeemintegrator, Electrical and Mechanical Controls Ltd [EMC], moest bellen om het probleem op te lossen. Dit kostte natuurlijk het nodige, zowel in tijd als in geld. Uiteindelijk overtuigde EMC me dat een retrofit financieel verstandig was, vooral als we Priva Blue ID zouden gebruiken."

Priva Blue ID-hardware bestaat uit een basis waarop individuele functionele modules met alle bedrijfskritische componenten kunnen worden geïnstalleerd. Dit intelligent ontwerp is niet alleen kosteneffectief, maar garandeert ook maximale bedrijfszekerheid. Mocht zich onverhoopt een storing voordoen in een module, zal de storing beperkt blijven tot dat specifieke deel van het systeem. De basis is altijd live, en communicatie blijft altijd werken.

Retrofit in twee weken

EMC kon in iets meer dan twee weken het oude systeem in het grootste deel van het gebouw vervangen met Priva Blue ID. Een van de enorme kostenbesparingen van het project was dat Priva Blue ID gebruik kon maken van het bestaande BMS-netwerk, inclusief de temperatuursensoren. Ook betekende de 2-draadstechnologie van Priva dat het bestaande getwiste netwerk kon worden gebruik voor IP-communicatie. In vergelijking met opnieuw installeren van een heel netwerk, werden met de retrofit van Priva Blue ID-technologie de kosten aanzienlijk beperkt.

In één geval zouden verandering van een groot paneel in het museum hebben geleid tot aanzienlijke kosten, maar EMC kon eenvoudig de regelingen vervangen, wat Westminster Abbey een klein fortuin bespaarde.

Ook was door de gevoeligheid van de bestaande bouwstructuur en de geschiedenis ervan, het gebruikelijke aanleggen van kabels en monteren van temperatuursensoren onmogelijk: gaten boren in en kabels bevestigen aan 1000 jaar oude oppervlakken was absoluut niet gewenst. Energiebeheer in historische gebouwen is door dit probleem vaak een uitdaging, maar de retrofitmogelijkheden van Priva boden een eenvoudige oplossing.

Een andere belangrijke afweging was dat de minder ingrijpende retrofit minder verstoring en overlast zou geven voor de vele gelovigen en toeristen van deze zeer drukke culturele locatie. Het systeem werd in de winter van 2014-15 geïnstalleerd, en voortdurende temperatuurregeling was essentieel.

Het nieuwe BMS-netwerk is een mix van controllers die gebruikmaken van Ethernet en 2-draadsverbindingen en volledige schaalbaarheid voor de toekomst (in tegenstelling tot het vorige systeem). Het systeem helpt bij het behoud van een groot aantal artefacten in de abdij, vooral in het museum, waar de temperatuur constant op 20 °C moet worden gehouden, en de vochtigheid op 50%. De verwarmings- en ventilatieregeling, nu geregeld via Priva Blue ID, speelt een belangrijke rol om aan deze eisen te voldoen. De talrijke panelen op de locatie zijn voorzien van Priva S10-controllers met diverse ingang-/uitgangmodules passend bij de specifieke installatie, terwijl op bepaalde andere panelen een Priva Blue ID Touchpoint aan de voorkant is geïnstalleerd voor lokale toegang tot de apparatuur.

Voordelen front-end

De heer Vincent zegt dat een van de beste eigenschappen van het nieuwe BMS de front-end gebruikersinterface is, die hij beschrijft als "kinderlijk eenvoudig".

"Ik kan op mijn pc via een webbrowser het systeem bekijken, via ons interne netwerk, of op afstand”, zegt hij. "De opzet is eenvoudig en begrijpelijk. Voorheen moest ik technische software gebruiken, maar er was geen front-end. Ik was vroeger elektricien, dus voor mij was het geen probleem, maar de rest van het team begreep het niet."

Nu hoeft meneer Vincent als hij iets wil wijzigen, alleen maar op een knop het scherm te klikken. Dit staat in schril contrast met het vorige systeem, waar het voor een wijziging nodig was om een medewerker te bellen en die te vragen naar de technische ruimte te gaan om het op te lossen. Naast de heer Vincent hebben twee andere medewerkers van de abdij toegang tot de Priva front-end en worden handmatige wijzigingen in de instellingen duidelijk op het scherm weergegeven.

Minder moeite

Behalve betere prestatie-efficiëntie en betere front-endregeling, is tijdbesparing een ander groot voordeel. Bij het vorige systeem was een medewerker twee uur per dag kwijt om langs de over terrein verspreide ketelhuizen te gaan, om te controleren of niets stuk was en alles naar behoren werkte. Nu logt de heer Vincent 's ochtends gewoon in op zijn pc om te kijken of het systeem storingen heeft gesignaleerd. Een taak van twee uur is teruggebracht tot een klusje van iets meer dan 30 seconden.

Westminster Abbey is nu nog steeds een kerk die waar reguliere kerkdiensten worden gehouden en grotere gebeurtenissen worden gevierd, zoals koninklijke bruiloften. De abdij is ook een enorm belangrijk toeristische attractie. De abdij is net begonnen met een £ 15 miljoen kostend renovatieprogramma voor het triforiumgedeelte, dat het nieuwe museum van Westminster Abbey zal worden. Het is het grootste project dat de afgelopen 700 jaar in de abdij is uitgevoerd. Het is duidelijk: de tijden veranderen.

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Anders Noren

Branch Office Manager Building Automation

Anders Noren