Nieuwsbericht

Plantonomy klaar voor toepassing in paprikateelt

Nieuws
Plantonomy
13 maart 2023

Na positieve testresultaten, kunnen nu ook paprikatelers gebruikmaken van de Plantonomy software van Priva. De belangrijkste voordelen: een gelijkmatige productie en een weerbaar gewas. Plantonomy wordt toegepast bij ACB Agro, waar paprikateler Antoni de Bruin de software twee jaar lang heeft getest naast een referentieteelt. Daarnaast wordt Plantonomy toegepast bij een paprikakwekerij in Canada om ervaring op te doen met andere klimaatomstandigheden.

Slimme algoritmes

De slimme algoritmes achter Plantonomy zorgen ervoor dat de waterhuishouding van de plant wordt gestuurd in lijn met het teeltplan, op elk moment van de dag. Door het gewas te sturen op basis van de waterhuishouding (opname, transpiratie en afvoer), heeft de teler meer controle over de groei van de plant. Dit zorgt voor een gelijkmatigere productie, wat onder andere gunstig is voor de planning van arbeid.

Sterker en weerbaarder gewas

De geïntegreerde en autonome regeling van klimaat en irrigatie zorgt ook voor een sterker en weerbaarder gewas. Dit voorkomt ziektes en afwijkingen, zoals binnenrot. Paprikateler Antoni de Bruin is zo tevreden over de resultaten dat hij heeft besloten zijn volledige kas met Plantonomy aan te gaan sturen.

 

Paprikateler Antoni de Bruin: “Met Plantonomy realiseer ik een gelijkmatiger klimaat en minder plantstress, waardoor we het afgelopen jaar nauwelijks last hebben gehad van brandvlekken of neusrot”.

 

“Vanuit de huidige, stabiele sturing, kunnen vervolgstappen gemaakt worden op het gebied van nettoproductie en hogere efficiëntie in energie, water en nutriëntengebruik. Plantonomy is er klaar voor om toegepast te worden in de paprikateelt”, aldus Teus Jan de Jong van Priva.

Lees meer over de ervaringen van teler Antoni de Bruin in de novembereditie van Vakblad Onder Glas: ‘Minder plantstress en vlakke productie door stabieler klimaat’ - Vakblad Onder Glas.

Paprikatelers die geïnteresseerd zijn in telen met Plantonomy, kunnen contact opnemen met Teus Jan de Jong, programmamanager Plantonomy bij Priva (+31 6 4688 0124, plantonomy@priva.com)

 

Meer weten over Plantonomy?

Teus Jan De Jong

Program Manager

Teus Jan de Jong