Blog Tuinbouw Hergebruik van water oplossingen
Door Richard Crowhurst voor Greenhouse Yearbook & Buyers Guide

Praktische oplossingen voor hergebruik van water

Tuinbouw
Priva Vialux-Line
Water beheersing
27 juli 2022
Duurdere meststoffen en de toenemende aandacht voor het gebruik van hulpbronnen en het voorkomen van verontreiniging zorgen ervoor dat telers op zoek zijn naar een zo efficiënt mogelijk watergebruik. In gecontroleerde omgevingen -zoals kassen en indoor farms- is het behandelen, zuiveren en hergebruiken van afvoerwater voor irrigatie en bemesting (fertigatie) van planten één van de mogelijkheden.

Hoewel het idee niet nieuw is, blijft het risico van de ophoping van ziekten, voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen bestaan. Priva biedt oplossingen om het hergebruik en de recycling van water doeltreffend en efficiënt te realiseren.

Een duurzame omgeving met gezond oppervlaktewater wordt steeds belangrijker
Kathryn Smethurst

Business Development Manager - Horticulture and Indoor Growing UK

Kathryn Smethurst

Kathryn Smethurst, Business Development Manager bij Priva: "De afgelopen jaren is er beweging geweest vanuit de overheid voor de aanscherping van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en waar we ons water vandaan halen. De volgende logische stap op dit gebied zou verdere wetgeving zijn. Veel telers beseffen dit en de belangstelling voor investeringen in deze technologie neemt hierdoor snel toe. Bovendien staat de sector onder druk om zijn groene imago en duurzame verantwoordelijkheid te tonen aan de toeleveringsketen en de consument.”

Besparen op meststoffen

Kathryn wijst er ook op dat er naast de 'push'-factoren ook voordelen zijn voor telers als het gaat om het recyclen van water: "Het goede nieuws is dat er ook financiële argumenten zijn om het water- en meststoffengebruik te verminderen met het gebruik van recirculatietechnologie. Vooral in deze tijden waarin meststoffen moeilijk verkrijgbaar en erg duur zijn. Een bijkomend voordeel is dat de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen langer meegaan."

"Er blijft nog steeds een behoorlijk percentage hoofdaanvoer nodig, aangezien de voor het gewas gebruikte meststofdosering opnieuw moet worden aangepast," merkt Smethurst op. „Water-recirculatietechnologie kan op elk teeltsysteem worden toegepast, maar de omvang van de installatie dient overeen te komen met de hoeveelheid water die moet worden gezuiverd. De belangrijkste mogelijkheden zijn thermische desinfectie, ultrafiltratie, ozon en UV-desinfectie. Voor elke optie zijn voor- en nadelen te noemen."

Goedgekeurd door Wageningen University

Priva heeft middelen ontwikkeld die gebruikmaken van UV-ontsmetting tegen relatief lage operationele kosten, zonder schadelijke chemicaliën of giftige bijproducten, met een streng gecontroleerd proces voorzien van meerdere veiligheidsmaatregelen en een rapportagesysteem naar de klant. "De producten zijn onafhankelijk getest in samenwerking met Wageningen University (WUR) en Priva kan adviseren over de dosering die nodig is voor elk gewas", voegt Kathryn toe.

Priva Vialux M Line E Line 20170725 (2)

Hoe werkt UV ontsmetting?

De Priva-installatie vangt het afvoerwater op, dat wordt gefilterd en vervolgens opgeslagen in het vuilwaterbassin. Als voorzorgsmaatregel wordt het afvoerwater vervolgens gedesinfecteerd door de Priva Vialux UV-desinfectiesystemen. Deze kunnen schimmels, bacteriën en nematoden verwijderen en virussen inactief maken, waaronder specifieke virussen zoals bijvoorbeeld het pepinomozaïekvirus (PepMV). "Hierdoor kan irrigatiewater continu op een veilige manier worden gerecirculeerd," vertelt Kathryn. "Dure meststoffen worden dus niet door de afvoer gespoeld en verontreinigen het milieu niet. Door de EC-voorregeling kan je het afvoerwater maximaal hergebruiken; het wordt gemengd met de benodigde verhouding vers water voordat de meststoffen worden toegevoegd. Dit betekent dat u niet alleen voor het milieu zorgt, maar ook geld bespaart op uw water- en meststofkosten.”

Research & development

Eén van de functies waar Priva en andere bedrijven aan werken, is telers meer realtime informatie te geven over het voedingsstoffengehalte van het afvoerwater. "De heilige graal voor bedrijven als Priva zou zijn om in real time feedback te kunnen geven over meststoffen in het afvoerwater, zodat bij de volgende watergift de perfecte mix voor de betreffende teelt kan worden gedoseerd ," aldus Kathryn. "Onderzoek en ontwikkeling op dit gebied wordt al vele jaren verricht, maar zonder consistente resultaten die nodig zijn voor een commerciële introductie. Maar we blijven er aan werken.".

Meer weten over watermanagement?

Lees meer