Nieuwsbericht

Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw

Nieuws
Tuinbouw
Slimme kas
21 juli 2022

Digitalisering is ook in de Nederlandse glastuinbouw niet meer weg te denken. De omvang van de glastuinbouwbedrijven en internationalisering nemen toe, terwijl de “groene vingers” van telers steeds schaarser worden.

In het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” ervaren glastuinbouwbedrijven wat groene digitalisering is, wat dit voor hun bedrijf kan betekenen en hoe het in de bedrijfsvoering geïntegreerd kan worden. Samen met Zentoo, Delphy Improvement Centre, Delphy, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland en Greenport West-Holland Is Priva partner in dit project.

Demonstratie & bewustwording

Het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ bestaat uit enkele onderdelen. Eén daarvan is Demonstratie & Bewustwording. Zo worden digitale innovaties gedemonstreerd in een semi-praktijkomgeving (het Delphy Improvement Centre) en worden er kennisbijeenkomsten voor groepen ondernemers, teeltmanagers en studenten georganiseerd. Daarnaast is er een onafhankelijke website met onder meer nieuws, projecten en een ‘etalage’.

Etalage digitale innovaties

De etalage op de website Groene Digitalisering zal bestaan uit een selectie van aanbieders van groene digitalisering. Doel is dat telers zich kunnen oriënteren op aanbieders en op beschikbare digitale innovaties. Toeleveranciers met producten of diensten op het gebied van groene digitalisering kunnen zich aanmelden voor deze etalage. Uit de aanmeldingen zal een selectie worden gemaakt. Deze selectie zal over enkele weken zichtbaar zijn op de nieuwe website.

Over het project

Het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en door een bijdrage van de Provincie Zuid Holland, en wordt mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie. Kansen voor West is een Europees, economisch stimuleringsprogramma voor het bevorderen van de concurrentiekracht in West Nederland. Het is het programma voor en door de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

Meer weten?

Lees meer over het project op de website

Ga naar de website