Nieuwsbericht

Priva is klaar voor de toekomst

Nieuws
12 februari 2021

Na 60 jaar actieve dienstverlening in de tuinbouwsector als toeleverancier zijn we er vandaag de dag klaar voor om een nieuwe richting in te slaan. Sinds 2015 zijn we langzaamaan voorbereidingen aan het treffen om in de toekomst vol in te zetten op dienstverlening als toevoeging op de hardware-oplossingen die wij bieden.

Klimaatcomputer

Wie aan Priva denkt, denkt waarschijnlijk aan klimaatcomputers. En alhoewel dat onze ruggengraat is, zijn wij er ook van overtuigd dat dit niet het hart is van ons bedrijf. Meiny: “Als je het over een klimaatcomputer hebt, dan praat je eigenlijk over het realiseren van het perfecte klimaat. Hetzelfde geldt voor een waterinstallatie: je verkoopt geen machine, je helpt telers aan schoon water.”
En er komt nog meer bij kijken. “Uiteindelijk gaat het vooral om de service om de oogst te verbeteren door inzicht te bieden in wat er gebeurt. De teler wil antwoorden op zijn vragen, ‘hoe ziet het klimaat eruit?’, ‘heb ik schoon water?’ Het is een ding om informatie te meten, maar iets heel anders om die informatie om te zetten naar nuttige kennis voor de teler,” aldus Meiny. “Met deze nieuwe weg die we inslaan, willen we duidelijkere antwoorden bieden op die vragen, in plaats van alleen de hulpmiddelen te bieden.”

Uiteindelijk zijn er nog veel meer vragen die moeten worden beantwoord en meer te ondernemen acties. “Als gevolg van deze vragen en deze informatie wilden we telers hulpmiddelen bieden om de informatie beter te gebruiken en zo het klimaat, de waterkwaliteit, waterverbruik en energie-efficiëntie te verbeteren.

2015 tot 2020 is een belangrijke periode geweest voor Priva. We zijn continu bezig geweest om ons bedrijf klaar te stomen voor onze toekomstvisie. Nu zijn we klaar om ons daaraan vast te pinnen
Meiny Prins

CEO Priva

Meiny Prins

Kennis digitaliseren

Om dit te kunnen doen, zijn we begonnen met het digitaliseren van onze kennis en nu lanceren we het resultaat: verschillende diensten om telers te ondersteunen bij het bereiken van betere resultaten, gebaseerd op gegevens uit hun eigen kas. “Een teler balanceert tussen de technologie die beschikbaar is en de kennis die hij heeft over het telen. Het is een super gespecialiseerde functie, die wereldwijd steeds schaarser wordt."

Priva Growth Lab

Klinkt dit als een droom en een beetje onwerkelijk? Dat kunnen we ons voorstellen! Bij het lanceren van nieuwe technologieën kan het moeilijk zijn om een goed idee te krijgen van het effect ervan op je bedrijf. Om onze klanten een beter idee te geven van de waarde van hun technologieën, hebben wij ons Growth Lab opgericht.

“Het Growth Lab stelt ons in staat om de ervaring van het gebruik van onze technologie te visualiseren,” zegt Meiny. “We kunnen tonen wat deze nieuwe ontwikkelingen betekenen voor onze klanten en wat het voor hun planten betekent. De ervaring is er een belangrijk onderdeel van, we willen de voordelen duidelijker maken. We gebruiken de ervaringen om de werkelijke waarde te tonen van de technieken en technologie die we bieden.” Er zijn twee verschillende Growth Labs in onze Priva Campus, waar we onze technologieën tonen op een manier waarbij mensen deze kunnen ervaren; één voor gebouwautomatisering en één voor de tuinbouw (kassen en indoor farming).

Phil – Priva Horticulture Innovation Labs

Zoals ons Growth Lab laat zien, is het voor ons erg belangrijk om te weten dat de diensten die we bieden van waarde zijn voor onze klanten. Om ons hiervan te verzekeren, investeren we ook in een innovatielab, te beginnen met Phil, een afkorting van Priva Horticulture Innovation Lab.

Bij Phil kunnen nieuwe ideeën sneller worden ontwikkeld en kunnen er pilots worden gedraaid van nieuwe diensten. Wij kunnen zo snel dingen testen en meer kennis vergaren over wat klanten waardevol vinden. Op dit moment richten we ons op autonoom telen en energiebesparingen en het zichtbaar maken ervan. “Als je een dienst wilt leveren, moet je jezelf ook afvragen welke waarde je daarmee creëert voor je klanten,” zegt Meiny. “Je kunt van alles in de cloud zetten en het een dienst noemen, maar als het geen waarde toevoegt, is het de moeite niet waard.”

Wil je meer weten over Phil? Ga dan naar www.meetphil.com

Phil Kantoor

Integratie van tuinbouw in stedelijke gebieden

De nieuwe activiteiten passen bij onze ambities en de visie van Meiny: betere integratie van tuinbouw in de stedelijke gebieden. In de laatste tien jaar heeft Meiny haar visie ‘Sustainable Urban Deltas’ over de hele wereld actief gepromoot en talloze keer het verhaal gedeeld over de impact van klimaatveranderingen op onze voedselproductie. Dit is zo’n groot probleem aan het worden dat er in 2050 miljarden mensen honger zullen lijden, als we het systeem behouden zoals het is.

Ook al begint het verhaal wereldwijd al steeds meer te landen en heeft de Nederlandse tuinbouwsector als geheel zich steeds meer gepositioneerd als onderdeel van de oplossing voor het wereldwijde voedselprobleem het verhaal moet nog altijd worden gedeeld.

“Het platteland (daar waar voedsel verbouwd wordt) dat zich steeds verder buiten de stedelijke gebieden verplaatst, moet worden opgenomen in de planning van grote stedelijke gebieden,” zegt Meiny. “We hebben urban farming nodig op een serieus grote schaal om dit probleem tegen te gaan. Beijing is tegenwoordig een stad van 12 miljoen mensen. Vanuit het platteland buiten de stad komt maar 10% van de benodigde voedselproducten en de rest wordt uit andere gebieden geïmporteerd, wat allesbehalve duurzaam is. Daarom roepen we grote steden op om in actie te komen. Ze moeten verantwoordelijkheid gaan nemen voor nieuwe benaderingen waarmee ze hun bevolking kunnen voeden.”

De Lier vanuit de lucht

Het gat dichten in de economie

Het zijn niet alleen woorden. Dit verhaal heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van nieuwe producten. Meiny is ervan overtuigd dat het volledige voedselsysteem kritisch moet worden bekeken en vervolgens moet worden veranderd, om daadwerkelijk impact te hebben.

“De huidige monocultuur van voedselproductie heeft een zware tol op het milieu,” zegt Meiny. “30% van de CO²-uitstoot komt door voedselproductie. Priva wil dit tegengaan door meer samenwerking te creëren, bijvoorbeeld door afvalwater van een stad te gebruiken voor voedselproductie of door een tomatenteler energie te laten leveren aan een geheel gebied. We kunnen dit probleem niet in ons eentje oplossen. We zijn geen turn-key speler en willen dat ook niet zijn. We willen de speler zijn die de verbinding legt tussen gebruikers en we willen het gat in de economie dichten.”

Dit is waar de nieuwe diensten erbij komen. “Nederlandse telers zijn doordrongen van het belang van de kennis over het bereiken van een optimale efficiëntie in hun gewassen. Het wereldwijde karakter van de sector heeft ons ertoe aangezet om deze kennis ook beschikbaar te stellen aan telers met een andere achtergrond, of het nu het Chinese vastgoed is of de Russische detailhandel. Met onze diensten willen we optimalisatie beschikbaar stellen voor hen en in ons Growth Lab willen we hen tonen wat ze kunnen doen.”

Climate as a service

De nieuwe diensten worden aangeboden in abonnementsvorm. Onze verantwoordelijkheid voor de waarde van ons product stopt niet na het aanbieden ervan in de cloud. “Software in de cloud zetten is het eenvoudige onderdeel,” zegt Meiny. “Maar het belangrijkste onderdeel ervan is het ontvangen van de feedback van klanten en het waardevoller maken van de service op basis van die input. Doordat de software in de cloud staat kunnen er eenvoudig updates worden gedaan aan de kant van de klanten. Daarnaast biedt het eenvoudig toegang tot allerlei bronnen van informatie en directe feedback. Zo kunnen we klanten direct ondersteunen met specifieke problemen en dat zorgt voor extra waarde van de service.”

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Miriam ter Braak

Corporate Communications

Miriam ter Braak