Blog Gebouwen Op weg naar ‘klimaatneutraliteit’

Op weg naar ‘klimaatneutraliteit’: de koers voor bebouwde omgeving wordt uitgezet

Nieuws
Gebouwbeheer
ecoBuilding
08 februari 2021
De doelen voor klimaatneutraliteit zijn haalbaar - maar alleen als iedereen zich inzet voor meer verantwoording en er regelmatig voortgangsrapporten worden opgesteld.

Ambitieuze doelen formuleren om de uitstoot van koolstof terug te dringen is één ding - maar zeker weten dat we op schema liggen om ze te bereiken, is een tweede. Advancing Net Zero - een initiatief dat is ontwikkeld door het World Green Building Council (WorldGBC) – zal waarschijnlijk later in 2021 de voortgang delen.

Advancing Net Zero is bedoeld als hulpmiddel om de visie uit het Akkoord van Parijs te verwezenlijken. Het streven is hierbij om in 2050 de bouwsector volledig koolstofvrij te hebben gemaakt. Hierbij is het tussendoel dat in 2030 alle nieuwe gebouwen en belangrijke renovaties klimaatneutraal zijn. Afzonderlijke Green Building Councils werken samen met de WorldGBC (evenals organisaties uit de publieke en de private sector) om de doelen per afzonderlijk land te implementeren.

Dit alles klinkt zeer positief. Maar hoe wordt de werkelijk geboekte voorgang gecontroleerd? Welnu, het goede nieuws is dat in 2020 de ondertekenaars van het Advancing Net Zero-initiatief voor het eerst moesten aantonen dat zij zich hebben ingespannen om "hun portfolio's te decarboniseren".

Dit houdt onder meer in dat deelnemers voorbeelden moeten geven van ‘echte verandering’ en dat de prestaties van gebouwen moeten worden geverifieerd, bijvoorbeeld via een of meer formele certificeringsregelingen voor groen bouwen.

Verantwoording afleggen is van belang

Wil dit soort plannen succesvol zijn, dan is het belangrijk dat er verantwoording wordt afgelegd. Zelf voor de meest toekomstgerichte bedrijven zal het terugdringen van koolstof een behoorlijke opgave lijken. Maar door regelmatig op een heldere manier over de voortgang te rapporteren, begint het realistischer aan te voelen. Als de belangrijkste fasen van verandering zichtbaar zijn, kunnen organisaties van allerlei slag nadenken over hoe zij deze in hun eigen organisatie kunnen toepassen. Vervolgens biedt benchmarking bij certificeringsregelingen op een meer universele manier de geruststelling dat iedereen zich op gelijke wijze ontwikkelt.

In de aanloop naar de 26e VN-conferentie over klimaatverandering zullen wij ongetwijfeld nog veel meer horen over voortgang in de bebouwde omgeving. De conferentie, die wordt aangeduid als COP26, zal november dit jaar plaatsvinden op de Scottish Event Campus in Glasgow. Na een periode waarin klimatologische gebeurtenissen als overstromingen en bosbranden steeds vaker voorkomen, sluiten de Verenigde Staten zich weer aan bij het Akkoord van Parijs en hopen velen dat na covid-19, de conferentie de wereld weer in de juiste richting zal leiden.

Toch was de WorldGBC in staat om zelfs in zijn ‘Status Report’ voor 2020 (1) te wijzen op enkele belangrijke praktische stappen die in de gebouwde omgeving zijn gezet. Een voorbeeld van zo'n stap is het London Energy Transformation Initiative, dat projectteams helpt bij het ontwerpen van gebouwen waarmee de CO2-uitstoot aanzienlijk kan worden teruggedrongen. Ook waardevol is het feit dat er, op advies van het WorldGBC, gedetailleerde milieuvereisten zijn opgenomen in het beleid voor openbare aanbestedingen binnen de Europese Green Deal van de Europese Commissie.

Uiteindelijk is het zo dat hoe meer organisaties specifieke actieplannen niet alleen onderschrijven, maar er ook naar handelen, hoe dichterbij het kantelpunt komt. Ook in dit opzicht had de WorldGBC in zijn laatste update (2) meer goed nieuws te melden over Advancing Net Zero, waar zich de laatste tijd onder andere internationale banken, bouw- en vastgoedbedrijven hebben aangesloten.

Kortom, het is duidelijk dat er geen twijfel meer bestaat dat er in de bebouwde omgeving een positieve weg is ingeslagen naar een koolstofvrije toekomst. Maar het zal niet eenvoudig zijn om de komende decennia er de vaart in te blijven houden. Hier bij het Priva Lab for Innovation blijven we echter optimistisch: de recente trend naar meer transparantie over klimaatvooruitgang zien we terug in onze gesprekken met klanten en partners. De toekomst ziet er zonnig (en groen!) uit.

Bron:
(1)https://www.worldgbc.org/sites/default/files/ANZ%20Status%20Report%202020_PUBLICATION.pdf (voor toegang tot het volledige rapport is registratie vereist)

Whitepaper: Net Zero

Digitalisering ter ondersteuning van uw Net Zero doelstellingen en strategieën

Gratis download
Contact

Geïnteresseerd in energiebesparing voor uw gebouw? Neem contact op met Frank Visscher