Nieuwsbericht

Technologieën die tot wasdom komen en ‘megatrends’: waarom innovatie een groenere toekomst ontsluit

Gebouwbeheer
ecoBuilding
Nieuws
08 februari 2021

Het stimuleren van ambitieuze projecten en technologische innovatie stelt ons in staat om de uitdagingen van de huidige wereldwijde megatrends het hoofd te bieden.

Het idee van megatrends, sterke krachten die de manier transformeren waarop we leven en werken, bestaat al geruime tijd. Maar sinds de komst van het openbare internet in de jaren negentig, lijkt het debat over megatrends steeds belangrijker te worden als we de enorme veranderingen die plaatsvinden, willen begrijpen.

Het is voor PricewaterhouseCoopers (PwC) dat zich wereldwijd bezighoudt met accountancy en het aanbieden professionele diensten, volstrekt logisch om tijd te besteden aan het analyseren van megatrends. Maar hun vijf-factordefinitie1 is ook een van de meest beknopte en nuttige definities voor allerlei soorten organisaties. Twee van de factoren die ze identificeren, snelle verstedelijking en demografische/sociale verandering, zijn doorlopende trends die al decennia gaande zijn. De verschuiving van de mondiale economische macht is recenter en zal landen in Afrika, Oost-Europa en Azië-Pacific meer welvaart brengen, hoewel een vergrijzende bevolking landen over de hele wereld uitdagingen zal brengen.

Rest ons twee factoren die onderling sterk verbonden zijn: klimaatverandering en schaarse hulpbronnen, en doorbraken op technologisch gebied. Nu de temperatuur wereldwijd stijgt, wordt erkend dat energie op een meer verantwoorde manier moet worden gebruikt en dat er een einde moet komen aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Om deze veranderingen tot stand te brengen, moeten wij een energietransitie volbrengen en zo een ‘koolstofvrije’ uitstoot bereiken. Dit vereist inzet van hernieuwbare energie en andere groene technologieën. Overal ter wereld zijn bedrijven, waaronder internationale merken, druk bezig om hun betrokkenheid bij ‘klimaatneutraliteit’ te publiceren. De vraag is hoe zij hun ambities zullen verwezenlijken binnen de tijdskaders die zij (en overheden) hebben gesteld.

Dit lijkt een behoorlijke uitdaging, maar uit het overzicht van PwC blijkt een aantal recente ontwikkelingen die in ons voordeel werken. Wat PwC bijvoorbeeld omschrijft als “technologieën die tot wasdom komen”, hebben een impact. De organisatie merkt weliswaar op dat “het omarmen van het nieuwe belangrijk is, maar niet omwille van zichzelf”, maar ziet ook het transformatieve potentieel van technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en zelflerende systemen, augmented reality en blockchain. Met name de inzet van AI voor het verzamelen van gegevens zal van cruciaal belang zijn, omdat het ons in staat stelt veel beter geïnformeerde beslissingen te nemen, zelfs binnen de gebouwde omgeving.

Ook de opkomst van het Internet of Things (IoT) is cruciaal. Hoewel het nieuwe veiligheidsrisico's met zich meebrengt, zal de combinatie van sensoren en verbonden apparaten ons veel meer controle geven over systemen op het werk en in huis. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het gebruik van sensorgestuurde verwarming en verlichting in commerciële gebouwen. Deze systemen kunnen worden aangesloten op een gecentraliseerd controlesysteem waarmee medewerkers kunnen ingrijpen in gebieden waar onnodig energie wordt verbruikt, bijvoorbeeld een verdieping van een groot kantoorgebouw die momenteel leeg staat.

Voortdurende innovatie brengt verdere voordelen met zich mee, en met dit in gedachten zijn we onlangs gestart met het Priva Lab for Innovation (Lin). Lin heeft als doel het ontwikkelen en stimuleren van technologie en softwareoplossingen die zorgen voor gezondere gebouwen en slimmere benaderingen van energiegebruik. Gezien de complexe aard van de huidige megatrends, is het duidelijk dat we nieuwe benaderingen van intelligente technologie moeten omarmen als we een succes willen maken van de energietransitie.

Hoe dit precies kan worden bereikt, komt aan bod in toekomstige blogs en casestudy's op deze website.

Aangezien de operationele uitstoot van gebouwen en de bouwsector verantwoordelijk is voor 28% van alle koolstofuitstoot, is het duidelijk dat deze sector op dit gebied aan de bak moet. Maar nu veel van de onderliggende technologieën tot wasdom zijn gekomen, moet het slimme bedrijf zich hierdoor niet laten afschrikken, maar de toekomst juist zien als een geweldige kans.

Bron:
(1) https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.html 
(2) https://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-embodied-carbon-report-published#_ftn1 

Contact

Geïnteresseerd in energiebesparing voor uw gebouw? Neem contact op met Frank Visscher