Nieuwsbericht

Vijf jaar na het Akkoord van Parijs: een voortgangsrapport (deel 2)

Nieuws
Gebouwbeheer
03 februari 2021

De afgelopen twaalf maanden zijn op veel niveaus bijzonder ongewoon geweest. Het is niet makkelijk om veel positieve punten uit de pandemie te halen, maar de grote terugval in de behoefte aan energie die het gevolg is van een spectaculaire toename in thuiswerken en een overduidelijke afname van het internationale vliegverkeer, is hiervan wel de belangrijkste.

In haar laatste voortgangsrapport over klimaatneutraliteit, gepubliceerd in oktober, bevestigt de EU dat de energie-efficiëntiedoelstellingen van het afgelopen jaar ”haalbaar zijn, ondanks het feit dat er vóór de crisis onvoldoende maatregelen waren getroffen". Er wordt dan ook benadrukt dat er geen reden is om achterover te leunen: “Deze situatie zal naar verwachting slechts tijdelijk zijn omdat de vermindering van energieverbruik niet voortvloeit uit structurele maatregelen. Zonder gerichte klimaatmaatregelen zal het economisch herstel er waarschijnlijk toe leiden dat het energieverbruik weer oploopt naar het niveau van vóór de Covid-19-crisis.“ (1)

Dit is het moment waarop de bebouwde omgeving munt kan slaan uit de recente verlaging in koolstofuitstoot en kan pleiten voor een holistischer, energie-efficiëntere toekomst

Ondertussen is in de EU de behoefte aan ‘structurele’ verandering versterkt door het recente besluit om de vorige doelstelling, 40% minder uitstoot in 2030, te verhogen tot minstens 55% (2). Gebouwen en de bouw produceren wereldwijd (3) 39% van alle koolstofuitstoot. Dit maakt het overduidelijk dat de bebouwde omgeving zich meer moet inspannen.

Het goede nieuws is dat er tegenwoordig geen gebrek is aan organisaties en resources die bedrijven, consultants en installateurs kunnen begeleiden naar een groenere toekomst. Een voorbeeld is de World Green Building Council dat via een eigen website en geassocieerde Green Building Councils een schat aan documentatie biedt waarin een “intelligente benadering van energie” wordt gepromoot.

Individuele verbeteringen zoals de installatie van ledverlichting en efficiëntere verwarming-, ventilatie- en koelsystemen kunnen weliswaar een duidelijk verschil teweegbrengen maar een holistische benadering laat zich niet vervangen. Daarom roept de WorldGBC op om het energiegebruik in alle fasen van de levenscyclus van een gebouw tot een minimum te beperken, niet in de laatste plaats door de integratie van “hernieuwbare en koolstofarme technologieën voor de energievoorziening van gebouwen zodra ingebouwde en natuurlijke efficiëntie optimaal in hun ontwerp is ingepast.”

Bij Priva zijn wij ervan overtuigd dat een overkoepelend gebouwenbeheersysteem (GBS), zoals onze populaire oplossing Priva Blue ID, in dit opzicht zeer waardevol kan zijn. Door het beheer van afzonderlijke gebouwensystemen als airconditioning, verwarming en verlichting samen te brengen, maakt een goed GBS het een stuk makkelijk om energieverbruik in de gaten te houden en te beheren. Maar in een periode waarin de aandacht voor welzijn op het werk aanzienlijk is verbeterd, bestaat ook de mogelijkheid om veranderingen door te voeren die heilzaam zijn voor de gezondheid en de productiviteit van werknemers.

Deze factoren zullen nog belangrijker worden naarmate het algemene bewustzijn van de problematiek rondom koolstofuitstoot toeneemt. Bedrijven die zich aantoonbaar inzetten voor het verminderen van de koolstofuitstoot en het inrichten van een gezonde werkomgeving, zullen zeker aantrekkelijk zijn voor werknemers. Het mag dan ook geen wonder heten dat in december de WorldGBC een aanzienlijke toename rapporteerde in het aantal organisaties dat hun streven naar klimaatneutrale gebouwen onderschrijft (4).

Simpel gezegd, organisaties die niet hun rol spelen, raken in de volwassen groene economie achterop. Dit is dus bij uitstek het moment om met een of twee specialisten in zee te gaan en deze veranderingen door te voeren en er zo voor te zorgen dat uw bedrijf meewerkt aan het verwezenlijken van die uiterst belangrijke decarbonisatiedoelstellingen.

Bronnen:
(1) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
(2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1599
(3) https://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-embodied-carbon-report-published
(4) https://worldgbc.org/news-media/worldgbc-announces-18-new-signatories-net-zero-carbon-buildings-commitment

Wilt u op de hoogte blijven?

Registreer u dan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over gebouwautomatisering.

Registreer nu

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver