Nieuwsbericht

Historische gebouwen duurzamer maken met technologie

Nieuws
Gebouwbeheer
23 maart 2021

De discussie over het verduurzamen van de gebouwde omgeving richt zich begrijpelijkerwijs vooral op het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwbouw. Maar dankzij enkele recente interventies door een aantal prominenten, waaronder uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, verbetert het bewustzijn van energie-efficiëntieproblemen in historische gebouwen geleidelijk.

In een webinar tijdens de klimaattop in Dublin, benadrukte Timmermans de belangrijke rol die oudere gebouwen tot ver in de toekomst zullen blijven spelen - nog lang nadat in het midden van deze eeuw de klimaatneutraliteitsdoelstelling is bereikt. “De meeste bestaande gebouwen zullen er in 2050 nog staan. Dat is zowel een voordeel als een nadeel van de Europese werkelijkheid”, merkte hij op waarna hij opriep tot het opstellen van een één agenda voor verbetering van energie-efficiëntie en behoud van erfgoed. (1)

Verbeteren van de energie-efficiëntie van oudere gebouwen wordt vergemakkelijkt met de nieuwste generatie controle-, sensor- en renovatietechnologieën die worden gekenmerkt door hun minimale impact op de locatie

Het spreekt voor zich dat het implementeren van deze agenda makkelijker is gezegd dan gedaan. Dit geldt met name in landen met een uitgebreide monumentenlijst of andere beschermende regelingen die beperkingen opleggen aan aanpassingen. Alleen al in Engeland bijvoorbeeld staan nu ongeveer 500.000 gebouwen op de monumentenlijst (2).

In deze context is het niet verbazingwekkend dat er steeds meer behoefte komt aan manieren om gebouwen energie-efficiënter te maken zonder dat hun uiterlijk al te zeer wordt aangetast. Van verlichting en verwarming tot sensoren en geïntegreerde controlesystemen, erfgoedeigenaren beschikken nu aan een keur van opties waarmee zij een duurzamere toekomst kunnen uitzetten.

Drie essentiële kenmerken

Voor alle gebouwen, maar met name voor historische locaties, geldt dat er een harmonieuze samenwerking moet bestaan tussen energie- en beheersystemen en het gebouw. Bij Priva heeft dit geresulteerd in een consistente focus op onze apparatuur die voldoet aan drie essentiële kenmerken: onopvallend, niet-storend en flexibel.

Priva heeft een gebouwbeheersysteem (GBS) dat centraal kan worden geplaatst en op afstand bedienbaar is en waarmee energie en klimaat geregeld kunnen worden. Hiermee kunnen wij de impact op historische gebouwen op verschillende manieren beperken. Bijvoorbeeld, het gebruik van sensoren voor het meten van temperatuur en vochtigheid maakt bedrading en kabelgoten overbodig. Vaak is het ook mogelijk om een bestaand IT-netwerk aan te sluiten op het GBS, waardoor de noodzaak van ingrijpend installatiewerk nog verder afneemt.

Het resultaat van deze benadering is te zien bij een van de meest iconische gebouwen in Groot-Brittannië, St. Paul's Cathedral in het centrum van Londen (3). De projectopdracht was het installeren van een Priva GBS om de energie-efficiëntie en de betrouwbaarheid van de installatie te verbeteren. Om de verstoring tot een minimum te beperken, heeft de projectuitvoerder Bunton M&E alles in vijf weken op een andere locatie gebouwd. Hierdoor kon de installatietijd op locatie worden teruggebracht tot slechts vier weken. En er werd nog meer tijd bespaard omdat het mogelijk was om het bestaande IT-netwerk te gebruiken voor de communicatie tussen het hoofdpaneel, events, de multifunctionele ruimte de Wren suite en het Priva GBS.

In combinatie met locatiebrede controle kunnen met het Priva GBS energiegerelateerde inefficiënties worden geïdentificeerd en verholpen. Het systeem is ook op afstand toegankelijk en instelbaar, terwijl het schaalbare ontwerp ervan ruimte biedt voor toekomstige aanpassingen die met minimale werkzaamheden op locatie kunnen worden uitgevoerd.

Ons werk aan St. Paul's en vele andere historische locaties toont aan er geen belemmeringen meer zijn voor flexibele controle en bewaking van gebouwsystemen. Het blijft een behoorlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat oudere gebouwen in Europa duurzaam kunnen worden geëxploiteerd, maar de technologieën die dit mogelijk maken, komen steeds dichterbij.

Bronnen:
(1) https://www.independent.co.uk/climate-change/news/europe-sustainable-old-buildings-cities-b1806633.html
(2) https://historicengland.org.uk/listing/what-is-designation/listed-buildings/
(3) https://www.priva.com/customer-stories/buildings/st-paul-s-cathedral-update