Nieuwsbericht

Q&A met Frederik Loeckx van Flux 50 over Smart Energie

Gebouwbeheer
Energie
13 februari 2023

Hoe zorg je voor voldoende betaalbare en schone elektriciteit om nu en in de toekomst aan de groeiende energievraag te kunnen voldoen? Het is een vraag die wij als experts in gebouwautomatisering erg interessant vinden. Niet alleen vanwege de link tussen hernieuwbare energie en building automation, maar ook vanwege de actuele maatschappelijke discussie over de energietransitie.

Ook in Vlaanderen wordt die discussie op meerdere niveaus gevoerd: steeds meer Vlaamse bedrijven en organisaties zijn zich ervan bewust dat ze nu stappen moeten nemen om de Europese klimaatdoelstellingen -en de energiezekerheid van de toekomst- te borgen.

Een organisatie die de bedrijven helpt bij deze en andere energievraagstukken is Flux 50.

Flux 50 vergemakkelijkt sector overschrijdende samenwerking tussen energie-, IT- en bouwbedrijven om het concurrentievermogen van de Vlaamse smart energy-industrie te versterken.

 

Onlangs spraken we met Managing Director Frederik Loeckx over de uitdagingen die in Vlaanderen spelen:

‘Energie delen via een smart grid wordt de norm. Vlaanderen heeft daarin samen met Nederland een voorlopers rol.’

Wat bedoel je daarmee?

Frederik legt uit: ‘België en Nederland zijn beide kleine landen met een relatief hoge bevolkingsdichtheid, korte afstanden en een goede infrastructuur. In gebieden als de Randstad of de stedelijke gebieden in Vlaanderen zitten industrie en het bedrijfsleven letterlijk bij elkaar om de hoek.’

‘Afstand, infrastructuur en bevolkingsdichtheid scheppen zowel in Vlaanderen als Nederland een zeer vruchtbare grond voor het aanleggen van smart energy grids. Als het ergens relatief eenvoudig kan, dan is het in ons deel van de wereld’.

 

Hoe werkt zo’n slim energienetwerk in de praktijk?

‘Nemen we als voorbeeld een kas en een kantoorgebouw. Op het eerste gezicht hebben die twee weinig met elkaar te maken, totdat je je realiseert dat de kas ’s nachts gebruik kan maken van de overtollige warmte uit het kantoorgebouw.’

‘Op zijn beurt kan de kas zijn overtollig opgewekte zonne-energie overdag delen met het kantoor. Zo is er dus sprake van slim energie delen, zowel actief als passief, op het moment dat er behoefte is. Zonder dat daar een traditionele energieleverancier tussenzit.’

‘Een ander voorbeeld is bedrijf A dat zijn restwarmte verkoopt aan de buren (bedrijf B) en in ruil daarvoor gezuiverd water terugkrijgt.’

 

Synergieën zoeken

‘De mogelijkheden zijn legio, maar de voorwaarde om deze energie-uitwisseling te starten is dat we gezamenlijk zoeken naar onderlinge synergieën.’

 

‘We moeten onszelf constant de vraag stellen hoe we elkaar kunnen helpen als het aankomt op het delen van energie. Zowel tussen bedrijven onderling als ook tussen de private woningbouw en het bedrijfsleven.’

 

Hoe brengen jullie duurzame initiatieven onder de aandacht om de bewustwording rondom de energietransitie te vergroten?

‘We werken met een team van ingenieurs en marketeers aan het opzetten en coördineren van projecten en proeftuinen waarin innovatie en technologie een grote rol spelen.’

‘Zo organiseren wij bijvoorbeeld Living Labs die vallen binnen een van onze vijf innovatie-pijlers. Living Labs zijn open innovatie-ecosystemen in levensechte omgevingen die gebruikmaken van iteratieve feedbackprocessen gedurende de hele levenscyclus van een innovatie.’

‘Op die manier brengen we duurzame impact vanuit de theorie naar de echte wereld. Dat is erg belangrijk want zien is geloven hè?’

‘Een mooi voorbeeld van zo’n Living Lab zijn hybride microgrids voor residentiële en industriële omgevingen. Daarmee bouwen we voort op recente ontwikkelingen in de werking van de energiemarkt, technologie en regelgeving.’

 

Thought leadership

‘Naast het organiseren van initiatieven als Living Labs worden we ook regelmatig gevraagd in commissies om onze visie te geven op een aantal evoluties. Die visie wordt dan gezien als de visie van de innovatieve kant van de energiesector.’

‘Wij zijn de partij die antwoord kan geven op vragen als: wat gaat er in de toekomst op ons afkomen? Wat zullen dan de mogelijkheden en bottlenecks zijn?’

‘Door het demonstreren van de voordelen en het verspreiden van onze visie informeren wij bedrijven en overheden en vergroten we de bewustwording. Een stukje Thought Leadership dus.’

 

Waar halen we in de toekomst onze schone energie vandaan?

‘Je kunt een land als België (en ook Nederland) niet helemaal volzetten met windmolens en zonnepanelen, zo simpel is het. Dus zullen we moeten kijken naar energiebronnen die elkaar aanvullen.’

‘Op korte termijn zullen dat hernieuwbare energiebronnen zijn in combinatie met bestaande bronnen zoals gas en later wellicht waterstof. Vooralsnog ontkomen we niet 100% aan fossiele brandstoffen, dat is de realiteit.’

 

Energiemix

‘Het gaat wat ons betreft ook niet persé over een enkele energiebron. Het gaat over de gehele energiemix. Je kunt je niet uitsluitend focussen op één aspect en zeggen: kijk, dat aspect hebben we opgelost, dus daarmee is het probleem uit de wereld. Het energiesysteem is, de naam zegt het al, een systeem. Dus moet je het ook als een systeem in transitie brengen. Daarbij vult iedere component een andere aan.’

 

Welke rol spelen rijke landen als Nederland en België in de energietransitie?

‘Rijke landen in West-Europa hebben wat mij betreft een verantwoordelijkheid te nemen. De CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking is in ons deel van de wereld drie keer hoger dan in andere, minder ontwikkelende landen.’

‘Wil je iets bereiken, dan zal de uitstoot per hoofd van de bevolking bij ons naar beneden moeten en zullen overheden, bedrijfsleven en burgers gezamenlijk moeten optrekken in het gebruik van hernieuwbare energie.’

 

Wat zijn de verschillen tussen België en Nederland als het aankomt op gebouwautomatisering en gezonde gebouwen?

‘In België hebben we behoorlijk wat meer oude gebouwen dan in Nederland. Ook hebben we behoorlijk wat meer beschermde gebouwen. Daarnaast hebben we een erg heterogene bouw methodologie vergeleken met Nederland.’

‘Dat alles maakt het lastiger om overal gebouwautomatisering door te voeren. Je hebt voor ieder gebouw immers een compleet verschillend systeem nodig.’

‘Hetzelfde geldt overigens voor woningen. In Nederland worden complete woonwijken op dezelfde manier en volgens de dezelfde specificaties gebouwd. In België gebeurt dat veel minder. Alle nieuwe gebouwen zijn bij ons natuurlijk intussen ook wel standaard smart.’

 

Wat kan Priva doen om de energietransitie nog meer op de kaart te zetten?

‘Ik denk dat jullie met je ervaring moeten inzetten op nog meer educatie van de markt. Nog meer aangeven dat energie besparen niet alleen goed is voor het milieu en de portemonnee, maar dat het een must is, om te kunnen voldoen aan de Europese klimaatdoelstellingen. Om de planeet leefbaar te houden voor volgende generaties. De visie van jullie CEO Meiny Prins uitdragen dus.’

Wilt u de energiebestendigheid van uw bedrijf verbeteren?

Lees meer over Net Zero strategieën voor gebouwen in onze whitepaper.

Free Download
Contact

Nog vragen? Neem contact op.

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver