Veel grote wereldsteden liggen in een delta, strategische plaatsen met toegang tot de zee en tot het achterland. Dagelijks trekken wereldwijd 160.000 mensen van het platte land naar de grote stad. Geschat wordt dat binnen 15 jaar meer dan 60% van de wereldbevolking in grootstedelijke gebieden woont.

Waar zoveel mensen dicht bij elkaar wonen en werken, wordt ook meer en meer voedsel geproduceerd. Vanwege de ‘monden’ die gevoed moeten worden en de beschikbare arbeid, maar ook vanwege de mogelijkheid water te hergebruiken en nieuwe energiestromen te creëren. Efficiënte energie- en waterstromen, duurzame voedselproductie, groene en schone wijken en gedecentraliseerde, korte toeleveringsketens transformeren de steden tot een plek waar duurzaamheid en radicale innovatie voorop staat: Sustainable Urban Deltas.

Op de website www.sustainableurbandelta.com legt Meiny Prins, CEO van Priva, uit wat ze met die duurzame delta bedoelt en hoe de duurzame delta een gezamenlijke ambitie voor Nederland kan beteken!