Nieuwsbericht

Wereldmilieudag 2021: tijd om groots over duurzaamheid na te denken

Nieuws
12 februari 2021

Sinds 1974 wordt er voor de jaarlijks terugkerende World Environment Day (WED) van de Verenigde Naties een thema gekozen dat ons aanspoort na te denken over het milieu en hoe we het milieu kunnen beschermen. Dit jaar, waarin ook het VN-programma Decade on Ecosystem Restoration van start gaat, worden we met de neus op de feiten gedrukt. Het thema ‘herstel van het ecosysteem’ dwingt ons ertoe de schade die we al aan onze planeet hebben aangericht onder ogen te zien.

“We kunnen de tijd niet meer terugdraaien” (1), aldus de website van WED. We hebben echter de kans om “vrede te maken met de natuur” door kritisch te kijken naar hoe we werken en onze levens leiden. Het Ecosystem Restoration Playbook van de VN, waarvan de publicatie samenvalt met WED 2021, bevat waardevolle praktische informatie. Ook wordt erkend dat ecosystemen “complex en zeer gevarieerd zijn en voor het herstel ervan zorgvuldige planning en geduldige implementatie nodig is” (2).

Door het herstel van ecosystemen te koppelen aan de Klimaatovereenkomst van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelen, herinnert de VN ons eraan dat duurzaamheid een onderwerp is dat ons allemaal aangaat. Van het plastic dat we verbruiken in onze huishoudens tot het gebruik van energie op het werk: het is van cruciaal belang dat we een minder verspillend bestaan gaan leiden. Gezien hun vermogen wezenlijke veranderingen aan te zwengelen, is het niet meer dan logisch dat een groot deel van die verantwoordelijkheid bij bedrijven en organisaties in de publieke sector over de hele wereld komt te liggen.

Op dit vlak heeft Priva veel ervaring, omdat duurzaamheid al ruime tijd de kern van onze activiteiten vormt, of die nu gebouwsystemen betreffen of andere gebieden beslaan, zoals tuinbouw.

‘Een duurzame wereld’

Duurzaamheid ligt zelfs al vele jaren verankerd in onze missieverklaring. Door hardware, software en diensten gezamenlijk in te zetten, proberen we oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee de wereld te maken heeft, met name in een tijd waarin steeds meer mensen in steden wonen. Dat betekent dat we een rol kunnen spelen bij het inrichten van een duurzame wereld die een groeiende wereldbevolking aankan.

Het is ons ook duidelijk dat lokaal en efficiënt denken in alle sectoren onvermijdelijk is. In de tuinbouw stellen we onze klanten bijvoorbeeld in staat water her te gebruiken door hun waterstromen te beheren, waardoor veilige hercirculatie mogelijk wordt. Water is immers een van de belangrijkste natuurlijke bronnen die we hebben, en grootschalige schaarste dreigt. Ook kunnen we een uitgebreide reeks slimme technologieën leveren die het voor telers eenvoudiger maakt hun energie op locatie of in de buurt op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, biomassa of geothermische energie.

Onze benadering van gebouwbeheer is net zo veelomvattend. Met behulp van slimme technologieën, zoals die in onze gebouwbeheersystemen, maakt Priva het voor klanten makkelijker om de overstap te maken naar een duurzamer gebruik van energie. Dat doen we door het verbruik te verlagen en de efficiëntie te verbeteren. We blijven bedrijven ook aanmoedigen lokale en hernieuwbare energiebronnen te gaan gebruiken als onderdeel van het ontwikkelen van een duurzamere bedrijfsvisie.

Hoe uw activiteiten of processen er ook uitzien, door duurzaamheid voorop te stellen, draagt u bij aan het herstel van het ecosysteem en kunt u verdere schade aan het milieu helpen voorkomen. We hopen dat de aankomende World Environment Day organisaties die deze belangrijke stap nog moeten gaan zetten, inspireert om actie te ondernemen.

Bronnen:
(1) World Environment Day website, https://www.worldenvironmentday.global
(2) Ecosystem Restoration Playbook, https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/ecosystem-restoration-playbook

Checklist: 7 stappen om energie te besparen in uw gebouw

In onze 7-stappen-checklist vindt u zeven 'quick wins' die u onmiddellijk kunt implementeren om te beginnen met energie besparen en uw gebouw koolstofvrij te maken.

Download checklist