Nieuwsbericht

Priva en Octinion combineren robotactiviteiten in Kompano

Nieuws
24 september 2021

Priva en de Belgische R&D-groep Octinion gaan hun robotica-activiteiten voor de tuinbouw bundelen onder de Kompano-vlag.

De komende weken worden de formaliteiten afgerond. Door het samenvoegen van kennis en technologie ontstaat er een krachtig en leidend technologiebedrijf, gericht op innovaties in tuinbouwrobotica in een sterk groeiende wereldwijde markt. De directie wordt gevormd door Tom Coen en Ronald Zeelen. Tom Coen neemt de rol als CEO op zich.

Leidend bedrijf op het gebied van tuinbouwrobotica

Zowel Priva als Octinion hebben de afgelopen jaren veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van robotica-innovaties voor de tuinbouw. Waar Priva heeft ingezet op de ontwikkeling van een bladsnijrobot in de tomatenteelt, ontwikkelde Octinion onder andere een aardbeiplukrobot en een UV-C-robot ter bestrijding van ziektes in de kas. De grote wereldwijde interesse in dit soort toepassingen bewijst de waarde en het enorme potentieel van robotica-innovaties in de tuinbouw.

Priva Kompano in kas

Gemeenschappelijke ambities

Om de potentie van robotica in de sector verder te verwezenlijken zien beide bedrijven voordelen in het bundelen van krachten, het realiseren van synergie door technologische kennis te delen en schaalvergroting in onderzoek en toepassing. Met de aangekondigde fusie ontstaat er een leidend technologiebedrijf in een nieuwe markt met een stevige wereldwijde groeiambitie. Om deze leidende positie uit te bouwen, gaat de Priva Kompano Group periodiek een nieuwe innovatieve robot introduceren.

De noodzaak van robotisering

Demografische en socio-economische cijfers tonen aan dat het tekort aan arbeidskrachten in de tuinbouw een beperkende factor is voor groei en leidt tot stagnatie van voedselzekerheid. Telers geven aan behoefte te hebben aan nieuwe mogelijkheden om handmatige en repetitieve (pluk)activiteiten te automatiseren en daarmee de kwaliteit van de oogst te optimaliseren.

Meiny Prins, CEO van Priva: “Voedselzekerheid en de energietransitie zijn leidende thema’s in de wereldwijde tuinbouw. Ik vind het prachtig om te zien dat zowel Priva als Octinion in hun missie het belang van de wereldwijde voedselzekerheid centraal hebben gezet met innovatieve toepassingen. De omslag naar robotisering is een belangrijke omwenteling waar wij samen een enorm verschil kunnen maken in de wereldwijde behoefte naar duurzame vernieuwing in de tuinbouw. Tom Coen, CEO van Octinion: “Het verbaast niet dat twee familiebedrijven met een duidelijke ambitie elkaar vinden. Onze cultuur is vergelijkbaar en onze visie op detoekomst van tuinbouw hebben we ook gemeenschappelijk. Deze strategische fit wordt nu vertaald in een nieuw sterk bedrijf, waarin we staan te popelen om onze innovatieve toepassingen in de tuinbouwsector te kunnen introduceren.”

CEO's van Priva en Octinion

Over Octinion

Octinion is een groep van innovatieve R&D-bedrijven gespecialiseerd in mechatronische productontwikkeling met toepassingen in biologisch materiaal, voornamelijk actief in de landbouw- en voedingsindustrie. Het bedrijf bestaat sinds 2009, telt bijna 50 medewerkers en heeft haar hoofdkantoor in Leuven. Octinion voert ontwikkelingsprojecten uit voor derden en heeft daarnaast een aantal productbedrijven in haar groep. Met de ontwikkeling van onder meer een autonome aardbeiplukrobot, een UV-C-robot en scoutingplatform, groeide Octinion Agriculture uit tot een wereldspeler in voornamelijk de aardbeisector. Maar ook voor de bredere tuinbouwsector bouwde het reeds tal van toepassingen. Octinion Agriculture zal vanaf nu samengaan met de Kompano Group.

Priva Kompano is nu Octiva

Ontdek robotiseringsoplossingen voor de gecontroleerde tuinbouw gemaakt door Octiva, zoals de Lumion UV-C robot.

Bezoek de Octiva website