Nieuwsbericht

Vijf jaar na het Akkoord van Parijs: een voortgangsrapport (deel 1)

Nieuws
Gebouwbeheer
03 februari 2021

Na jaren van verdeeldheid, uitstel en ontkenning, bracht het Akkoord van Parijs in 2015 eindelijk een langverwachte overeenstemming waar het maatregelen tegen klimaatverandering betrof. Om een temperatuurstijging te voorkomen die dermate hoog is dat dit rampzalige gevolgen zou hebben, werd in het Akkoord van Parijs als primaire doelstelling vastgelegd de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd op minder dan 2°C boven het industriële niveau te houden. Er werd ook aangedrongen op inspanningen om de verhoging te beperken tot 1,5°C, in het besef dat hierdoor de impact van klimaatverandering aanzienlijk zou worden ingeperkt.

Het Akkoord van Parijs, zonder meer de meest uitgebreide klimaatovereenkomst, werd na onderhandelingen aangenomen door 196 lidstaten van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Het is in potentie een aanzienlijke klap voor de vooruitzichten van het akkoord dat de VS, in 2018 de op één na grootste uitstoter van koolstofdioxide (1), zich afgelopen november onder president Trump heeft teruggetrokken uit de overeenkomst. Gelukkig heeft zijn opvolger, Joe Biden, aangegeven dat de VS op de eerste dag van zijn presidentschap in januari 2021 zich weer zal aansluiten bij de landen die het akkoord hebben ondertekend.

De ‘20/20/20-doelstellingen’

Het is waar dat kritiek bestaat op het akkoord aanhoudt - niet in de laatste plaats vanwege het feit dat een aantal stappen eerder ‘beloften’ zijn dan resolute toezeggingen. Desalniettemin geeft het duidelijk aan in welke richting afzonderlijke landen actie kunnen ondernemen, inclusief wat inmiddels bekend staat als de 20/20/20-doelstellingen. Deze omvatten de vermindering van de CO2-uitstoot met 20%, de toename van het marktaandeel van hernieuwbare energie tot 20% en een toename van 20% in energie-efficiëntie.

Ondanks enkele positieve ontwikkelingen, is er nog een lange weg te gaan voordat de bebouwde omgeving aan haar bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs en de EU-doelstelling voor koolstofneutraliteit zal hebben geleverd

Aansluitend op het Verdrag van Parijs zijn er nog regionale en landspecifieke initiatieven ontplooid met het doel meer urgentie te geven aan het verder terugdringen van koolstof. In de EU is hierbij de meest ingrijpende doelstelling die van de Europese Commissie, namelijk klimaatneutraliteit in 2050. Aanvankelijk ging het verdrag uit van een uitstootvermindering van 40% in 2030, maar afgelopen september is dit percentage verhoogd tot 55%.

De EU benadrukt het belang van een holistische aanpak van koolstofvermindering en stelt dat “alle delen van de samenleving en economische sectoren een rol zullen spelen - van de energiesector tot de industrie, mobiliteit, gebouwen, land- en bosbouw." De alliantie onderstreept tevens de wens om hierin een leidende rol te spelen, niet in de laatste plaats door “te investeren in realistische technologische oplossingen”. (2)

Uiteraard is hier een zeer belangrijke rol weggelegd voor de bebouwde omgeving en de bouwsector. Volgens de World Green Building Council produceren de bebouwde omgeving en de bouw internationaal 39% van alle koolstofuitstoot. Operationele uitstoot, waaronder energie voor het verwarmen, koelen en verlichten van gebouwen, bedraagt 28%. (3)

Dit alles heeft de afgelopen jaren geleid tot een verhoogd bewustzijn van technologieën die energie-efficiëntere gebouwen opleveren, variërend van ledverlichtingsinstallaties tot gebouwenbeheersystemen. En afgaande op de recentste gegevens van de EU, gepubliceerd in oktober 2020 maar betrekking hebbend op 2018, hebben de genomen maatregelen effect. De grootste daling in energieverbruik (1,7%) was die in de woonsector, gevolgd door die in de dienstensector (1,4%). (4)

Hoewel deze gegevens enigszins hoopgevend zijn, zullen we in het tweede deel van deze blog zien dat er nog heel wat moet gebeuren voordat de bebouwde omgeving werkelijk op koers ligt voor een koolstofneutrale toekomst.

Bronnen:
(1) https://www.ucsusa.org/resources/each-countrys-share-co2-emissions
(2) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
(3) https://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-embodied-carbon-report-published
(4) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf

Wilt u op de hoogte blijven?

Registreer u dan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over gebouwautomatisering.

Registreer nu

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver