Nieuwsbericht

Op naar 2050: iedereen kan bijdragen aan Advancing Net Zero

Gebouwbeheer
Netto nul
Gebouwmanagement
26 januari 2022

In de afgelopen drie blogs kwamen de doelstellingen van het Advancing Net Zero-initiatief van de World Green Building Council (WorldGBC) uitgebreid aan bod. In dit laatste deel uit de serie gaan we kijken naar het meest recente voortgangsrapport over het project en de noodzaak om samen meer actie te ondernemen.

Het afgelopen jaar heeft ons eraan herinnerd dat er altijd iets onverwachts kan gebeuren dat roet in het eten gooit. Een van de gevolgen van de pandemie en politieke instabiliteit is helaas dat de media-aandacht voor klimaatverandering is ondergesneeuwd. Dat valt met name op als u terugdenkt aan 2019, toen dit onderwerp dankzij Greta Thunberg en Extinction Rebellion uitvoerig werd behandeld.

Op dit moment geeft de ontwikkeling van verschillende vaccins de hoop dat we binnen een jaar of twee terug kunnen keren naar een normaler leven, maar dat betekent niet dat we nu niets hoeven te doen om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Statusrapport Net Zero

Er is zeker ook goed nieuws: Advancing Net Zero heeft ook in 2020 voortgang geboekt. In het meest recente ‘Status Report’, gepubliceerd op Wereldmilieudag (5 juni), laat WorldGBC weten dat er nu 95 ondertekenaars deelnemen aan de Net Zero Carbon Buildings Commitment (1). Onlangs legden consultancybedrijf EVORA Global (duurzaam vastgoed), adviesbureau Surbana Jurong (infrastructuur en beheerservices) en Max Hord (specialisten op het gebied van installatietechniek en duurzaamheid) zich toe op het behalen de Advancing Net Zero-doelen, wat laat zien dat er groeiende belangstelling is voor het project.

Van de 95 ondertekenaars zijn er 61 bedrijven en organisaties. Volgens WorldGBC zal hun gezamenlijke actie er al voor zorgen dat er 3,3 miljoen ton minder CO2 wordt uitgestoten. Ook hebben achtentwintig steden en zes staten/regio's zich aangemeld, wat er volgens de Council op wijst dat er nu meer politieke wil is voor een klimaatneutraal beleid. Als er bewijs wordt geleverd dat het mogelijk is ambitieuze doelen te behalen, zullen er zich ongetwijfeld meer belangstellenden melden.

Het afgelopen jaar zijn we vooral bezig geweest met onvoorziene gebeurtenissen, maar Priva’s Gavin Holvey schrijft dat "we onze aandacht binnenkort weer op het verminderen van de uitstoot moeten vestigen".

Het rapport herinnert lezers ook aan de vijf fasen van de Commitment, namelijk Commit, Disclose, Act, Verify and Advocate (toeleggen, bekendmaken, handelen, controleren en bepleiten). De laatste fase onderstreept hoe belangrijk het is andere organisaties, bijvoorbeeld bedrijven in andere onderdelen van een toeleveringsketen, te overtuigen veranderingen door te voeren. Het spreekt immers vanzelf dat er een grotere kans is dat de reductiedoelstellingen worden gehaald als alle belanghebbenden bij het project worden betrokken.

Dit is het enige grote plaatje dat er echt toe doet en een probleem dat we alleen samen kunnen oplossen. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar kunnen tot meer onvoorspelbaarheid leiden. Nu meer mensen thuis gaan werken, zal de vraag naar bedrijfspanden afnemen. De aanhoudende financiële druk kan echter leiden tot onzorgvuldigheid, ook bij de nieuwbouwprojecten die nog wel doorgaan.

We kunnen het ons echter niet veroorloven straks weer opgezadeld zitten met gebouwen die ongeschikt zijn voor het beoogde doel. Iedereen moet de schouders eronder zetten om ervoor te zorgen dat de kantoren en fabrieken van de toekomst geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu. Advancing Net Zero heeft helder geformuleerde doelen en het is duidelijk dat afstemming met dit project een grote stap in de goede richting is.

---

Bron:
(1) Het volledige Advancing Net Zero Status Report 2020 kan worden gelezen op https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero-status-report-2020.

Whitepaper: Net Zero

Digitalisering ter ondersteuning van uw Net Zero doelstellingen en strategieën

Gratis download

Wilt u weten hoe we u kunnen helpen deze stappen te zetten om de Net Zero-doelen te halen?

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver