Nieuwsbericht

Priva gids voor COP26: Wat we tot nu toe weten

Nieuws
Gebouwbeheer
26 november 2021

Nu de klimaattop COP26 halverwege is, blijven de wereldleiders besprekingen voeren over hoe de koolstofuitstoot kan worden verminderd en de gevolgen van de klimaatverandering kunnen worden beperkt. Er zijn tot nu toe een aantal belangrijke beslissingen genomen. Wij hebben een kort overzicht gemaakt van wat er tot nu toe is bereikt.

Klimaatverbintenissen

Bij de start van COP26 heeft India toegezegd om tegen 2070 netto nul te bereiken. Het land is ook van plan om tegen 2030 de helft van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Met een bevolking van meer dan 1,3 miljard mensen is India een "ontwikkelingsland", dat de op één na grootste CO2-uitstotende natie is. Zijn streefdatum van een netto-nuluitstoot ligt 20 jaar later dan de meeste eerdere toezeggingen. Er wordt echter gezegd dat 2070 "haalbaar en realistisch" is.

Kolenenergie

Kolengestookte energie is de grootste veroorzaker van de wereldwijde temperatuurstijging. Een einde maken aan het gebruik van steenkool is essentieel om de 1,5°C-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs te halen. Om dit te bereiken, is in een "Global Coal to Clean Power Transition Statement" aangekondigd dat 190 landen en organisaties (waaronder China, Polen en Vietnam) die grote economieën zijn, tegen 2030 geleidelijk zullen stoppen met het gebruik van steenkoolenergie, en tegen 2040 voor de rest van de wereld.

Als verdere stap in de richting van minder afhankelijkheid van steenkool zal Zuid-Afrika van de Verenigde Staten en Europese landen financiële steun krijgen om een einde te maken aan het gebruik van kolengestookte elektriciteitscentrales, die ongeveer 90% van zijn elektriciteit produceren. Dit zal het land helpen zijn bijgewerkte plan voor emissiereductie in het kader van de Nationally Determined Contribution (NDC) te verwezenlijken.

Vermindering van het methaangehalte

Bij de aanpak van de klimaatverandering is de aandacht vooral uitgegaan naar de vermindering van de koolstofuitstoot. Methaan is echter een ander schadelijk broeikasgas, waarvan de niveaus de afgelopen tien jaar sterk zijn gestegen. Om dit te bestrijden hebben meer dan 90 landen zich ertoe verbonden de methaanuitstoot tegen 2030 met ten minste 30% te verminderen (ten opzichte van de niveaus van 2020).

Doorbraak van Glasgow

Wereldleiders uit 40 landen (waaronder het VK, de VS, India, China en de EU) hebben een nieuwe verbintenis ondertekend om schone en betaalbare technologie en instrumenten te leveren die de ontwikkelingslanden nodig hebben om de koolstofuitstoot te verminderen. Het initiatief zal betrekking hebben op schone energie, emissievrije voertuigen, staalproductie met bijna-nulemissie, koolstofarme waterstof en duurzame landbouw.

De 1,5C-doelstelling levend houden

Het algemene doel van COP26 was de wereld op koers te houden om het 1,5C-traject van de Overeenkomst van Parijs te halen.

Volgens het meest recente onderzoek van het Internationaal Energieagentschap zou, als alle tot nu toe aangekondigde klimaatbeloftes volledig en op tijd worden nagekomen, de stijging van de mondiale temperatuur tegen 2100 beperkt kunnen worden tot 1,8°C.

De Carbon Action Tracker voorspelt daarentegen dat de wereld afstevent op een opwarming van ten minste 2,4°C, zo niet meer. Zij is van mening dat het "goede nieuws" van het potentiële effect van aangekondigde net-nul doelstellingen valse hoop bracht voor de realiteit van de opwarming van de aarde als gevolg van het uitblijven van actie.

In het licht hiervan is er bij de publicatie van het ontwerp-besluit - waarin de mogelijke resultaten van COP26 worden uiteengezet - bij de landen op aangedrongen "alles op alles te zetten en hun klimaatdoelstellingen voor 2030 tegen eind volgend jaar, wanneer de klimaatbeloftes opnieuw zullen worden besproken, opnieuw te bekijken en te versterken om de kans te verkleinen dat de opwarming van de aarde tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau wordt beperkt.

Whitepaper: Net Zero

Digitalisering ter ondersteuning van uw Net Zero doelstellingen en strategieën

Gratis download

Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag verder!

Jonathan Feaver

General Manager/Sales - UK & Ireland - Buildings

Jonathan Feaver