Nieuw Stadskantoor in Hasselt

Ontwikkeling en realisatie van een multifunctioneel kantoorgebouw voor de stadsdiensten en het OCMW van Hasselt. De totale grootte bedraagt bovengronds 17.000m² waarvan 14.800 m² nieuwbouw. Het project omvat eveneens renovatie- en restauratiewerken aan het aanliggende oude rijkswachtgebouw.