Ontdek onze groeiambities

Onze missie is bijdragen aan een duurzame wereld waarin een groeiende wereldbevolking een gezond en comfortabel leven kan leiden. Met onze unieke combinatie van hardware, software en services zijn wij perfect in staat om oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar de verstedelijkende wereld voor staat. Wat we ook doen, onze focus ligt op lokale en efficiënte voedselproductie, groene en schone gebouwen en buurten en minimaal gebruik van fossiele brandstoffen en schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals zoet water. Wij geloven echt dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan een aantal van de thema's die momenteel hoog op de wereldwijde politieke agenda staan: water, voedsel, klimaat en energie.

In de komende 30 jaar ontstaat er elke 3 maanden een stad met meer dan 9 miljoen inwoners in een laaggelegen delta. De inwoners van deze steden leven vaak in slechte omstandigheden of in kleine, dure appartementen, terwijl zij smog ademen en het riool ruiken.

De dringende noodzaak om een leef- en werkomgeving te creëren met schone lucht, schone energie, drinkbaar water, slimme mobiliteit en veilig en gezond voedsel wordt steeds meer gevoeld door leiders en inwoners van deze snelgroeiende, grootstedelijke gebieden. Steeds meer stadsbesturen, stadsplanners en vastgoedontwikkelaars beseffen dat ze hun stad alleen kunnen blijven uitbreiden als de omliggende gebieden (de groene zone of grens voor stedelijke groei) en de voedselproductie worden opgenomen als integraal onderdeel van deze grootschalige stedelijke ontwikkelingen. Deze integrale aanpak is noodzakelijk als we de vele problemen met betrekking tot wonen, mobiliteit, energie, water en voedsel willen oplossen, de sociale cohesie willen vergroten en meer nieuwe banen en zakelijke kansen willen scheppen.

Priva wil deze steden helpen bij de transformatie door een klimaat voor groei te creëren. Dit doen we door toonaangevende technologie, services en kennis te ontwikkelen voor klimaatbeheersing en procesautomatisering voor de tuinbouw, de bebouwde omgeving en alles daartussenin. Zo dragen we bij aan een klimaat dat een duurzaam leven voor een groeiende en verstedelijkende wereldbevolking mogelijk maakt.

Onze drijfveren

Wij willen met onze visie over hoe om te gaan met voedselproductie en de toenemende wereldbevolking bijdragen aan een betere wereld. Verstedelijking, vervuiling van de bodem, energieverspilling, gebrek aan schoon (drink)water: als we hier niets aan doen, dan verwoesten we onze eigen toekomst én die van toekomstige generaties. Maar als wij slimmer omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen, is er genoeg voor iedereen, zonder dat wij moeder aarde uitputten. En dat is onze drijfveer.

Wilt u deel uitmaken van onze missie?

Met 500 collega's, 15 vestigingen in 13 landen en meer dan 400 internationale installatiepartners bieden we duurzame oplossingen en services in meer dan 100 landen. Wilt u deel uitmaken van onze missie? We komen graag met u in contact!

Neem contact met ons op!
Lees hier ons privacybeleid