“WAT TE AUTOMATISEREN IS, GAAN WE AUTOMATISEREN”

The Grower Files > Ulrich Osterloh van Erdbeerhof Osterloh over klimaatmanagement

Zijn passie is helder: de beste aardbeienproducent van Duitsland, of liever nog, van heel Europa zijn. Ulrich Osterloh is niet alleen een vakman, maar vooral een aardbeienman in hart en nieren. Op ruim 250 ha teelt Erdbeerhof Osterloh aardbeien. In het oog springen de vele nieuwe foliekassen, bakens van de overgang naar bedekte teelt en exemplarisch voor het innovatieve karakter van de ondernemer uit Visbek. Osterloh reist de wereld rond op zoek naar kennisverbreding en nieuwe technische teeltmogelijkheden, want gezien de schaalgrootte van zijn bedrijf levert elke stap op gebied van automatisering een aanzienlijke winst op.