• Eenvoudige set up van klimaatstrategie

  • Volledige integratie van klimaat-, energie- en watermanagement

  • Altijd inzicht in relevante data

Een perfect klimaat leidt tot een perfecte snijbloem

De bloem is het meest gevoelige plantorgaan; laat u dat nu juist verkopen. Dit vraagt grote zorgvuldigheid bij het telen. De grootste uitdaging voor een snijbloementeler is het zo constant mogelijk houden van de omstandigheden. Een sierteeltgewas houdt niet van klimaatschokken of extreme omstandigheden. Kwaliteitsrisico’s liggen dan tenslotte altijd op de loer.

Onze systemen zorgen ervoor dat u zoveel mogelijk mee kunt gaan met het ritme van het gewas. Het gewas presteert het beste als lichtniveau, temperatuur en luchtvochtigheid perfect op elkaar afgestemd zijn. De gebruikersvriendelijke instelgrafieken in de onze software maken het mogelijk op een eenvoudige manier een klimaatstrategie in te stellen, ook als die heel complex is. U sleept de grafiek naar de juiste punten, de computer berekent welke instellingen daarbij horen. U blijft altijd de baas: op grond van uw inschattingen kunt u elk moment de instellingen veranderen. Deze worden op vaste tijdstippen weer automatisch teruggezet naar standaardinstellingen, zodat er geen vergissingen mogelijk zijn. Op deze manier kunt u fine-tunen op grond van uw gevoel.

Door onze volledig geïntegreerde tuinbouwautomatisering, hebt u alle processen en instellingen binnen uw bedrijf binnen handbereik. Zo werken alle apparaten in de kas samen om de optimale situatie van het gewas te bereiken: luchtramen, verwarming, schermen, assimilatiebelichting, CO2-dosering, ventilatie, watergift, luchtbevochtiging en koeling. Het resultaat? Optimale kwaliteit, een constante productie en minimaal gebruik van energie en maximaal hergebruik van water.

Speelruimte voor alle wensen

De sierteelt kent een grote variatie, van chrysanten en zomerbloemen in de grond tot rozen in een hightech omgeving. Veel voorkomende praktijksituaties zitten standaard in onze regelingen, maar voor alle bedrijfsspecifieke wensen én voor tijdelijke afwijkingen is alle speelruimte.

Het managementsysteem FS Performance biedt ook veel inzicht. Het brengt de prestaties van personeelsleden in beeld en koppelt deze met productie en kwaliteit. Zo kunt u uw planning en personeelsbeleid regelen op grond van reële cijfers, waarover geen discussie kan ontstaan.

Eenvoudige bediening

Wij besteden veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid. Op de achtergrond draaien zeer geavanceerde systemen, maar de bediening is eenvoudig. U hebt elk moment inzicht en zo kunt u zich concentreren op waar het werkelijk om gaat: productie en verkoop van topproducten.

Yield and Costs

Verbeter uw bedrijfsresultaten

Wilt u meer weten over welke maatregelen een positieve bijdragen leveren aan uw bedrijfsresultaten? 

Download gratis de whitepaper